Pranciškus Jančevskis

Vardas Pranciškus
Pavardė Jančevskis
Profesija teisininkas

Išsami biografija

Raseinių pavieto teismo prezidentas. Paminėtas 1828 m. teismo dokumentuose.