Mykolas Narbutas

Vardas Mykolas
Pavardė Narbutas

Išsami biografija

Šiaulių pavieto žemesniojo žemės teismo komisaras, XIX a. I pusė.