H. M. Zanavicus

Išsami biografija

Knygos "Gyvenimo griuvėsiuose: novelė iš Kauno studentų gyvenimo" (1930) autorius.