Liudas Tarabilda

Vardas Liudas
Pavardė Tarabilda
Profesija tautodailininkas
Gimimo data 1916-02-29

Išsami biografija

Tautodailininkas medžio drožėjas.

Gimė 1916 m. vasario 29 d. Bareišėlių k. (Anykščių r.). Mirė 2004 m. gegužės 18 dieną. Mokėsi Rudžionių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, eksternu baigė Andrioniškio (Anykščių r.) pradžios mokyklą, 1932 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą. Nuo vaikystės domėjosi medžio drožyba, savarankiškai mokėsi kurti įvairius drožinius. Rimčiau užsiimti drožinėjimu L. Tarabildą paskatino Anykščių vidurinės mokyklos direktorius Matas Grigonis, padovanojęs jam keturių tomų leidinį „Sodžiaus menas“ su dedikacija.

1932–1936 m. L. Tarabilda baigė Panevėžio amatų mokyklą, įgijo staliaus ir baldžiaus specialybę, buvo amatininkas. Vertėsi gamindamas pagal privačius užsakymus baldus ir namų apyvokos reikmenis. 1965 m. kartu su Veronika Limbiene surengė pirmąją Anykščiuose liaudies meno parodą. Nuo 1965 m. buvo pirmasis Lietuvos liaudies meno draugijos (nuo 1989 m. – Lietuvos tautodailininkų sąjunga) Anykščių skyriaus narys. L. Tarabilda dalyvavo ir kūrė liaudies meistrų kūrybinėse stovyklose. Nuo 1967 m. savo drožinius eksponavo 78 tautodailės parodose, surengė tris autorines parodas.

Autoriaus darbuose atsispindi Anykščių krašto legendos, anykštėnų autorių knygų herojai. Mėgstama L. Tarabildos drožybos tema – kaimo žmonių darbai, buitis, jo kūrybos stilius – daugiafigūrės drožinių kompozicijos.

L. Tarabilda yra sukūręs kryžių, stogastulpių ir kitų monumentalių medžio darbų Anykščių kraštui papuošti. Jo darbų yra ir Anykščių Šv. Mato bažnyčioje: koplytėlė su kryžių nešančio Jėzaus skulptūra, Klemenso Kairio portretinio bareljefo memorialinė lenta (1982 m.).

 

 

Šaltiniai

Anykštėnų biografijų žinynas, http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=517 (žiūrėta 2012 02 04).