LIMIS muziejų viešosios prieigos:

 

LIMIS audiogido garso įrašus lietuvių ir anglų kalbomis galima perklausyti bei lietuvių gestų kalba peržiūrėti šiose LIMIS virtualiose parodose (prieiga portale adresu http://www.limis.lt/virtualios-parodos lietuvių kalba ir http://www.limis.lt/en/virtualios-parodos anglų kalba):

 1. Senovės pasaulio dailė

 2. XVI–XVIII amžių užsienio šalių vaizduojamoji dailė

 3. XVII–XX amžių taikomoji dailė

 4. Prano Domšaičio galerijos eksponatai

 5. Vytauto Kasiulio kūryba

 6. Provincijos dvaras ir miestas XIX amžiaus viduryje – XX amžiaus viduryje

 7. Laiko matavimo ir laikrodžių istorija

 8. Gintaras ir jo panaudojimas

 9. Jono Mačiulio-Maironio namai

 10. Žemaičių vyskupystės istorinis ir dailės palikimas

 11. LDK valdovų rūmai: istorinių reprezentacinių interjerų detalės ir aplinka

 12. Holokaustas Lietuvoje

 13. Lietuvos aviacijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos istorija

 14. Nuo kolibrio iki kaspinuočio

 15. Juozo Tumo-Vaižganto butas

 16. Akmenų muziejaus eksponatai

 17. Švietimo istorija Lietuvoje

 18. Lietuvos jūrų muziejaus lauko ekspozicijos ir pajūrio žvejo etnografinės sodybos fragmentai

 19. Nuo lėktuvo iki pistoleto

 20. Dviratis ir Lietuva

 21. Žaliūkių malūnas ir malūnininko sodyba

LIMIS audiogidai veikia ir Lietuvos muziejų 31 ekspozicijoje (jų eksponatai panaudoti kuriant jau paminėtas virtualias parodas). Su šių audiogidų tekstais Jūs galite susipažinti čia:

1. Lietuvos muziejų audiogidai lietuvių kalba (audiogidų ekskursijų po muziejų ekspozicijas tekstai be informacijos, skirtos perėjimui nuo vieno eksponato prie kito)

2. Lietuvos muziejų audiogidai lietuvių kalba (audiogidų ekskursijų po muziejų ekspozicijas tekstai su informacija, skirta perėjimui nuo vieno eksponato prie kito)