Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Maksimiljanas Fajansas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Bar nad Rovem. G. Podolska

  Bar nad Rovem. G. Podolska, 1873–1883 m.

  Napoleonas Orda, Aloyzas Miserovičius

  Urbanistinis peizažas. Centrinė kompozicija. Litografijoje vaizduojami Baro rūmai prie Rivos upės ir bažnyčia (dab. Ukraina).  Kompozicijoje – upė, žmonių figūros, apgriuvusi mūrinė siena, bažnyčia, dešinėje pusėje – rūmai, kiti pastatai.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / BAR nad Rowiem / (Gub. Podolska) / Mury oboronneģo zamku wystawionego przez krolowę Bonę w г. 1537 ģdzie poz / niej zawiązała się konfederacya 1768go roku. Cerkrew z byłemiszkołami“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Stanislaw Leszczynski

  Stanislaw Leszczynski

  Maksimiljanas Fajansas
 • Karol XII

  Karol XII

  Maksimiljanas Fajansas
 • Stanislaw Ciolek Poniatowski

  Stanislaw Ciolek Poniatowski

  Maksimiljanas Fajansas
 • Radziejowski

  Radziejowski

  Maksimiljanas Fajansas
 • Smigielski

  Smigielski

  Maksimiljanas Fajansas
 • Mir. G. Minska

  Mir. G. Minska

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Myro pilies griuvėsiai ant Mirankos upės kranto (dab. Baltarusija). Pirmame plane – žmonės einantys tiltu, važiuojantis vežimu, vieno aukšto namo fragmentas, antrame plane – link pilies griuvėsių vedanti tvora, augmenija. 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / MIR / (G. Mińska) / Ruiny wspaniałego zamku zbudowanego przez Jerzego Minicza w końcu XV / wieku. Syn tegoź schodzac bezpotomnie przekazał posiadłość swoją Ks.Krysz / tofowi Mikołajowi Radziwiłłowi Sierotce roku 1568.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Dziewietnia. G. Wilenska

  Dziewietnia. G. Wilenska

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Devetnų sodyba (dab. Baltarusija). Keli žmonės darbuojasi valtyje, kitas – vaikšto pakrante. Medžių paunksnėje balti namai: du vieno aukšto ir vienas dviejų. 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / DZIEWIĘTNIA / (G.Wileńska) / Mieisce urodzenia znakomitego powieściopisarza Ignacego Chodźki / urodzonego г. 1795. umarl г. 1861. 1. Sierpnia.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Landwarow. G. Wilenska

  Landwarow. G. Wilenska

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis, panoraminis peizažas. Kompozicijoje –  Lentvario rūmai, jų aplinka. 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / LANDWAROW / (G. Wileńska.) / Pałac Józefa Hr. Tyszkiewicza.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Dubinki. G. Wilenska

  Dubinki. G. Wilenska

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis, panoraminis peizažas. Kompozicijoje – Dubingių vietovės fragmentas (Lietuva). Tiltas, kalnai, pilies fragmentas tarp medžių viršūnių.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / DUBINKI / (Gub. Wileńska) / Zamek warowny X.X. Radziwiłłów oblany jeźiorem, o 7 mil od wilna.–Tu się urodziła i / mieszkała Barbara Radziwiłłówna przed swem małźeństwem. Własność Hr. Benedykta / Tyszkiewicza.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Kamieniec Litewski. Gubernija Grodzienska

  Kamieniec Litewski. Gubernija Grodzienska

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis, panoraminis peizažas. Kompozicijoje – Lietuvos Kamianeco (Kamenecas) gyvenvietėje vykstantis gyvenimas (dab. Baltarusija). Baltasis bokštas, trobos, upė, vaikščiojantys žmonės.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / KAMIENIEC LITEWSKI / (Gubernija Grodzieńska) / Miasteczko leźące przy granicy puszczy Białowieźskiej, niedaleko Brześcia Li / tewskiego.– Wieźa dotąd stojąca pozostała z obronnego zamku sbudowanego prze / ćiw Jadźwingom około r. 1276 przez Oleska z rozkazu Włodzimierrza Księcia Wołynskiego.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Giejstuny. G. Wilenska

  Giejstuny. G. Wilenska

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis peizažas. Kompozicijoje –  „Giejstuny“ sodybos kasdienis gyvenimas (dab. Baltarusija). 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / GIEJSTUNY / (G.Wileńska) / Własność poety Antoniego Eduarda Odyńca.–Tu się urodził w roku 1804.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 11