Viktoras Firantas

Vardas Viktoras
Pavardė Firantas
Profesija aviatorius, technologas, inžinierius, karo lakūnas, leitenantas, dėstytojas
Gimimo data 1900-10-15

Išsami biografija

Karo alkūnas, technologas, inžinierius.

1919 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1919 m. – Lietuvos Karo aviacijos mokyklą (suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis), paskirtas į Aviacijos dalį dirbtuvių vedėjo pavaduotoju. 1920 m. perkeltas į I-ąją Oro eskadrilę. Nuo 1921 m. – technikos karininkas, nuo 1922 m. – oro žvalgas.

1922 m. pradėjo studijuoti elektros inžineriją Technologijos institute Darpštate (Vokietija), 1929 m. baigė Technologijos institutą Dresdene (Vokietija), įgijo daktaro laipsnį.

Nuo 1929 m. dirbo Telefono-telegrafo stoties viršininku, nuo 1936 m. – Susisiekimo ministerijos Pašto valdybos techninės tarnybos viršininku Kaune. Dėstė Vytauto Didžiojo Universitete Technologijos fakultete teletinklų kursą.

Nuo 1940 m. Lietuvos šaulių sąjungos I-os Kauno rinktinės, 6-osios Kauno paštininkų kuopos šaulys. Karo pabaigoje pasitraukė į Dresdeną, gyveno pabėgėlių stovykloje Augsburge, Hochfelde.

1949 m. emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo inžinieriumi firmoje „Sargen Lundy“, projektavo O`Hare aerodromo apšvietimą ir kt.

Mirė 1987 m., palaidotas Kristel Leike, Ilinojaus valst.

Žmona – Eugenija Salomėja Česnavičiūtė (1908–1994, susituokė 1935), duktė – JAV lietuvių veikėja, advokatė Regina Gytė Narušienė (1936).

 

Apdovanojimai:
1931 m. DLK Gedimino 4 laipsnio ordinas.

Šaltiniai

Plieno sparnai: Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt/news.php (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).