• Grigoravičienė E., Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė, Lietuva: Inter Se, 2017.
   
 • Girlevičius L., Archeologijos tyrinėjimų, vykdytų Gaono g. 8, Vilniuje, 2002 metais ataskaita, 2003, ARMA Nr. 355A.
   
 • Grinius K., Atsiminimai ir mintys, Tiubingenas: Patria, 1947, t. 1.
   
 • Gastila L., Automobiliai ir traktoriai: teorija ir konstravimo pagrindai, Vilnius: Mokslas, 1978, 278 p.
   
 • Girininkas A., Baltų kultūros ištakos, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, d. 2, 284, [1] p.
   
 • Girininkas A., Baltų kultūros ištakos, Vilnius: Savastis, 1994, d. 1, 279, [1] p.
   
 • Gunnemark E. V., Countries, Peoples and Their Languages: the Geolinguistic Handbook, Geteborgas, 1991, 285, [1] p.
   
 • Gerutis A., Dr. Dovas Zaunius: Mažosios Lietuvos sūnus – Nepriklausomos Lietuvos valstybės užsienių reikalų ministras, Klivlandas: Viltis, 1982.
   
 • Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Libikienė S., red. Vasiliauskaitė V., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012.
   
 • Gamtos tyrimų centras, http://www.gamtostyrimai.lt/lt/users/viewGroup/id.24/view.users (žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.).
   
 • „Garbingas apdovanojimas“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200803/str00.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).
   
 • Garden Guides: Your Guide to Everything Gardening, http://www.gardenguides.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • GBIF: Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.org/.
   
 • Grižas G., Kalėjus A., Steponaitis V., „Gedimino kalno atodangos: archeologiniai tyrinėjimai“, 1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą, sud. Bairašauskaitė T., Vilnius, 2019, p. 142–167.
   
 • Geležiniai kryžiai Utenos kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Laučkaitė L., Utena: Utenos kraštotyros muziejus, 2003.
   
 • Geni, http://www.geni.com.
   
 • Genocidas ir rezistencija.
   
 • Genocido aukų muziejus, http://www.genocid.lt/muziejus/ (žiūrėta 2014 m. kovo 6 d.).
   
 • Genovaitės Adiklienės tapyba ir keramika, https://www.muziejusrokiskyje.lt/project/genovaites-adiklienes-tapyba-ir-keramika (žiūrėta 2020 m. spalio 5 d.).
   
 • Geographic.org, http://www.geographic.org/.
   
 • GeoNames: the geographical database, http://www.geonames.org/.
   
 • Gerardas Bagdonavičius: Tapyba / Grafika / Dizainas / Fotografija, sud. Jovaišaitė A., Stripinienė O., Šiukščienė V., vertė Gruslytė M., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2011, 311.
   
 • Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos ženklai, sud. Kaktytė A., Nekrašius J., Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2017.
   
 • Gesharim, http://gesharim.org/ (žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 10 d.).
   
 • Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.
   
 • Getty Thesaurus of Geographic Names Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • „Gydytojo Ch. Elkeso namas ir privati ligoninė“, Modernizmas ateičiai, https://modernizmasateiciai.lt/gydytojo-elkeso-namas-ligonine/ (žiūrėta 2021 m. liepos 20 d.).
   
 • Gimtasai kraštas.
   
 • Gintaro muziejus-galerija, http://www.ambergallery.lt/lt/disp.php?itm=lt_museums%2Flt_about (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).
   
 • Giorgio Vasari's Lives of Artists, http://members.efn.org/~acd/vite/VasariLives.html (žiūrėta 2014 m. balandžio 14 d.).
   
 • Girdžiai: Informacinė Girdžių seniūnijos svetainė, http://www.girdziai.lt/kitas/index.php?option=com_content&view=article&id=215:treiasisgirdigyvenimo-buriqnominantas&catid=42:aktualijos&Itemid=98 (žiūrėta 2014 m. vasario 20 d.).
   
 • Gyvenimo kelias grąžino į sporto vėžes, http://www.old.sportas.info/naujienos/26686-gyvenimo_kelias_grazino_i_sporto_vezes.html (žiūrėta 2020 m. gruodžio 8 d.).
   
 • Gyvoji atmintis: Politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai, Anykščiai: Petro ofsetas, 2010, 195 p.
   
 • Gyvoji gamta, Vilnius, 1990, 263 p.
   
 • Gyvoji gamta Wiki: Gyvosios gamtos enciklopedija, http://lt.biologija.wikia.com/wiki/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Gyvūnų plauko (plunksnų, odos) spalvos žodynėlis, http://www.kalbosnamai.lt/gyvunu_spalvos/zodynelis/zodynelis.php (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).
   
 • Global Names Index, http://gni.globalnames.org/.
   
 • Glossary of Ceramic Terminology, http://iweb.tntech.edu/wpitelka/syllabi-handouts/handouts/glossary_of_ceramic_terminology.htm (žiūrėta 2013 m. gruodžio 9 d.).
   
 • Graži tu mano: Gyvoji krašto enciklopedija, http://www.grazitumano.lt.
   
 • Gražina Kliaugienė. Straipsniai, sud. Zovienė D., Nepriklausomi meno kritikai, 1999.
   
 • Gruzdžiai, Vilnius: Versmė, 2010, II dalis.
   
 • Genys J., „Herbiniai Biržų kokliai“, Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1994, nr. 1, p. 96–101.
   
 • Garliauskas A., Inteligentija 1940–1941 metais, Vilnius: Academia, 1991, 177, [3] p.
   
 • Garmutė A., Išėjo broliai: dokumentinės apybraižos, Kaunas, 1990.
   
 • Griniūtė-Skromanienė D., „Jadvyga Zvicevičiūtė-Mikalauskienė“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2002, t. 5.
   
 • Guobys A., „Juozas Vaičkus – tautinės teatrinės kultūros kūrėjas“, Lietuvos scena, 2006, nr. 3, p. 3–10.
   
 • Girininkienė V., „Kalnujų apylinkių pasakoriai ir aušrininkai“, Etiudai, 1993, nr. 1, p. 65–71.
   
 • Giniūnienė A., Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje – XX a. pradžioje: sklaida ir raiška, red. Valiuvienė T., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.
   
 • Girininkas A., Lietuvos archeologija, Vilnius: „Versus aureus“, 2009, t. 1: Akmens amžius.
   
 • Gumuliauskas A., Lietuvos istorija (1795–2009 m.): studijų knyga, Šiauliai: Lucilijus, 427, [1] p.
   
 • Gurskas A., Lietuvos moliuskai, Lietuva: Lututė, 2016.
   
 • Gurskas A., Lietuvos moliuskų katalogas, Kaunas, 2010.
   
 • Grimalauskaitė D., „Lietuvos muitinių (1919–1940) plombų pavyzdžiai Lietuvos nacionaliniame muziejuje“, Šiuolaikinės gairės ir aktualijos numizmatikoje, faleristikoje ir sfragistikoje. Konferencijos medžiaga., 2006, p. 59–75.
   
 • Grimalauskaitė D., „Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus įsigijimai 2006–2008 m.“, Lietuvos muziejų rinkiniai, 2009, Nr. 8, p. 72–76.
   
 • Galkus J., Lietuvos plakato istorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.
   
 • Girininkas A., Lukoševičius O., Lietuvos priešistorė: materialinės ir dvasinės kultūros raida, genčių formavimasis, Vilnius, 1997, 191, [1] p.
   
 • Girininkienė V., „Medvilionių dvaras: išsaugoti ar griauti?“, Literatūra ir menas, 2016-02-12, Nr. 3554, p. 29.
   
 • Gamziukas A., Padangių vyčiai: Lietuvos karinių oro pajėgų istorijos apybraižos, Lietuva: Aušra, 2008.
   
 • Gudynas P., Pinkus S., Palangos gintaro muziejus, 3-iasis patais. ir papild. leid., Vilnius: Mintis, 1974, 79, [1] p., [16] iliustr. lap.
   
 • Grimalauskaitė D., Remecas E., Pinigai Lietuvoje, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.
   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2