Kazimieras Pakalniškis

Vardas Kazimieras
Pavardė Pakalniškis
Slapyvardis Dėdė Atanazas; Mike Katinėlis; Jurgis Šermunėlis; Tetutė Ona; Petras Zuikis
Gimimo data 1866-02-22

Išsami biografija

Lietuvos kunigas, publicistas, rašytojas, redaktorius, blaivybės propaguotojas.

Mokėsi Mosėdžio pradžios mokykloje ir Liepojos gimnazijoje. 1885 m. įstojo į Petrapilio kunigų seminariją, bet po metų perėjo ir 1889 m. baigė Kauno kunigų seminariją.

Nuo 1890 m. – vikaras Mosėdyje, nuo 1893 m. – Akmenėje, nuo 1899 m. – Žvingių klebonas. 1916 m. perkeltas į Raudėnus, dėstė tikybą Raudėnų mokykloje, nuo 1927 m. – Telšių vyskupijos garbės kanauninkas. 1933 m. jam paskirta valstybinė pensija.

1888 m. vienas Lietuvos mylėtojų draugijos steigėjų ir aktyvių narių, vėliau vienas Šv. Kazimiero draugijos organizatorių. Dalyvavo draudžiamos spaudos lietuvių kalba platinimo veikloje. 1889 m. Tilžėje padėjo įsteigti žurnalą „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, 1891–1896 m. faktiškai jį redagavo. Pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais: Dėdė Atanazas, Mike Katinėlis, Jurgis Šermunėlis, Tetutė Ona, Petras Zuikis ir kt.