Jonas Acus-Acukas

Vardas Jonas
Pavardė Acus-Acukas
Profesija mokslininkas, chemikas, docentas, dėstytojas, pulkininkas
Gimimo data 1885 m. liepos mėn.

Išsami biografija

Lietuvos kariuomenės pulkininkas, mokslo katedros vedėjas, docentas, Chemijos katedros vedėjas. 1909 m. baigė Vilniaus karo mokyklą. 1909–1918 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje , dalyvavo I pasauliniame kare. 1917–1920 m.  Lietuvių tremtinių ir karių organizacijos pirmininkas. 1917 m. kaip Turkestano lietuvių atstovas dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde. 1918–1921 m. tarnavo Sovietų Rusijos kariuomenėje, Rusijos pilietinio karo dalyvis. 1921 m. grįžo į Lietuvą, mobilizuotas, iki 1940 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1927–1928 m. žurnalo Kardas redaktorius. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą, 1934–1940 m. jame dėstė. 1940–1950 m. dėstė Vilniaus universitete, Prekių mokslo katedros vedėjas; docentas (1950 m.). 1950–1960 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1951–1957 m. Chemijos katedros vedėjas.

Parašė pirmąjį prekių mokslo vadovėlį "Prekių mokslo pagrindai" (1949), knygą "Fizinė ir koloidų chemija: Trumpas kursas" (su N. Smorigaite, 1957).

Gedimino (1928) ir Vytauto Didžiojo (1938) 3 laipsnio ordinai.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Vytauto Didžiojo universitetas Taip

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Jonas Acus-Acukas (Asevičius)