• Scott 2009 Standard Postage Stamp Catalogue: Countries of the World So–Z, JAV: Scott Publishing Company, 2008, Volume 6.
   
 • Scott 2009 Standard Postage Stamp Catalogue: United States, United Nations and Countries of the World A–B, JAV: Scott Publishing Company, 2008, Volume 1.
   
 • Seirijų kraštas partizanų kovų sūkury, sud. Lepeškienė O. N., Lapinskienė L., Panevėžys, 2018, 479, [1] p.
   
 • Sėliai: Baltų archeologijos paroda. Katalogas, sud. Griciuvienė E., red. Deveikienė N., 278, [2] p.
   
 • Senasis Panevėžys: nuo pirmųjų fotografijų iki 1918 metų, sud. Pikelytė Z., vertė Vyšniauskas R., 2003.
   
 • Senieji Lietuvos pinigai: Parodos katalogas, sud. Duksa Z., Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1970.
   
 • Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–1944: katalogas, sud. Šlivinskas A., Kaminskas P., Baristaitė R., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2006, 392.
   
 • „Seno namo istorija“, Šiaulių kraštas, 2008-02-21, http://www.skrastas.lt/?data=2008-02-25&rub=1144267695&id=1287130968&pried=2008-02-21 (žiūrėta 2017 m. balandžio 28 d.).
   
 • Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Laučkaitė L., Juodzevičienė E., Gudynienė R., Utena: Utenos Indra, 2002.
   
 • Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/.
   
 • Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės, http://www.tradicija.lt/Menininkai/A_Bagdonas.htm (žiūrėta 2014 m. vasario 7 d.).
   
 • Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Liaudies menininkai, http://www.tradicija.lt/Menininkai/turinys.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Senoji 1936–1940 m. Šiaulių „Aušros” muziejaus Numizmatikos, medalių ir ženklų registracijos knyga, Inv. Nr.: a-1664..
   
 • „Senos fotografijos iš mamos albumo“, Šiaulių kraštas, 2019-11-29, p. 2.
   
 • Senovės Egipto dailė: ekspozicijos prospektas, Kaunas: Varpas, 1990, 24 p.
   
 • Snitkuvienė A., „Senovės Egipto dailės kūriniai Lietuvoje“, Kultūros barai, 1985, nr. 8, p. 63–65.
   
 • Snitkuvienė A., „Senovės Egipto dailės rinkinių formavimosi peripetijos Lietuvoje“, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, 2011, t. 11, p. 434–472.
   
 • Senovės lietuvių papuošalai, sud. Volkaitė-Kulikauskienė R., Rimantienė R., Vilnius: Vaga, 1958–1966, 2 kn.
   
 • Septynios meno dienos.
   
 • Seredžius, sud. Girininkienė V., Baršauskienė M., Krikščiūnas P., Vilnius: Versmė, 2003, 1228, [10] p.
   
 • Ship Stamps Society, http://www.shipstamps.co.uk.
   
 • Sintautų akademija, http://www.sintautai.lt/7055/krastieciai.html?filter=B (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).
   
 • Sirvydaitė-Rakutienė V., „Skautiški eksponatai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“, Lietuvos muziejų rinkiniai, 2008.
   
 • Skouds, http://skouds.lt/.
   
 • Skulptūra. 1975–1990, sud. Jankevičiūtė G., Lubytė E., Aidai, 1997.
   
 • Stepšys K., Skulptūrinio dekoro technologija ir restauravimas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
   
 • Skulptūros menas: Lietuvos skulptorių gildija, http://www.skulptoriai.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • „Skuodo miesto seniūnija“, Skouds, http://skouds.lt/lt/seniunijos/item/307-skuodo-miesto-seniunija (žiūrėta 2017 m. vasario 23 d.).
   
 • Sofijos Dembovskytės Römerienės parodos katalogas, sud. Janonienė R., Širkaitė J., Daugelis O., Kaunas: Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1992.
   
 • Solomonas Teitelbaumas: tapyba, pastelė, [albumas], Vilnius, 2009, 95, [1] p.
   
 • Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, Lietuva: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, T. 3, Nr. 1.
   
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wyd. 5, Varšuva, 2005, VII, [1], 477, [3] s.
   
 • Spectrum, 2010, Nr. 2.
   
 • Standard Catalog of World Coins 1601–1700, red. Cuhaj G. S., 5th Edition, Ajola: Krause Publications, 2012.
   
 • Standard Catalog of World Coins 1701–1800, red. Cuhaj G. S., 6th edition, Ajola: Krause Publications, 2014.
   
 • Standard Catalog of World Coins 1801–1900, red. Cuhaj G. S., 7th Edition, Ajola: Krause Publications, 2012.
   
 • Standard Catalog of World Paper Money: General issues to 1960, 8th Edition, 2008.
   
 • Standard Catalog of World Paper Money. General Issues 1368–1960, red. Cuhaj G. S., 14h Edition, Ajola: Krause Publications, 2012.
   
 • Standard Catalog of World Paper Money. Specialized Issues, red. Cuhaj G. S., 12th Edition, Ajola: Krause Publications, 2013.
   
 • State Hermitage Museum, http://www.arthermitage.org/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • StateMaster – Encyclopedia, http://www.statemaster.com/encyclopedia/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Svarauskas A., Steigiamasis Seimas ir Lietuvos Respublikos kūrimas 1920–1922 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020.
   
 • Steponas Banevičius. Abromavičių šeima tremtyje., https://www.facebook.com/limis.lt/photos/steponas-banevi%C4%8Dius-abromavi%C4%8Di%C5%B3-%C5%A1eima-tremtyje-1950-m-%EF%B8%8F-kauno-miesto-muziejus-i%C5%A1/1030002243823249/ (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 15 d.).
   
 • Stogo čerpės ir čerpių stogai, http://www.kpd.lt/failai/u1/Cerpiu_Stogai.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 6 d.).
   
 • „Stop kadras“, Legendos, Nr. 2(21), p. 9.
   
 • Studijos.info, http://studijos.info/.
   
 • Su meile – Lietuva: iliustruota knyga apie naujovišką Lietuvą, Vilnius: Nacionalinė knyga, 2001.
   
 • „Sudiev, Vidai, sudiev“, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 3.
   
 • Sūduvos gidas, http://www.suduvosgidas.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).
   
 • Sugrįžimai: Onos Vitkauskytės leidinių katalogas.
   
 • Stonis J. R., Remeikis A., Auksoriūtė A., „Sunorminti ir nauji Lietuvoje aptinkamų straubliuočių būrio, blakių pobūrio (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) vabzdžių vardai“, Acta Zoologica Lituanica, 2010, nr. 3.
   
 • „Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija“, Panevėžio vyskupija, http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/birzu/suostas/ (žiūrėta 2017 m. vasario 24 d.).
   
 • Supplement to The Illustrated London News, 1879-05-31.
   
 • Sušaudytos dainos: Dzūkijos partizanų dainos, sud. Ledas V., Rimkus H., Vilnius: Vaga, 1990.
   
 • Sutartinių ir skudučių keliais: Stasys Paliulis, tautosakininko gyvenimas ir darbai, Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2002, 524, [2] p.
   
 • Sireika J., „Šiaulių miesto savivalda: nuo okupacijos iki okupacijos“, Padubysio kronikos, 2014, Nr. 1 (2), p. 27–42.
   
 • Stanevičiūtė S., „Tauro ragai“, Mokslas ir gyvenimas, 1966, nr. 9.
   
 • Staniulienė A., „Tautosakininkas į pripažinimą ėjo daugelį metų“, Lietuvos rytas, 2008-11-20, http://www.lrytas.lt/-12271690201225785741-tautosakininkas-%C4%AF-pripa%C5%BEinim%C4%85-%C4%97jo-daugel%C4%AF-met%C5%B3.htm (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).
   
 • Staugaitis J., Tiesiu keliu: apysaka iš mūsų atgimimo laikų, Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1934–1935, t. 1–3.
   
 • Snitkuvienė A., „XIX a. senovės Egipto tyrinėtojai ir kolekcionieriai Lietuvoje“, Nuo gotikos iki romantizmo: senoji Lietuvos dailė, Vilnius, 1992, p. 192–215.
   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 120
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3