Vita Tarvydienė

Vardas Vita
Pavardė Tarvydienė
Profesija muziejininkas
Gimimo data 1961-10-09

Išsami biografija

Gimė 1961 m. spalio 9 d. Saranės mieste, Karagandos srityje, Kazachstano Respublikoje.

1968–1980 m. mokėsi Raseinių I-oje vidurinėje mokykloje.

1980–1983 m. mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje choro dirigavimo.

1983–1986 m. dirbo meno vadove vaikų darželyje Mažeikiuose, vėliau – Mažeikių statybos tresto bendrabučių vedėja.

Nuo 2006 m. dirba Raseinių krašto istorijos muziejuje etnografijos ir etnokultūros baruose.

Mokymų organizatorė atsakinga už projekto „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2. 2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

 

Šaltiniai

Raseinių krašto istorijos muziejus, http://www.raseiniumuziejus.lt/ (žiūrėta 2014 m. vasario 19 d.).