Ignas Zaviša

Vardas Ignas
Pavardė Zaviša
Profesija maršalka

Išsami biografija

Kauno pavieto maršalka. Paminėtas 1826 m. teismo bylos dokumentuose.