Karolis Zaverganas

Išsami biografija

Yra duomenų, kad tarpukariu Karolis Zaverganas dirbo fotografu Burkšuose. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vakarus, apsigyveno kažkurioje Pietų Amerikos valstybėje.