• Michel Südamerika 2013/2014 (K–Z), 39. Auflage, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2013, Band 3 Teil 2.
   
 • Michel Südasien 2012, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2012, Band 8.1.
   
 • Michel Südeuropa 2012, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2012, Band 3.
   
 • Michel Südostasien 2012, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2011, Band 8.2.
   
 • Michel Südosteuropa 2012/2013, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2012, Band 4.
   
 • Michel Südwesteuropa 2010, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2010, Band 2.
   
 • Michel Westafrika A–G 2013, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2013, Band 5.1.
   
 • Michel Westafrika H–Z 2013, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2013, Band 5.2.
   
 • Michel Westeuropa 2010/2011, Unteršleisheimas: Schwaneberger Verlag, 2010, Band 6.
   
 • Microbehavior and Macroresults: Proceedings of the Tenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade, July 10-14, 2000, Corvallis, Oregon, USA, 2001.
   
 • Mikėnaitė A., „Mikalojus Vorobjovas“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1999, t. 3.
   
 • Mykolo Žilinsko dailės kolekcija: iliustruotas inventorinis katalogas, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2006, 599, [1] p.
   
 • Mineralogy Database: Mineral Collecting, Localities, Mineral Photos and Data, http://www.mindat.org/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • „Minėtinos sukaktys“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200611/str14.htm (žiūrėta 2015 m. sausio 15 d.).
   
 • Milius J., „Mintys apie posovietinę žemės reformą... prieš 50 metų“, Mokslas ir gyvenimas, 1999, nr. 10.
   
 • „Mirė kino kritikas V. Baniulis“, Lietuvos rytas.
   
 • „Mirė kompozitorius V. Bagdonas“, Lietuvos rytas, http://www.lrytas.lt/-12474787681245640534-mir%C4%97-kompozitorius-v-bagdonas.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 15 d.).
   
 • Mystic Seaport, The Museum of America and the Sea, http://www.mysticseaport.org.
   
 • Modernaus meno centras, http://www.mmcentras.lt.
   
 • Mokslas ir gyvenimas, 1999, nr. 10.
   
 • Mokslo Lietuva: Lietuvos mokslininkų informacijos erdvė, http://mokslolietuva.lt/ (žiūrėta 2015 m. kovo 19 d.).
   
 • Molėtų krašto muziejus, http://muziejus.moletai.lt.
   
 • Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.moletai.rvb.lt.
   
 • MoMA, https://www.moma.org/.
   
 • Miliuvienė M., „Moterų drabužiai“, Kudirkos Naumiestis, 1990, p. 261-264.
   
 • MultiTree: A Digital Library of Language Relationships, http://multitree.org/ (žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.).
   
 • MUSSELp: The MUSSEL Project Web Site, http://mussel-project.uwsp.edu/.
   
 • Mūsų momentas.
   
 • Mūsų sparnai, 1972, nr. 32.
   
 • Mūsų vėliavos: Parodos atmintinė, Lietuva, 1989.
   
 • Mūsų vėliavos: Atvirukų rinkinys, Lietuva: Šviesa, 1989.
   
 • Mūsų vėliavos 1918–1940: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinys, sud. Akmenytė-Ruzgienė V., Stuinienė R., Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2010.
   
 • Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/.
   
 • Muzeijininkystės biuletenis: Informacinis leidinys muziejams.
   
 • Muziejai ir paminklai: Lietuvos TSR dailės muziejaus leidinys, 1985, nr. 7.
   
 • Muziejai ir paminklai: Lietuvos TSR dailės muziejaus leidinys, 1982, nr. 4.
   
 • Muziejaus naujai įsigyti darbai: katalogas, red. Gudynas P., Vilnius: Lietuvos TSR valstybinis dailės muziejus, 1973.
   
 • Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams, Vilnius, 2000, Nr. 1.
   
 • Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams, Vilnius, 2002, Nr. 2.
   
 • Muziejininkystės biuletenis: Informacinis leidinys muziejams.
   
 • Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams, 1999, nr. 6.
   
 • Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2008, d. 1: Meno kūrinių technikos ir tyrimai.
   
 • Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai.
   
 • Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Lietuvos muzikos akademija, 2000, t. 1: A-H.
   
 • Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Lietuvos muzikos akademija, 2007, t. 3: O-Ž, I–III tomo papildymai.
   
 • Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Lietuvos muzikos akademija, 2003, t. 2.
   
 • Malinauskaitė A., „Partizaninis judėjimas Gruzdžių krašte 1944–1953“, Lietuvos lokaliniai tyrimai, http://www.llt.lt/pdf/gruzdziai/ist-genocidas_malin.pdf (žiūrėta 2020 m. sausio 21 d.).
   
 • Mažiulis V., Pasaulio tautų kalbos, 2-asis patais. leid., Vilnius, 2001, 108, [1] p.
   
 • Matulytė M., „Pergalės maršas: Iljos Fišerio sovietinių demonstracijų fotoarchyvas“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2012, t. 15, p. 21–37, http://www.ldm.lt/LDM/PDF/Metrastis_15/Pergales_marsas.pdf (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).
   
 • Monkevičius J., „Pirmieji svečiai Kaune“, Plieno sparnai: Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt/page.php?281 (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).
   
 • Mukienė D., Rutkauskaitė G., Rutkauskas V., Vyšteinaitė M., Polonezų kelias: Lietuva, Baltarusija, Lenkija 2005–2007 m., Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, 143, [1] p.
   
 • Matušakaitė M., Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje, Vilnius: Mokslas, 1984.
   
 • Mikėnaitė A., „Siuvinėtos bažnyčių vėliavos (XIX amžiaus antroji pusė): Iš Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus rinkinių“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1998, t. 2, p. 206–212.
   
 • Mitkus S., Statybos teisės terminų žinynas, Vilnius, 2006, 125, [1] p.
   
 • Mačionis A., Stuburinių zoologija, Vilnius: Mokslas, 1989.
   
 • Misius R., „Suvalkijos etnografinio regiono eksperimentinis senųjų vienkieminių sodybų želdinimo tradicijų tyrimas“, Žemės ūkio mokslai, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2011, t. 18, nr. 1, p. 35–45.
   
 • Matukonis A., Palaima J., Vitkauskas A., Tekstilės medžiagotyra: vadovėlis, Vilnius: Mokslas, 1976, 422 p.
   
 • Macienė V., „Tris dešimtmečius „pardavęs sielą gintarui“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2002, t. 5.
   
 • Maksimaitis M., Miliauskaitė K., Šapoka G., Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944–1990): [monografija], Vilnius, 2011, 169, [1] p.
   
 • Matulytė M., Vilniaus fotografija, 1858–1915, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, 486 p.
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 120
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3