Bonaventūra Gailevičius

Vardas Bonaventūra
Pavardė Gailevičius
Profesija kunigas, filosofas, mokslininkas, leidėjas
Gimimo data 1752 m.

Išsami biografija

Kunigas. Gimė 1752 m. Raseinių apskr., mirė 1834 m. liepos 27 d. Varniuose.

Filosofijos daktaras (1775). Nuo 1773 m. studijavo Vilniaus universitete, nuo 1781 m. – Varnių kunigų seminarijoje. 1783 m. įšventintas kunigu. S. Giedraičio kvietimu nuvykęs į Varšuvą dalyvavo taryboje, valdžiusioje Žemaičių vyskupiją. Nuo 1784 m. Varnių klebonas ir konsistorijos narys, Žemaičių vyskupijos kapitulos narys, nuo 1791 m. kanauninkas, konsistorijos sekretorius, nuo 1808 m. prelatas ir vyskupijos oficiolas. Nuo 1813 m. generalinis vikaras (valdė vyskupiją vietoj sergančio vyskupo J. A. Giedraičio). T. Kosciuškos vadovaujamo sukilimo Telšių apskrities tvarkomosios komisijos narys.

Parengė katechetinių aiškinimų knygą „Mokslas krikščioniško įstatymo“ (1821), krikščionybės 1825 m. jubiliejaus leidinių „Metai šventi, arba Jubileušas didis“ (1826), „Atmintinė Jubileušo, arba pamokslas apie pakūtą“ (1828). Parašė giesmių, prisidėjo prie A. J. Giedraičio Naujojo Testamento vertimo, rūpinosi religinės literatūros lietuvių kalba leidimu. Finansiškai rėmė Varnių bažnyčią, globojo žydus.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.