Aleksandras Fadinas

Vardas Aleksandras
Pavardė Fadinas
Profesija kultūros veikėjas, teatro dailininkas, direktorius
Gimimo data 1911 m.

Išsami biografija

Kultūros veikėjas. Gimė 1911 m. Akmolinsko srityje, valstiečių šeimoje, mirė 1981 m. kovo 9 d. Palaidotas Tauragėje.

Baigęs to krašto vidurinę mokyklą, dvejus metus studijavo dailę. Vėliau tęsti dailės studijų dėl sunkios materialinės padėties nebegalėjo. Įsigijo techniko-elektriko specialybę, dalyvavo Magnitogorsko metalurgijos kombinato statyboje, studijavo inžinerijos institute.

Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo Sovietų armijoje. Baigęs Charkovo artilerijos karo mokyklą, buvo paskirtas artilerijos diviziono štabo viršininku. 1944 m. dalyvavo mūšiuose Latvijos teritorijoje.

Pasibaigus karui, A. Fadinas apsigyveno Tauragėje, įsijungė į rajono kultūrinę veiklą. 1945–1949 m. jis dirbo apskrities kultūros namų dailininku, vėliau – direktoriumi. Įkūrus liaudies dainų ir šokių ansamblį „Jūra“, dainavo šiame chore, vadovavo vaikų ir suaugusiųjų dailės studijai, kūrė dekoracijas dramos kolektyvams.

Nuo 1961 m., įsteigus Tauragėje liaudies teatrą, A. Fadinas dirbo šio teatro dailininku. A. Fadinas paliko ryškų pėdsaką rajono kultūriniame gyvenime.

 

Šaltiniai

Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/Paieska.htm (žiūrėta 2012 02 20).

Liorančas J. „Tarnavęs tik kultūrai ir menui“, http://www.kurjeris.lt/Aktualijos/Zmones/Tarnaves-tik-kulturai-ir-menui (žiūrėta 2012 02 20).