Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Stanislovas Dagilis
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. Lietuviszkas sziupinis isz svetimu skanskoniu ant naudos broliams Lietuviams pataisytas. Pirma laida

  Knyga. Lietuviszkas sziupinis isz svetimu skanskoniu ant naudos broliams Lietuviams pataisytas. Pirma laida, XIX a. II p.

  Stanislovas Dagilis

  Knygelėje spausdinami I. Krylovo, N. Lermontovo, V. Sirokomlės, A. Mickevičiaus kūrinių vertimai į lietuvių kalbą. Tituliniame p. yra Enzio Jagomasto, spaudos darbuotojo, antspaudas.

 • Lietuviškas šiupinys

  Lietuviškas šiupinys, 1973 m.

  Stanislovas Dagilis
 • Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“ / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 [1] p.                                                                                           Maldos – (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.)., 1                                              Red. nurodytas p. III-IV. – Red. pratarmė: p. VII-XV. – Leid. pastaba: p. XV. – K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Su „Maldų“ priedu. – Giesmių r-klė: p. XVIII-XXIX. - Maldų rodyklė 323-330 p. - Kn. gale RODYKLĖ „Evangelijų ir gromatų, skaitomų per bažnyčios metus nedėlių ir švenčių dienomis“                                                                                                                                                                           Šiame giesmyne antraštiniame lape pažymėti 1915 išleidimo metai, tačiau manoma, kad šios laidos giesmės buvo baigtos spausdinti 1921 m. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.                                           

  Galiniame knygos priešlapyje yra parašai ir įrašas ranka: Marmakiškie

 • Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“ / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 [1] p.                   

  Maldos – (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.)., 1921. - 330 p.                                                                                                                 Red. nurodytas p. III-IV. – Red. pratarmė: p. VII-XV. – Leid. pastaba: p. XV. – K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Su „Maldų“ priedu. – Giesmių r-klė: p. XVIII-XXIX. - Maldų rodyklė 323 -330 p.                                                 Šiame giesmyne antraštiniame lape pažymėti 1915 išleidimo metai, tačiau manoma, kad šios laidos giesmės buvo baigtos spausdinti 1921 m. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.

 • Knyga. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“

  Knyga. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 [1] p.                   

  Maldos – (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.)., 1921. - 334 p.                                                                                                                 Red. nurodytas p. III-IV. – Red. pratarmė: p. VII-XV. – Leid. pastaba: p. XV. – K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Su „Maldų“ priedu. – Giesmių r-klė: p. XVIII-XXIX. - Maldų rodyklė 323 -330 p.                                                                                                                                                                                                                   Šiame giesmyne antraštiniame lape pažymėti 1915 išleidimo metai, tačiau manoma, kad šios laidos giesmės buvo baigtos spausdinti 1921 m.  Giesmių tekstas redaguotas. Įdėta nauja giesmė „Arčiau, mans Dieve, arčiau prie Tavęs!“. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.

 • Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 [1] p.                                                                                           Maldos – (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.)., 1921. - 334 p.                       

  Red. nurodytas p. III-IV. – Red. pratarmė: p. VII-XV. – Leid. pastaba: p. XV. – K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Su „Maldų“ priedu. – Nebaigtas spausdinti. – Giesmių r-klė: p. XVIII-XXIX. - Kn. gale RODYKLĖ „evangelijų ir gromatų, skaitomų per bažnyčios metus nedėlių ir švenčių dienomis“.

  Šiame giesmyne antraštiniame lape pažymėti 1915 išleidimo metai, tačiau manoma, kad šios laidos giesmės buvo baigtos spausdinti 1921 m.  Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.

  Priešlapyje yra exlibris: Biržai Kosto Snarskio.

  Priešlapyje yra dedikacija:   Mylimam sūneliui Eugenijui Konfirmacijos dienoje. Noriu, kad Tu gyventum taip, kaip Kristus mus mokino. Tėvelis. Biržai. 1937.VII.4. Palaiminti mielaširdingieji, nes anie apturės mielaširdystę.

 • Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“ / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 [1] p.                                                                                

  Be „Maldų“. - Red. nurodytas p. III-IV. – Red. pratarmė: p. VII-XV. – Leid. pastaba: p. XV. – K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas.

  Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI.  – Giesmių r-klė: p. XVIII-XXIX.

  Po 1910  m. įžangos yra 1915 m. parašyta leidėjų pastaba (1915 m.). Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.                          

  Antraštiniame lape antspaudas Kariuomenės Evangelikų Kapelionas. Priešlapyje įrašas ranka: Mizarienės. Iškonis.

 • Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319, [1] p.                                                                                       Maldos – (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.)., 1921. - 334 p.                                                                                                              K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Su „Maldų“ priedu. – Giesmių r-klė: p. XVIII-XXIX. - Maldų rodyklė 323 -330 p.
  Giesmių tekstas redaguotas. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.                      
  Priešlapyje įrašas ranka: M.Mizara, įv. rankraštiniai įrašai.

 • Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“ / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 p.                                                                                                                                                                                                   K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Be „Maldų“ priedo. Giesmių tekstas redaguotas. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.                      
  Priešlapyje įrašas ranka: M.Mizarienės, Iškonis. Antraštiniame lape antspaudas Kariuomenės  Evangelikų Kapelionas.

 • Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“ / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 p.                                                                                                                                                                                                   K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Be „Maldų“ priedo. Giesmių tekstas redaguotas. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.                      
  Priešlapyje įrašas ranka: M.Mizarienės, Iškonis. Antraštiniame lape, XVII lape, XXI lape antspaudas Kariuomenės Evangelikų Kapelionas.

 • Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“

  Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“ / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 p.                                                                                                                                                                                                   K n.  t a i p  p a t: V. Meškauskas. Mieli parapijonai! / Vilniaus evangelikų-reformatų synodo vyriausiasis senorius kun. Vilhelmas Mieszkowski ir lietuviškų surinkimų Dievo žodžio tarnai, p. III-VI. – Be „Maldų“ priedo. Giesmių tekstas redaguotas. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių.                      
  Priešlapyje dedikacija: otilijai Dagytei, Jasiškiuose 1915.11.10 d. Konfirmacijos dienos ................... 1930 m. balandžio mėn. 13 d. Kun. A.Šernas

 • Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui

  Knyga. Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui, 1915 m.

  Stanislovas Dagilis

  Knyga. Stanislovas Dagilis. „Giesmynas su maldų priedu : Lietuvos evangel.-reformatų parapijų vartojimui“ / [perredagavo ir papildė Stanislovas Dagilis]. – [S.l. : s.n.], 1915 (Biržai : spauzdinta M. Yčo sp.). – XXIX, [1], 319 p.                                                                                                                                                                                                   Be „Maldų“. – Nebaigtas spausdinti. – Giesmių r-klė: p. XVIII-XXIX. - Kn. gale RODYKLĖ „Evangelijų ir gromatų, skaitomų per bažnyčios metus nedėlių ir švenčių dienomis“ (331-334 p.). Giesmių tekstas redaguotas. Yra korektūros klaidų: 307 giesmė pažymėta 207 ir kitokių. Įdėta nauja giesmė "Arčiau, mans Dieve, arčiau prie Tavęs!".                
   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2