Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Vladas Jakubėnas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Gaidos. Daina „Piemenaitė“, autoriaus rankraštis

  Gaidos. Daina „Piemenaitė“, autoriaus rankraštis, 1924 m.

  Vladas Jakubėnas

  Kompozitoriaus Vlado Jakubėno (1904 - 1976) daina balsui  - koloratūriniam sopranui ir fortepijonui „Piemenaitė“, žodžiai Tyrų Dukters, 1924 m. Kompozitoriaus rankraštis. Rašyta juodu tušu (?) ant dviejų lapų (dvilapio) natų popieriaus. Natos užrašytos tvarkingai, yra taisymų pieštuku.

 • Gaidos. Daina „Idylija“, autoriaus rankraštis

  Gaidos. Daina „Idylija“, autoriaus rankraštis

  Vladas Jakubėnas

  Kompozitoriaus Vlado Jakubėno (1904 - 1976) daina balsui   ir fortepijonui „Idylija“ (tikriausiai „Idilija“), žodžiai Tyrų Dukters ( B. Buivydaitės). Kompozitoriaus rankraštis. Rašyta juodu tušu (?) ant vieno natų popieriaus lapo abiejų pusių. Natos užrašytos tvarkingai, yra taisymų pieštuku. Paskutinio lapo reverse užrašytos pieštuku natos, spėjama, kad tai gali būti nenustatyto kūrinio fragmentas.

 • Gaidos. Dvi preliudijos fortepijonui, autoriaus rankraštis

  Gaidos. Dvi preliudijos fortepijonui, autoriaus rankraštis

  Vladas Jakubėnas

  Kompozitoriaus Vlado Jakubėno (1904 - 1976) užrašytos dvi preliudijos fortepijonui. Rašyta juodu rašalu ant dviejų natų popieriaus lapų. Pirmojo puslapio dešiniame kampe užrašyta: „V. Jakubėnas siunčia Viktorui Kuprevičiui“. Prie antrosios preliudijos yra užrašyta data: „Spalių 20 - 25 1922“.

 • Gaidos. Daina „Gėlės iš šieno“

  Gaidos. Daina „Gėlės iš šieno“

  Vladas Jakubėnas

  Vlado Jakubėno vokalinis kūrinys lyriniam sopranui „Gėlės iš šieno“, žodž. K. Binkio, op.1 Nr. 1., vertimas į vokiečių kalbą H. Engert (1924 m.). Spausdintos gaidos. Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys Nr. 408, muzikos leidiniai Nr. 2. Spausdino „Spindulio“ spaustuvė Kaune. Pirmame natų puslapyje prie pavadinimo yra kompozitoriaus V. Jakubėno įrašas mėlynu rašalu: „Viktorui Kuprevičiui nuo autoriaus jaunų dienų atminimui. Kaunas, 1935 / I“.

  Buvo leidžiama serija lietuvių kompozitorių kūrinių ant kurių viršelių pavaizduota stilizuota lyra ir rūtos šakelė. Gaidų lapai sudėti vieni įkitus, iš viso 5 lapai.

 • Gaidos. Daina „Daug turėta mylimųjų“

  Gaidos. Daina „Daug turėta mylimųjų“, 1935 m.

  Vladas Jakubėnas

  Vlado Jakubėno vokalinis kūrinys sopranui su fortepijonu „Daug turėta mylimųjų“, žodž. K. Grigaitytės (1935 m.) Spausdintos gaidos. Natas cinkografijai paruošė Juozas Gaučas. Išleido J. Petronio leidykla Kaune 1943 m. Lapai sudėti vieni į kitus.

  Natos yra iš kompozitoriaus J. Gruodžio bibliotekos.

   

 • Gaidos. Daina „Na tai kas“

  Gaidos. Daina „Na tai kas“, 1935 m.

  Vladas Jakubėnas

  Vlado Jakubėno vokalinis kūrinys sopranui su fortepijonu „Na tai kas“, žodž. Kotrynos Grigaitytės (1935 m.) Spausdintos gaidos. Natas cinkografijai paruošė Juozas Gaučas. Išleido J. Petronio leidykla Kaune 1943 m. Lapai sudėti vieni į kitus. Pabaigoje spausdinamas visas poetės K. Grigaitytės eilėraštis „Na tai kas?“ Natos iš kompozitoriaus J. Gruodžio bibliotekos.

   

 • Gaidos. „Vai didi, didi“

  Gaidos. „Vai didi, didi“

  Vladas Jakubėnas

  Vlado Jakubėno daina balsui (bosui) su fortepijono pritarimu „Vai didi, didi“ (pagal liaudies dainą). Kompozitoriaus rankraštis, rašyta mėlynu rašalu ant dviejų natų popieriaus „Čiurlionies popieris Nr. 12“ lapų. Diana skirta žemiems balsams ir yra iš operos solisto Antano Kučingio repertuaro. Solistas dainos rankraštį įdėjęs į žalios spalvos storesnio popieraius viršelius ir pritvirtinęs siūlu. Ant žalio viršelio užrašai A. Kučingio ranka.

   

 • Gaidos. „Nejaugi vėl, o Dieve“

  Gaidos. „Nejaugi vėl, o Dieve“, 1940 m.

  Vladas Jakubėnas

  Vlado Jakubėno daina balsui (bosui) su fortepijono pritarimu „Nejaugi vėl, o Dieve“, žodžiai S. Santvaro, 1940 m. Kompozitoriaus rankraštis, rašyta juodu rašalu ant keturių natų popieriaus „Čiurlionies popieris Nr. 12“ lapų (po du dvilapius sudėtus vieni į kitus). Daina skirta bosui ir yra iš operos solisto Antano Kučingio repertuaro.

 • Gaidos. „Laisvųjų daina“

  Gaidos. „Laisvųjų daina“, 1937 m.

  Vladas Jakubėnas

  Vlado Jakubėno daina balsui (bosui) su fortepijono pritarimu „Laisvųjų daina“, žodžiai K. Inčiūros. Kompozitoriaus rankraštis, rašyta juodu rašalu ant keturių natų popieriaus „Čiurlionies popieris Nr. 12“ lapų. Diana skirta bosui ir yra iš operos solisto Antano Kučingio repertuaro. Solistas dainos rankraštį įdėjęs į žalios spalvos storesnio popieraius viršelius ir pritvirtinęs siūlu. Ant žalio viršelio užrašai A. Kučingio ranka.

 • Gaidos. „Du vaizdeliai“

  Gaidos. „Du vaizdeliai“, 1938 m.

  Vladas Jakubėnas

  Gaidos. Spausdintos Austrijoje. Išleido Universal- Edition, Wien. Kompozitoriaus Vlado Jakubėno du kūriniai fortepijonui - „Du vaizdeliai“, op.2. Pirmasis - „Iš pasakų krašto“, antrasis - „Legenda“. Abi miniatiūros fortepijonui sukurtos V. Jakubėnui studijuojant Rygos konservatorijoje 1924 - 1928 m., jose jaučiamos impresionizmo apraiškos. Užrašai lietuvių, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Yra VDU bibliotekos, K. Petrausko memorialinio muziejaus, skaičių antspaudų.

 • Spaudinys. Gaidos. V. Jakubėnas. Na tai kas

  Spaudinys. Gaidos. V. Jakubėnas. Na tai kas, 1935 m.

  Vladas Jakubėnas

  V. Jakubėnas. Gaidos muzikiniam kūriniui „Na tai kas“. Išleido J. Petronis. Kaune, 1935 m.. Du dvilapiai. Lapai nenumeruoti. Pirmo lapo averse atspaustas leidinio viršelis, 2 - 7 psl. atspausdinta kūrinio partitūra ir žodžiai. 8 psl. – iš esmės tuščias. Vienspalvė spauda.
  Viršelio viduryje atspaustas piešinys vaizduojantis smarkiai stilizuotą styginį muzikos instrumentą (lyrą) iš šono supamą augalinio ornamento. Aukščiau piešinio, skirtingo dydžio šriftais didžiosiomis raidėmis atspausdinta: „V. Jakubėnas / Na tai kas / Sopranui su fortepionu“. Viršelio apačioje atspausdinta: „Išleido J. Petronis, Kaunas“. 2 - 7 psl. atspaustos penklinės su kūrinio partitūra. Prieš partitūrą atspaustas kūrinio pavadinimas. Žemiau ir dešiniau– „V. Jakubėnas“ 7 psl., žemiau partitūros atspausdinti kūrinio žodžiai ir autorės (K. Grigaitytė) pavardė. 2 puslapio apatiniame kairiajame kampe užspausti du violetiniais spaudai – stačiakampis P. Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejaus bibliotekos spaudas ir neidentifikuotas apvalus. Šalia – ranka užrašyti inventoriniai numeriai. Spaudai ir inventoriniai numeriai pakartoti  5 psl. 7 psl. žemutiniame dešiniajame kampe užspaustas stačiakampis Kauno antikvariato spaudas su violetinės spalvos šratinuku įrašytu numeriu bei kaina. 8 psl. tuščias, tik kairiajame žemutiniame jo kampe atspausdinta pastaba: „ Natas cinkografijai paruošė Juozas Gaučas“.

 • Spaudinys. Gaidos. V. Jakubėnas. Daug turėta mylimųjų

  Spaudinys. Gaidos. V. Jakubėnas. Daug turėta mylimųjų, 1935 m.

  Vladas Jakubėnas

  V. Jakubėnas. Gaidos muzikiniam kūriniui „Daug turėta mylimųjų“. Išleido J. Petronis. Kaune, 1935 m.. Du dvilapiai. Lapai nenumeruoti. Pirmo lapo averse atspaustas leidinio viršelis, 2 psl. tuščias. 3 - 7 psl. atspausdinta kūrinio partitūra ir žodžiai. 8 psl. – iš esmės tuščias. Vienspalvė spauda. Viršelio viduryje atspaustas piešinys vaizduojantis smarkiai stilizuotą styginį muzikos instrumentą (lyrą) iš šono supamą augalinio ornamento. Aukščiau piešinio, skirtingo dydžio šriftais didžiosiomis raidėmis atspausdinta: „V. Jakubėnas / Daug turėta mylimųjų / Sopranui su fortepionu“. Viršelio apačioje atspausdinta: „Išleido J. Petronis, Kaunas“. 3 - 7 psl. atspaustos penklinės su kūrinio partitūra. Prieš partitūrą atspaustas kūrinio pavadinimas. Žemiau ir dešiniau– „Muz. V. Jakubėno“. Kairiau – „K. Grigaitytės žodžiai.“ 2 puslapio apatiniame kairiajame kampe užspausti du violetiniais spaudai – stačiakampis P. Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejaus bibliotekos spaudas ir neidentifikuotas apvalus. Šalia – ranka užrašyti inventoriniai numeriai. Spaudai ir inventoriniai numeriai pakartoti  5 psl. 8 psl. tuščias, tik kairiajame žemutiniame jo kampe atspausdinta pastaba: „ Natas cinkografijai paruošė Juozas Gaučas“. Virš pastabos užspaustas stačiakampis Kauno antikvariato spaudas su violetinės spalvos šratinuku įrašytu numeriu bei kaina.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1