Rokas Tautkevičius

Vardas Rokas
Pavardė Tautkevičius

Išsami biografija

Telšių apskrities bajoras, 40 metų. Romos katalikų tikėjimo. Pripažintas kaltu, nes priėmęs ir vaišinęs du sukilimo dalyvius. Išsiųstas į Orenburgo guberniją nuolatiniam apgyvendinimui su griežta policijos priežiūra, o jo turtas sekvestruotas.