A. Sadovskis

Išsami biografija

Tarpukario laikotarpiu buvo fotografu Pajūrio mstl., Šilalės r. Nuotraukoms žymėti naudojo keturkampį antspaudą, kurio viduje spausdintinėmis raidėmis įrašyta: „Foto A. Sadovskis / Pajūris, T. aps.“