„AthenaPlus“ projekto naujienos: „Europeanoje“ daugėja lietuviškų eksponatų!

Du Lietuvos muziejai – Lietuvos dailės muziejus, atsovaujamas Lietuvos muziejų informavimo, skaitmeninimo ir LIMIS centro, ir Šiaulių „Aušros" muziejus – sėkmingai dalyvauja tarptautiniame projekte „AthenaPlus" – „Europeanos" prieiga prie kultūros paveldo tinklų. Jie iki 2014 m. vasario 1 d. „Europeanos" duomenų bazei pateikė 4965 lietuviškų eksponatų metaduomenų įrašų.

Šiaulių „Auršos" muziejaus 2505 eksponatus galite peržiūrėti čia.

Tuo tarpu Lietuvos dailės muziejus, atlikdamas projekte numatytą nacionalinio agregatoriaus funkciją ir įtraukdamas į suskaitmeninto kultūros paveldo sklaidą kitus Lietuvos muziejus pateikė 2460 eksponatų metaduomenų įrašų.

Iš jų:

  • 1687 Lietuvos dailės muziejaus archeologijos, LDK grafikos, sfragistikos ir kitų rinkinių eksponatai;
  • 572 Lietuvos jūrų muziejaus eksponatai;
  • 90 Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus eksponatai;
  • 50 Maironio lietuvių literatūros muziejaus eksponatų;
  • 31 Lietuvos švietimo istorijos muziejaus eksponatas;
  • 30 Žemaičių vyskupystės muziejaus eksponatų.

Per visą projekto „AthenaPlus" įgyvendinimo laikotarpį (2013 m. kovo – 2015 m. rugpjūčio mėn.) abu Lietuvos muziejai „Europeanos" duomenų bazei planuoja perduoti po 10 000 eksponatų metaduomenų įrašų.

Visų projekto partnerių išeksportuotų eksponatų metaduomenis galite peržiūrėti čia. Jų jau virš pusės milijono!Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Šiuo metu sistemoje yra:

314925 / 592704 skaitmeniniai(-ių) objektai(-ų)

267459 / 781008 eksponatai(-ų) iš 103 muziejaus(-ų) rinkinių

Daugiau informacijos

(Žaliai pažymėti viešai
prieinami įrašai)