Siksto Riaukos portretas

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Kretingos muziejus
Fondas pagrindinis
Eksponato tipas pozityvas 
Sritys fotografija
Pirminės apskaitos numeris KM GEK 17938
Inventorinis numeris KM IF 712
Matmenys aukštis x plotis – 15,6 x 11,3 cm (1997-01-02)
Medžiagos blizgus fotografinis popierius
Atlikimo, pagaminimo technika nespalvotoji fotografija 
Autentiškumas dalinė kopija
Autorius (-iai)
Sukūrimo data XX a. 7 deš.
Sukūrimo vieta Kaunas, Lietuva
Gamintojas (-jai)
Pagaminimo data 1972 m.
Pagaminimo vieta Kaunas, Kauno m. sav., Lietuva
Daugiau informacijos

Aprašymas

Eksponato aprašymas

Nespalvota, vertikalaus formato, portretinė nuotrauka. Nežinomo dailininko XX a. 7 deš. tapyto visuomenės ir politinio veikėjo Siksto Riaukos portreto fotografinė kopija. Reprodukcijos autorius nežinomas. Kaunas, 1972 m.
Portretas iš priekio iki pusės. Matosi gamtoje ant kėdės sėdintis kostiumuotas senyvo amžiaus pražilęs barzduotas vyras, kaire, per alkūne sulenkta ranka pasirėmęs į lazdą lenktu galu. Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis, kuris apačioje platesnis. Nuotraukos kraštai lygūs.
Gimė 1888-03-24 Būdviečių k., Kretingos r. Užaugo gausioje ūkininko Antano Riaukos šeimoje. Mokėsi Kretingos pradinėje mokykloje ir Palangos progimnazijoje. Tarnavo ūkvedžiu pas generolą Liucijų Bronišą Mikoliškių dvare. Paskatintas gydytojo Liudo Vaineikio, išvyko į Kauną ir įstojo į dvimetę komercijos mokyklą, mokslui ir pragyvenimui užsidirbo mokydamas turtingų miestelėnų vaikus. 1906 m. pavasarį suimtas už revoliucinę veiklą, bet netrukus paleistas. 1907–1909 m. Voroneže (Rusija) atliko karinę prievolę, po kurios gyveno Kaune. 1913 m. persikėlė į Kretingą, įsidarbino vartotojų bendrovės parduotuvės vedėju. Pasižymėjo kaip darbštus ir sumanus prekybininkas. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos armiją, paskirtas į Dono kazokų pulką, kautynėse su vokiečiais prie Gumbinės (Rytų Prūsija) sunkiai sužeistas neteko dešinės rankos. Išgijęs lankėsi gimtinėje, 1915 m. balandžio mėn. grįžo į Maskvą, įsidarbino „Bogatyrio“ avalinės fabrike raštinės tarnautoju. Po 1917 m. revoliucijos dalyvavo Maskvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime, padėjo organizuoti Lietuvių batalioną. 1918 m. rugsėjo mėn. grįžo į tėviškę, apsigyvenęs Būdviečiuose pas motiną, dažnai vykdavo į Kretingą, dalyvavo mitinguose ragindamas kurti valsčiuje ir apskrityje savivaldybes, palaikančias Laikinąją Lietuvos vyriausybę. 1918 m. lapkričio 8 d. suimtas, apkaltintas prieš Vokietiją ir kaizerį nukreipta veikla, išvežtas į kalėjimą. Po 3 dienų tardymo Kretingos pranciškonų vienuolyno viršininko tėvo Pranciškaus Bizausko pastangomis liko nesušaudytas ir paleistas. Vokiečiams traukiantis iš Lietuvos prisidėjo prie Kretingos karo komendantūros steigimo, ėjo Kretingos apskrities viršininko pavaduotojo pareigas, buvo išrinktas apskrities krikščionių demokratų partijos (KDP) komiteto pirmininku. Lietuvos Krikščionių demokratų partijos (LKDP) centro komiteto paskirtas instruktoriumi partijos skyriams visoje Žemaitijoje steigti. 1919 m. vasarą persikėlė į Kauną, įsidarbino Saliamono tabako fabrike, kuriame iki pat pensijos išdirbo raštinės tarnautoju. 1920 m. buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą IV (Telšių) rinkimų apygardoje pagal Lietuvos krikščionių demokratų, darbininkų ir ūkininkų sąrašą. Steigiamajame Seime priklausė LKDP frakcijai, kuri įėjo į Krikščionių Demokratų bloką, dirbo Ekonominėje komisijoje. Svarstant įstatymų projektus ginė savo atstovaujamos partijos darbo žmonių interesus ir valstybės ūkinių pagrindų stiprinimo galimybes. Savo nuomonę dažniausiai reiškė tada, kai buvo svarstomi su žemės reforma susiję klausimai, rūpėjo miškų problemų sprendimas. 1923–1926 m. buvo I ir II Seimo narys. Lankydamasis Kretingoje, skaitė visuomenei pranešimus apie seimo veiklą, katalikiškų visuomeninių organizacijų ir politinių partijų organizavimo problemas. Uolus katalikas, bažnytinių organizacijų narys, Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios tretininkų kongregacijos vyrų sekcijos iždininkas. Mirė 1967-11-26 Kaune.

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Siksto Riaukos portretas daugiau informacijos...

Informacija apie aprašą

Duomenis pateikė Julius Kanarskas

Eksponato autorinės turtinės teisės

Savininkas Kretingos muziejus