Kazimieras Vaičionis

Vardas Kazimieras
Pavardė Vaičionis
Profesija kunigas
Gimimo data 1921-08-19

Išsami biografija

Baigęs Vilniaus kunigų seminariją dirbo vikaru Švenčionyse, Kalesninkuose, Eišiškėse, Vilniaus šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bei Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiose. 1949 m. birželio 29 d. suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metų tremties bausme. Nuvežtas į Karagandos lagerius, po metų vėl grąžintas į Vilnių naujam tardymui. Už dalyvavimą religinėje jaunimo organizacijoje „Aušros Vartų kolegija“ gavo 25 metu lagerio ir 10 metų tremties bausmę. Kalėjo Vorkutos lageriuose, dirbo anglių kasyklose, metams įkalintas Krestų kalėjime, buvo nuvežtas į Intos lagerius. 1970 m. leista grįžti į Lietuvą.