Justinas Zubrickas

Vardas Justinas
Pavardė Zubrickas
Slapyvardis Turčiniškis
Profesija teisininkas, poetas
Gimimo data 1869 m.

Išsami biografija

Justinas Zubrickas (slp. Turčiniškis) gimė 1869 m. Turčinų k. Šakių apskr. nepasiturinčių ūkininkų šeimoje.

Baigė pradines Marijampolės gimnazijos klases, pritrūkęs pinigų persikėlė į Kauno gimnaziją. Uždarbiaudamas tęsė mokslus ir padėjo išsilaikyti ir mokytis savo jaunesniam broliui. Vienos carinės šventės metu atsisakė eiti į cerkvę, o su keliais kitais studentasi nuėjo pasimelsti į bažnyčią. Už tai buvo pašalintas iš gimnazijos. Sugrįžo į Marijampolę ir pabaigė gimnazijos mokslus.

1896 m. Peterburgo universitete įgijo teisininko specialybę. Dirbo banke Rusijoje. Tuo metu pradėjo rašyti eilėraščius, kuriuos spausdino JAV lietuvių laikraščiuose. Savo gimtojo krašto pavadinimą pasirinko poeto slapyvardžiu – Turčiniškis.

1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos Prekybos ir Pramonės pirmuoju direktoriumi, vėliau – valstybės kontrolieriumi. 1924 m., pasitraukęs iš kontrolieriaus pareigų, persikėlė gyventi į Kretingą. 1925 m. rugsėjo 13 d. tarnybiniais ir sveikatos reikalais nuvykęs į Klaipėdą staigiai mirė.

Justinas Zubrickas-Turčiniškis buvo pirmasis poetas, kurio poezija skirta šauliams ir apie šaulius. Jis neišleido nė vienos savo poezijos knygos, tačiau jo eilėraščiai buvo spausdinami Lietuvos spaudoje („Lietuva“, „Laisvė“, „Trimitas“, „Karys“), įėjo į poezijos rinkinius.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Justinas Zubrickas-Turčiniškis
Justinas Turčiniškis

Šaltiniai

„Justinas Zubrickas-Turčiniškis: (1925 13.IX 1935)“, Trimitas, 1935-09-12, nr. 37, p. 672.