• Smilingytė-Žeimienė S., „XIX a. pab. – XX a. pr. lietuviški religiniai paveikslėliai ir jų leidėjas Juozapas Angrabaitis (1859–1935)“, Menotyra, 2016, t. 23, nr. 1, p. 51–67, http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-1002/2016/1/51%E2%80%9367.pdf (žiūrėta 2020 m. spalio 26 d.).
   
 • Stražnickas J., Žygis: Steponas Kairys – inžinierius, mokslininkas, kūrėjas, Kaunas: Technologija, 1999.
   
 • Svirida I., „Сибирские рисунки Яна Дамеля“, Советское славяноведение, Maskva, 1968, nr. 6, p. 82–87.
   
 • Stanaitis A., 1994 m. archeologiniai tyrimai Vilniuje, Maironio g. Nr. 11, buv. bernardinių vienuolyno teritorijoje, 1994, ARMA Nr. 34.
   
 • Stankevičius A., 5000 valandų po vandeniu: tyrinėtojo užrašai iš 4 vandenynų ir 20 jūrų, Lietuva: Eglės leidykla, 2015.
   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 125
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3