Tadas Zaleckis

Vardas Tadas
Pavardė Zaleckis

Išsami biografija

Telšių pavieto žemės teisėjas. Gyveno XIX amžiuje.