Povilas Abelkis

Vardas Povilas
Pavardė Abelkis
Slapyvardis P. Tulpė
Profesija prozininkas, leidėjas, mokytojas
Gimimo data 1906-01-27

Išsami biografija

Prozininkas, leidėjas. 
Slapyvardis P. Tulpė.
1928–1932 m. studijavo lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo universitete.
Baigęs studijas mokytojavo pradžios mokyklose. 1944 m. emigravo iš Lietuvos. 1946 m. Freiburge (Vokietija) įsteigė leidyklą, joje leido Nelės Mazalaitės, Juliaus Kaupo, Henriko Nagio ir kitų lietuvių rašytojų knygas. 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Bendradarbiavo „Jaunimo žurnale“, „Lietuvos aido“, „Naujienų“ ir kituose laikraščiuose.
Parašė legendinio ir realistinio pobūdžio apsakymų bei novelių: novelių rinkiniai „Gyvenimo sūkuriuose“ (1930), „Kalnų dvasia“ (1946), buitinės tematikos apysaka „Tilto sargas“ (1949), istorinis romanas „Žemaičių krikštas“ (1952), romanas „Atlaidų pavėsy“ (1955).
Kūryba aprašomoji, stokoja psichologizmo. Reikšmingesnis romanas „Atlaidų pavėsy, vaizduojantis knygnešių nuotykius Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Vytauto Didžiojo universitetas 1928–1932 m. Taip

Šaltiniai

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.