LIMIS portalas – viešasis duomenų katalogas, naudojantis ir viešinantis LIMIS centrinėje duomenų bazėje sukauptus, sklaidai skirtus Lietuvos muziejuose sukauptų, saugomų, automatizuotai aprašytų kultūros paveldo vertybių duomenis. Portale pateikta informacija pasiekiama įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis, sudarančiomis galimybę prisijungti prie LIMIS portalo ir konkrečių muziejų elektroninių katalogų svetainių internete. Portalo funkcijos apima visas paslaugas, teikiamas išoriniams (viešiesiems) LIMIS naudotojams: informacijos paiešką, informacijos atvaizdavimą, naršymą po portalo vidinius puslapius ir kt.

Pagrindinė portalo paskirtis – muziejų eksponatų aprašų ir skaitmeninių vaizdų, vaizdo, garso įrašų ir kitų bylų sklaida. Portalas naudoja LIMIS-C duomenų saugykloje kaupiamus duomenis apie muziejuose saugomas vertybes ir juos viešina elektroninio katalogo forma integraliai arba konkretaus muziejaus viešojoje prieigoje (interneto svetainėje). Pateikiama trijų lygių informacija (naudotojams, registruotiems naudotojams ir institucijoms), kurią sudaro skirtingo lygio turinys:

 1. elektroninio katalogo turinys, skirtas visiems interneto vartotojams;
 2. išsamus elektroninio katalogo turinys (detalesnė elektroninio katalogo informacija ir aukštesnės kokybės vaizdai), skirtas registruotiems vartotojams (mokslininkams ir kt.);
 3. išsamus elektroninio katalogo turinys, skirtas tarnybines pareigas atliekantiems valstybinių institucijų ir muziejų darbuotojams.

Šiuo portalu siekiama, kad:

 • LIMIS sistema ir jos naudojimas prisidėtų prie informacinės ir žinių visuomenės plėtros;
 • padidėtų Lietuvos muziejų elektroninių paslaugų pasiūla;
 • padaugėtų galimybių visuomenei gauti informaciją apie Lietuvos muziejuose saugomas vertybes;
 • elektroninių paslaugų plėtra prisidėtų prie visuomenės elektroninio raštingumo didėjimo;
 • padidėtų ryšio „visuomenė–muziejus" operatyvumas;
 • būtų skatinama tyrėjų ir mokslininkų veikla;
 • LIMIS turinys būtų integruotas į kitas Lietuvos ir tarptautines kultūros paveldo elektronines sistemas ir taip būtų užtikrintos informacijos sklaidos apimtys bei nacionalinio paveldo pristatymas pasaulio bendruomenei;
 • LIMIS savo turiniu aktyviai prisidėtų prie mokymo ir mokymosi procesų;
 • būtų padidintas Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų prieinamumas.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta 2019-02-12