Jonas Galvydis-Bykauskas

Vardas Jonas
Pavardė Galvydis-Bykauskas
Profesija karininkas
Gimimo data 1864-12-15

Išsami biografija

Lietuvos karo veikėjas, politikas. Nuo 1886 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, dalyvavo Japonijos–Rusijos ir Pirmajame pasauliniame kare. 1918 m. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. Generolas leitenantas (nuo 1919 m. rudens; vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės generolų). 1920 m. ėjo kariuomenės vado, 1920–1921 m. – 2 divizijos vado pareigas. 1920 m. dalyvavo kovose su Lenkijos kariuomenės L. Żeligowskio rinktine. 1919 m. ir 1921–1926 m. Karo mokyklos viršininkas. Steigiamojo Seimo (1920–1922) atstovas. Nuo 1926 m. atsargos karininkas, Lietuvių krikščionių demokratų partijos, Katalikų veikimo centro ir Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjungos veikėjas. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. NKVD suimtas. 1941 m. per Birželio sukilimą iš kalėjimo išvaduotas.

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.