Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Petras Mikolainis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Dangaus augštumas ir žmogaus senumas. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų žinių.

  Dangaus augštumas ir žmogaus senumas. Anykščių šilelis ir daugelis naudingų žinių., 1903 m.

  Petras Mikolainis

  Knygoje aprašoma astronomijos istorija, aiškinami gamtos reiškiniai, aprašoma žmonijos evoliucijos istorija, pateikiamos žinios apie pasaulio tautas, gyventojų skaičių ir kt. 

  Knygoje taip pat spausdinami lietuvių literatūros kūriniai, aforizmai, juokai.

  Yra lietuviškų knygų katalogas „Kataliogas visų lietuviškų knygų gaunamų pas M. Saunus Tilsit <...>“. 

  150 p. 

   

 • Naujas būdas išmokti rašyti.

  Naujas būdas išmokti rašyti., 1908 m.

  Petras Mikolainis

  Mokolainis, Petras. Naujas būdas išmokti rašyti. Išleista Tilžėje, 1908 m. Stačiakampio, vertikalaus formato, leidinys plonais viršeliais. Viršelis pilkšvos spalvos, iliustruotas fotografija, kurioje pavaizduota mergaitė rašanti plunksna. Viršelio apatinėje dalyje nurodyta tuometinė kaina: ,,10 kap." ir draudimas kopijuoti: ,,Perspausdinti užginta". Vidinėse viršelių dalyse spaustuvinis tekstas apie raštą, jo mokymąsi. Nugariniame viršelyje - abėcėlė bei nurodomos knygos, iš kurių lengviausia išmokti skaityti. Vidiniai knygelės puslapiai iliustruoti piešiniais, su rašybos užduotimis, sunumeruoti, viso - 24 psl. Vidiniuose puslapiuose bei nugariniame viršelyje muziejaus inventoriniai spaudai bei įrašai ranka.

 • Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė. Parašė A-iš-B.

  Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė. Parašė A-iš-B., XIX a. pab.

  Antanas Kriščiukaitis

  Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė. Parašė A-iš-B (Antanas Kriščiukaitis-Aišbė). Tilžė, 1901.– 48 p. Antras leidimas

  Antanas Kriščiukaitis-Aišbė (1864–1933) – teisininkas, rašytojas, tautos švietėjas Aišbės slapyvardžiu rašė straipsnius periodiniams leidiniams „Lietuviškasis balsas“, „Vienybė Lietuvninkų“, „Garsas“, „Varpas“, „Nemuno sargas“ ir kt. XIX a. pabaigoje lietuviškų elementorių konkurso, paskelbto „Varpo“ laikraštyje laimėtojas, Antano Kriščiukaičio-Aišbės „Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė“ parašytas garsų sintezės skaitymo ir rašymo metodu, lengvai skaitomas, pasaulietinio turinio, gausiai iliustruotas. Viršelio ir piešinėlių autorius dailininkas Pranciškus Žitkus (Žitkevičius, 1869–1917). Elementorių išleido knygnešys, redaktorius, leidėjas, visuomenininkas Petras Mikolainis (1868–1934).

 • Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė. Parašė A-iš-B

  Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė. Parašė A-iš-B, 1905 m.

  Antanas Kriščiukaitis

  Antanas Kriščiukaitis. Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė. Parašė A-iš-B. Tilžė, 1905 (1907). – 48 p. Trečias leidimas. Antraštiniame puslapyje viršuje įrašas: P. M. Šlapelienės rinkiniui.

  XIX a. pabaigoje lietuviškų elementorių konkurso, paskelbto „Varpo“ laikraštyje laimėtojas, Antano Kriščiukaičio-Aišbės „Naujas elementorius. Vaikams dovanėlė“ parašytas garsų sintezės skaitymo ir rašymo metodu lengvai skaitomas, pasaulietinio turinio, gausiai iliustruotas. Viršelio ir piešinėlių autorius dailininkas Pranciškus Žitkus (Žitkevičius, 1869–1917). Elementorių išleido knygnešys, redaktorius, leidėjas, visuomenininkas Petras Mikolainis (1868–1934).

 • Knyga. Vaikų draugas

  Knyga. Vaikų draugas, 1907 m.

  Petras Mikolainis

  Knyga. Vaikų draugas. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis.

  Gausiai iliustruota, kaligrafiško dailyraščio pavyzdžiais praturtinta, rašymo ir skaitymo mokymui skirta knygelė su kelių matematinių veiksmų pavyzdžiais (sudėjimo lenta, atėmimo lenta, dauginimo lenta). Pabaigoje pateikiama Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“.

   

 • Knyga. Aplinkrasztis į Vilniaus džiakonystės kunigus 1870 m.

  Knyga. Aplinkrasztis į Vilniaus džiakonystės kunigus 1870 m., 1891 m.

  Stanislavas Petravičius

  Atspausdinta iš "Vienybēs Lietuvnįkų“ Amerikoje 1891, Nr. 24-27

   

  Parašytas dėl Vilniaus vyskupijos valdytojo P. Žilinskio aplinkraščiu, propagavusiu rusų kalbos įvedimą Vilniaus dekanato bažnyčiose, raginana tikinčiuosius nepasiduoti nutautinimo politikai, demaskuoja P. Žilinskio ir kitų dvasiškių pataikavimą carui ir jo vietininkams Lietuvoje.

 • Rankraštis P. Mikolainio „Iš kovos atgavimui spaudos

  Rankraštis P. Mikolainio „Iš kovos atgavimui spaudos", XX a. 2 deš.

  Petras Mikolainis

  Rankraštis „Iš kovos atgavimui spaudos", parašytas knygnešio Petro Mikolainio (1868-1934). Tekstas parašytas ant bloknoto, kurio lapai subraižyti horizontaliomis linijomis. Tekstas parašytas lietuvių kalba, užima 37 puslapius. Rankraštyje P. Mikolainis aprašo savo gyvenimo atsiminimus, pradedant nuo XIX a. 8 dešimtmečio. Autorius aprašo savo vaikystę, pirmą susidūrimą su knygnešiais bei įsitraukimą į knygnešystės veiklą. Detaliai aprašomas P. Mikolainio sulaikymas gabenant draudžiamą spaudą. Didelis dėmesys skiriamas aprašant Martyną Jankų (1858-1946) ir jo vykdytą spaustuvininko veiklą Ragainėje bei Tilžėje (Prūsija).

 • Knyga. Visas svietas: žemė, kalnai, vanduo, upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti

  Knyga. Visas svietas: žemė, kalnai, vanduo, upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti, XX a. pr.

  Petras Mikolainis

  Tai lavinamoji knyga, kurioje pateikiamos pasaulio geografijos žinios, rašoma apie valstybes ir miestus, žmones. Yra 1903 m. kalendorius.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 8
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1