Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Maksimiljanas Fajansas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Neatpažintos moterys (įv. amžiaus)

  Neatpažintos moterys (įv. amžiaus)

  Borisas Javorskis, Piotras Simonas Piotrovičius, Aleksandras Vladislovas Štrausas,
 • Stanislaw Leszczynski

  Stanislaw Leszczynski, XIX a. II p.

  Maksimiljanas Fajansas
 • Karol XII

  Karol XII, XIX a. II p.

  Maksimiljanas Fajansas
 • Stanislaw Ciolek Poniatowski
 • Radziejowski

  Radziejowski, XIX a. II p.

  Maksimiljanas Fajansas
 • Smigielski

  Smigielski, XIX a. II p.

  Maksimiljanas Fajansas
 • Mir. G. Minska

  Mir. G. Minska, 1873–1883 m.

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Myro pilies griuvėsiai ant Mirankos upės kranto (dab. Baltarusija). Pirmame plane – žmonės einantys tiltu, važiuojantis vežimu, vieno aukšto namo fragmentas, antrame plane – link pilies griuvėsių vedanti tvora, augmenija. 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / MIR / (G. Mińska) / Ruiny wspaniałego zamku zbudowanego przez Jerzego Minicza w końcu XV / wieku. Syn tegoź schodzac bezpotomnie przekazał posiadłość swoją Ks.Krysz / tofowi Mikołajowi Radziwiłłowi Sierotce roku 1568.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Dziewietnia. G. Wilenska

  Dziewietnia. G. Wilenska, 1873–1883 m.

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis peizažas. Kompozicijoje – Devetnų sodyba (dab. Baltarusija). Keli žmonės darbuojasi valtyje, kitas – vaikšto pakrante. Medžių paunksnėje balti namai: du vieno aukšto ir vienas dviejų. 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / DZIEWIĘTNIA / (G.Wileńska) / Mieisce urodzenia znakomitego powieściopisarza Ignacego Chodźki / urodzonego г. 1795. umarl г. 1861. 1. Sierpnia.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Landwarow. G. Wilenska

  Landwarow. G. Wilenska, 1873–1883 m.

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis, panoraminis peizažas. Kompozicijoje –  Lentvario rūmai, jų aplinka. 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / LANDWAROW / (G. Wileńska.) / Pałac Józefa Hr. Tyszkiewicza.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Dubinki. G. Wilenska

  Dubinki. G. Wilenska, 1873–1883 m.

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis, panoraminis peizažas. Kompozicijoje – Dubingių vietovės fragmentas (Lietuva). Tiltas, kalnai, pilies fragmentas tarp medžių viršūnių.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / DUBINKI / (Gub. Wileńska) / Zamek warowny X.X. Radziwiłłów oblany jeźiorem, o 7 mil od wilna.–Tu się urodziła i / mieszkała Barbara Radziwiłłówna przed swem małźeństwem. Własność Hr. Benedykta / Tyszkiewicza.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Kamieniec Litewski. Gubernija Grodzienska

  Kamieniec Litewski. Gubernija Grodzienska, 1873–1883 m.

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis, panoraminis peizažas. Kompozicijoje – Lietuvos Kamianeco (Kamenecas) gyvenvietėje vykstantis gyvenimas (dab. Baltarusija). Baltasis bokštas, trobos, upė, vaikščiojantys žmonės.

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / KAMIENIEC LITEWSKI / (Gubernija Grodzieńska) / Miasteczko leźące przy granicy puszczy Białowieźskiej, niedaleko Brześcia Li / tewskiego.– Wieźa dotąd stojąca pozostała z obronnego zamku sbudowanego prze / ćiw Jadźwingom około r. 1276 przez Oleska z rozkazu Włodzimierrza Księcia Wołynskiego.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Giejstuny. G. Wilenska

  Giejstuny. G. Wilenska, 1873–1883 m.

  Napoleonas Orda

  Urbanistinis peizažas. Kompozicijoje –  „Giejstuny“ sodybos kasdienis gyvenimas (dab. Baltarusija). 

  Užrašas lakšto apatinėje dalyje: „Rys z natury Napoleon Orda. Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie / GIEJSTUNY / (G.Wileńska) / Własność poety Antoniego Eduarda Odyńca.–Tu się urodził w roku 1804.“. Analogiškas užrašas dešinėje pusėje prancūzų kalba.

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 9