J. Tarnovskis

Vardas J.
Pavardė Tarnovskis

Išsami biografija

Iš Biržinėnų. XIX a.