Alfonsas Jakubėnas

Vardas Alfonsas
Pavardė Jakubėnas
Profesija teisininkas, politikos veikėjas, poetas
Gimimo data 1901-11-10

Išsami biografija

Teisininkas, advokatas, poetas, Lietuvos TSR, socialdemokratų veikėjas.

1924–1928 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisės fakultete Kaune. Dalyvavo LSDP organizacijų „Žiežirba“, „Žaizdras“ veikloje. Bendradarbiavo „Amerikos naujienose“, „Aušrinėje“, „Biržų žiniose“, „Jaunime“, „Kultūroje“, „Mūsų fronte“, „Naujoje bangoje“, „Socialdemokrate“. 1930 m. gegužės 28 d. teistas Aštuonių socialdemokratų byloje. Paleistas dirbo „Raidės“ spaustuvėje korektoriumi. Nuo 1944 m. rugsėjo mėn. iki 1947 m. balandžio mėn. Lietuvos SSR Advokatų kolegijos (nuo 1946 m. – LTSR advokatų kolegijos prezidiumo) pirmininkas. Vėliau tęsė advokato veiklą Vilniuje.

1931 m. spalio 31 d. Lietuvos socialdemokratų partijos XIII suvažiavime išrinktas CK nariu.

1989 m. balandžio 27 d. sudarytos LSDP atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, pasirašė gegužės 11 d. pareiškimą, rugpjūčio 12 d. LSDP veiklos atkūrimo Lietuvoje konferencijos ir LSDP XIV suvažiavimo delegatas.