Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Antanas Zaleskis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1849 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, François Grenier

  Daugiafigūrė kompozicija. Kompozicijoje pavaizduotas mūšio fragmentas – raitelių ataka. J. C. Pasekas su savo kariais keliasi per Als sąsiaurį (Baltijos jūra, Danija). Estampas įrėmintas linijiniame rusvos spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série. 3.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „ Pierwotwör Ant. Zaleskiego ob: Ptu Trockiego. /  No.28. / F. Grenier lith._Imp. par Lemercier, à Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA / Chorągiew też każda która wyszła z wody, zaraz na nieprżyiaciela skoczyła, Swedzi w nogi etc.“.

  Reverso apatinėje dalyje  dešinėje pusėje yra etiketė, antspaudas ir užrašas ranka..

   

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1849 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, François Grenier

  Daugiafigūrė kompozicija. Litografijoje J. C. Pasekas vaizduojamas centre, šokėjų porų eilėje stovintis su mergina, pasiruošęs šokiui. Kompozicijos fone vaizduojama puošni salė, išryškintos aplinkos detalės, personažų apranga, veidų išraiškos. Estampas įrėmintas linijiniame aukso spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  3.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego Obyw: Ptu Trockiego / No.26 / F. Grenier lith._Imp. Lemercier, r. de Seine, 57. Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA, / W taniec tedy poszli, kłaniali mu się a ów żegnał owem Krzyżykiem etc. etc. /  Dédié ă Madame la  Comteƒse Branicka neé Comteƒse Potocka / par l’Editeur J. „K„ Wilczyński.“.

   

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1855 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, Adolphe Jean-Baptiste Bayot

  Daugiafigūrė kompozicija. Litografijoje vaizduojama J. C. Paseko dvikova su Jasinskiu. Vyrai palinkę vienas link kito, kojomis tvirtai įsirėmę į žemę, rankose laiko pakeltus ir sukryžiuotus kardus. Scena pavaizduota miško aikštelėje, apsuptoje retais medžiais. Už abiejų dvikovos dalyvių nugarų stovi sekundantai, stebintys dvikovos eigą. Sukurti ryškūs veikėjų charakteriai, jų veiduose atsispindi situacijos įtampa. Estampas įrėmintas linijiniame aukso spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  4.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego Obyw: Ptu Trockiego / No.38 / Bayot lith._Imp. par Lemercier, á Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA / POIEDYNEK Z JASIŃSKIM / „Przytnie na mnie potężnie, aż mnie zadrżała szabla w garści, wytrzymałem zamach. / „Cięliśmy się z dziesięć razy: nic ani iemu ani mnie. Mówię: dosyć tego Panie Marcinie. etc. / publié par l’Editeur J.. K.. Wilczyński.“.

   

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, XIX a. vid.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, Eugène Guérard

  Daugiafigūrė kompozicija. Litografijoje Pasekas vaizduojamas audiencijoje pas karalių. Pasekas stovi prie stalo, už kurio krėsluose sėdi bažnyčios atstovai, dešinėje puošniame krėsle sėdi karalius. Už sėdinčiųjų stovi grupė žmonių. Kompozicijoje išryškintos aplinkos detalės, veikėjų apranga, jų veidų išraiška. Estampas įrėmintas linijiniame aukso spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  4.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego Obyw: Ptu Trockiego / No.39 / Guérard lith._Imp. Lemercier, á Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA.“.

  Averse apatinėje dalyje sunkiai įskaitomas užrašas pieštuku.

   

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, XIX a. vid.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, François Grenier

  Daugiafigūrė kompozicija. Litografijoje vaizduojama scena, kai Pasekas atsisako prisiekti riterių draugijoje, tuo sukeldamas dalies karių pritarimą, o kitų – nepasitenkinimą. Dalis riterių rankose laiko iškeltus ginklus, dalis – ramiai šnekučiuojasi tarpusavyje, stebi situaciją. Kompozicijoje išryškintos aplinkos detalės, veikėjų apranga, jų veidų išraiška, įtaigiai perteiktos riterių emocijos. Estampas įrėmintas linijiniame aukso spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  4.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego Oby: Ptu Trockiego / No.42 / Guérard lith._Imp. Lemercier, á Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA, / J. C. Pasek niechce przysięgać w Kole rycerskim / „Uczynił się tedy huczek niemały: przeciw i za „ etc. etc.“.

   

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy z. pamiętników kwestarźa J. Chodźko

  Album de Wilna. Obrazy z. pamiętników kwestarźa J. Chodźko, 1851 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, Viktor Vincent Adam,

  Figūrinė kompozicija. Litografijoje vaizduojamas bernardinas kvestorius, vykstantis rinkti aukų. Paveiksle matyti keliu važiuojantys arkliais pakinkyti du vežimai, bėgantis šuo. Vadeliotojas vytiniu rodo į tolumoje esantį miestą. Kairėje pusėje stovi pasviręs kryžius. Estampas įrėmintas linijiniame aukso spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  4.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego Ob. Ptu Trockie. / No.45 / V. Adam et E Cicéri lith._Imp. Lemercier. Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW KWESTARŹA Jo. CHODŹKO, / WYIAZD NA KWESTĘ BRATA MICHAŁA ŁAWRYNOWICZA / Hey ! dropiaty ! Krzyknął Marcin, i dropiaty powlekł  się naprzód, a Siwa chromiejąca za nim. _ Czy wiesz Jeģomość iakie to Miasteczko na prawo ? / To Mir, zdaie mi się _ A tak Mir _ A wiesz Jeģomość. jaki tam iest dzwon ? Nie wiem _ Oto ia Jeģomościu powiem etc: etc: etc.“.

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy z. pamiętników kwestarźa J. Chodźko

  Album de Wilna. Obrazy z. pamiętników kwestarźa J. Chodźko, 1851 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, Viktor Vincent Adam,

  Figūrinė kompozicija. Litografijoje vaizduojamas bernardinas kvestorius, vykstantis rinkti aukų. Paveiksle matyti keliu važiuojantys arkliais pakinkyti du vežimai, bėgantis šuo. Vadeliotojas vytiniu rodo į tolumoje esantį miestą. Kairėje pusėje stovi pasviręs kryžius. Estampas įrėmintas linijiniame aukso spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  4.e Liv.“.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego Ob. Ptu Trockie. / No.45 / V. Adam et E Cicéri lith._Imp. Lemercier. Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW KWESTARŹA Jo. CHODŹKO, / WYIAZD NA KWESTĘ BRATA MICHAŁA ŁAWRYNOWICZA / Hey ! dropiaty ! Krzyknął Marcin, i dropiaty powlekł  się naprzód, a Siwa chromiejąca za nim. _ Czy wiesz Jeģomość iakie to Miasteczko na prawo ? / To Mir, zdaie mi się _ A tak Mir _ A wiesz Jeģomość. jaki tam iest dzwon ? Nie wiem _ Oto ia Jeģomościu powiem etc: etc: etc.“.

  Etiketė reverso apatiniame dešiniajame kampe.

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1855 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, Viktor Vincent Adam,

  Daugiafigūrė kompozicija. Litografijoje vaizduojama medžioklės scena. Pasekas su palydovu, apsupti pulko šunų bei įvairių medžiojamų žvėrelių (lapė, kiškis, barsukas, šeškas, kiaunė). Kompozicijoje išryškintos aplinkos detalės, veikėjų apranga, jų veidų išraiškos. Estampas įrėmintas linijiniame pilkos spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  5.e Liv.“.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego ob: Ptu Trockiego / No.50 / Adam et E. Ciceri lith._Imp. Lemercier r. de Seine 57 Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA, / Spotkał mię kto nieznajomy na polowaniu i obaczył że tu idzie kilkoro chartów pięknych i wyżłów kilka, a tu między niemi liszka, kuna, iazwiec, wydra, / zając też ze dzwonkami za koniem podskakuie, jastrząb u myśliwca na ręce, kruk nad psami lata, to się ów tylko żegnał mówiac: dla Boga Czarnoxiężnik. &. / publié par l'Editeur J„ K„ Wilczyński.“.

   

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1849 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, François Grenier

  Daugiafigūrė kompozicija. Kompozicijoje – miško laukymėje kariškai apsirengę ir ginkluoti žmonės, kunigas, atnašaujantis mišias, J.C. Peškos figūra prie improvizuoto lauko altoriaus. Piešinys gausus istorinių, buitinių detalių. Estampas įrėmintas linijiniame pilkos spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  3.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „ Pierwotwör Ant. Zaleskiego Oby: Ptu troc: /  No.25 / F. Grenier lith._Imp. par Lemercier, à Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA / Tak tedy stanęło wojsko, nagotowano do Mszy na pniaku ściętego dębu, i tam odprawiło się Nabożeństwo. etc. /  Dédieé ă Madame la Comtesse Branicka née Comtefse Holyńska. / par l’Editeur J. K. Wilczyński.“.

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1849 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, François Grenier

  Daugiafigūrinė kompozicija. Kompozicijoje pavaizduotas mūšio fragmentas – raitelių ataka. J. C. Pasekas su savo kariais keliasi per Als sąsiaurį (Baltijos jūra, Danija). Estampas įrėmintas linijiniame rusvos spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  3.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „ Pierwotwör Ant. Zaleskiego ob: Ptu Trockiego. /  No.28. / F. Grenier lith._Imp. par Lemercier, à Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA / Chorągiew też każda która wyszła z wody, zaraz na nieprżyiaciela skoczyła, Swedzi w nogi etc. /  Dédié ă Son Exellence Monsieur le Président Germain Holowiński. / par l’Editeur J. K. Wilczyński.“.

   

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1849 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, François Grenier

  Daugiafigūrė kompozicija. Litografijoje J. C. Pasekas vaizduojamas kaip centrinė mūšio figūra, kovos įkarštyje. Aplink jį kovojančių ir sužeistų karių figūros. Dalis kareivių parako dūmų debesyje. Estampas įrėmintas linijiniame pilkos spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.  3.e Liv. “.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Pierwotwör Ant. Zaleskiego Obyw: Ptu Trock /  No.25 / F. Grenier lith._Imp. par Lemercier, r. de Seine 57. Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA, / Dawalyśmy ognia po dwóch a drudzy nabijali po trosze, nagnaliśmy ich na ogrody i płoty gęste, nuż się łamac, &“ /  Dédieé ă Monsieur Constantin Kaszyc. / par l’Editeur J. K. Wilczyński.“.

  Nesignuotas.

   

   

   

 • Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska

  Album de Wilna. Obrazy Z. pamiętników J. C. Paska, 1848 m.

  Jonas Kazimieras Vilčinskis, Antanas Zaleskis, François Grenier

  Daugiafigūrė kompozicija. Litografijoje vaizduojama kautynių prie tvirtovės scena – kovos su švedų kariais įkarštis. Estampas įrėmintas linijiniame pilkos spalvos rėmelyje dekoratyviais kampais.

  Užrašas viršutinėje lakšto dalyje: „Album de Wilna. / 2.e Série.“.

  Užrašas apatinėje lakšto dalyje: „Z. Pierwotwör Ant. Zaleskiego Ob: Ptu Trockiego /  No. 16 / F. Grenier lith._Imp. par Lemercier, a Paris. / OBRAZY Z. PAMIĘTNIKÓW J.C. PASKA, / Wolski iak to chłop chciwy, zeby to wszędy bydź wprzód rźecze: wlezę ia.. Tylko wlazł, a Szwed go tam za łeb_Krzyknie_ia go za nogi etc. etc. /  Dédieé ă Madame Marie Zaleska neé Gorska. / par l’Editeur J. K. Wilczyński.“.

  Nesignuotas.

   

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6