S. Zalepūga

Išsami biografija

20 a. 2–3 deš. buvo „VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS" / Naumiesčio T. (Šakių raj.), po to Panevėžio paštininkų skyriaus pirmininkas, originaliu (fotogramų) būdu išleidęs keletą patriotinių fotoatvirukų, skirtų okupuoto Vilniaus krašto problemai. Jų reverse tekstinis antspaudas (su apvaliu antspaudu viduryje) arba spausdintas užrašas: „Išleido (...) Vilniui Vaduoti S-gos Skyriaus pirmininkas S. ZALEPŪGA (...)". 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Stasys (?) Zalepūga