Paieškos kriterijai:

 • Objektai, susiję su asmeniu: Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Mikalojus Tiškevičius

  Mikalojus Tiškevičius, 1798 m.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas

  Mikalojus Tiškevičius (m. 1798) – Žemaičių vyskupo Antano Tiškevičiaus sūnėnas. 1753 m. tapo Vilniaus kapitulos kanauninku, jam buvo pavesta globoti katedros muzikantus ir spręsti tarp jų kilusius nesutarimus. Savo Liubavo dvare, netoli Nemenčinės, turėjo muzikantų kapelą, kuri dažnai jam rengdavo koncertus. Dvare buvo koplyčia, prie jos laikė nuolatinį kapelioną. Buvo taip pat Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčios klebonas ir Žemaičių kapitulos kanauninkas. 1788 m. kapitulos išrinktas Vilniaus kunigų seminarijos revizoriumi. Mirė Vilniuje, palaidotas Lohoiske.
  Pusės figūros portrete kanauninkas vaizduojamas sėdintis prie stalelio, ant kurio padėtas lapas su Tiškevičių herbu. Kanauninkas pailgo veido, su baltu peruku. Jis vilki juodą kunigo sutaną, krūtinę puošia ordinai. Dešinė ranka padėta ant stalelio, kairė nuleista. Fone kairėje pavaizduota rusva užuolaida, dešinėje matyti raudono krėslo atlošo kraštas. Likęs fonas žalsvas. Viršuje dešinėje užrašas: MIKOŁAJ HRABIA NA ŁOHOJSKU TYSZKIEWICZ Kanonik Wileński † 1798.

  Aprašė Dalia Tarandaitė

 • Popiežius Klemensas XIV

  Popiežius Klemensas XIV, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas
 • Karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis

  Karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas
  Biustiniame portrete karalius vaizduojamas maždaug 45 metų amžiaus, pasisukęs profiliu į kairę, veidą trimis ketvirčiais pasukęs į tą pačią pusę. Ant galvos baltas, į viršų sušukuotų plaukų peruku su kasele. Vilki juodą švarką su raudona apykakle ir gelsvais antpečiais. Po švarku matyti balti marškiniai su pastatyta apykakle, parišta balta kaklaskare. Krūtinę puošia virš švarko ištrauktas balto peršviečiamo audinio žabo. Per kairį petį perjuosta plati mėlyna ordino juosta. Fonas bedaiktis, tamsiai rudas.
  Nesignuota.

  Aprašė Dalia Tarandaitė
 • Bajoras su šarvais

  Bajoras su šarvais, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas
  Pusės figūros portretas vaizduoja šarvais vilkintį vidutinio amžiaus vyrą skusta galva, su ilgais žemyn nukarusiais ūsais. Vyro pečiai trimis ketvirčiais pasukti į dešinę, veidas trimis ketvirčiais pasuktas į kairę, žvilgsnis nukreiptas į žiūrovą. Dešinė per alkūnę sulenkta ranka įremta į šoną. Fonas bedaiktis, žalsvai rudas. Kairiame viršutiniame kampe įkomponuotas herbas.
  Nesignuota.

  Aprašė Dalia Tarandaitė
 • Pranciškonų vienuolių triumfas danguje

  Pranciškonų vienuolių triumfas danguje, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas
  Paveikslas porinis drobei, vaizduojančiai keturiolikos pranciškonų nukankinimą Vilniuje (T 937). Vaizduoja pranciškonus su kankinių vainikais danguje.

  Aprašė Dalia Tarandaitė
 • Stanislovas Augustas Poniatovskis

  Stanislovas Augustas Poniatovskis, XVIII a. pab.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas

  Reprezentacinis portretas. Valdovo figūra vaizduojama iki klubų, trimis ketvirčiais pasisukusi į kairę. Jis su baltu peruku, nugaroje surištu į kasytę. Vilki juodą fraką, baltą liemenę ir baltas kelnes. Po kaklu – nedidelis nėrinių žabo, per kairį petį perjuosta mėlyna ordino juosta, krūtinę puošia ordino žvaigždė. Dar vienas ordinas kabo ant trumpesnės raudonos juostos po kaklu. Prie kairio šono prisegtas kardas. Valdovas stovi prie stalelio, dešinę ranką uždėjęs ant kėdės atlošo, kairę per alkūnę sulenktą ranką ištiesęs į priekį. Ant stalelio padėta rašalinė, plunksna ir popieriaus lapas. Fone pavaizduota baliustrada ir raudona draperija.
  Nesignuota.

  Aprašė Dalia Tarandaitė

 • Vienuolis baltais rūbais

  Vienuolis baltais rūbais, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas
 • Maršalas Juozas Poniatovskis

  Maršalas Juozas Poniatovskis, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas, Marčelas Bačarelis
 • Tadas Kosciuška

  Tadas Kosciuška, XIX a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas, Jozefas Grasis

  Tadas Kosciuška (1746–1817) – LDK bajoras, LLV politinis ir karinis veikėjas, JAV nepriklausomybės kovų (1776–83) dalyvis, generolas, vyriausiasis 1794 metų sukilimo vadas. Gimė Maračouščynos dvare. Baigęs su pagyrimu Varšuvos kadetų korpusą, karo mokslus, remiamas Adomo Čartoriskio, tęsė Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Nuo 1774 m. artilerijos kapitonas. Žavėdamasis laisvės ir demokratijos idealais, išvyko į Ameriką dalyvauti kovose dėl JAV nepriklausomybės, už tai amerikiečių buvo pagerbtas ir apdovanotas. 1784 m. grįžo į Lietuvą. 1789 m. pašauktas į karo tarnybą, paskiriamas į Lenkijos kariuomenę. Ketverių metų seimui paskelbus 1791 m. gegužės 3 d. konstituciją, kartu su kunigaikščiu Juzefu Poniatovskiu stojo jos ginti ir kovojo prieš Rusijos kariuomenę. LDK savarankiškumo nepripažino, laikė ją Lenkijos dalimi. Karaliui Stanislovui Augustui Poniatovskiui prisidėjus prie Targovicos konfederatų, emigravo į Saksoniją, apsigyveno Leipcige. Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo prasidėjus patriotų sąjūdžiui ir ginkluotam pasipriešinimui, sukilėlių pakviestas tapo vyriausiuoju sukilimo vadu. Lemiamose kautynėse prie Macejovicių buvo sužeistas ir paimtas į nelaisvę. Dvejus metus kalėjo Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje. Caras Povilas I 1796 m. jį paleido, paėmęs pažadą niekada nekovoti prieš Rusiją. Kosciuška išvyko į užsienį – iš pradžių į Stokholmą, vėliau į Londoną, galiausiai apsigyveno šalia Paryžiaus. Palaidotas Krokuvoje.
  Portretas biustinis. Jo ikonografija remiasi J. Gassi sukurtu T. Kosciuškos atvaizdu, ne kartą reprodukuotu grafikoje. Portretuojamojo liemuo pavaizduotas iš priekio, veidas – trimis ketvirčiais pasuktas į dešinę. T. Kosciuška vilki žalią mundurą su stačia raudona apykakle, po kuria matyti baltų marškinių apykaklės kraštas ir juoda kaklaskarė. Krūtinę juosia per dešinį petį permesto šovinių krepšio diržas. Ant galvos uždėta turbano formos kepurė su plunksna. Fonas bedaiktis, rudas, apie veidą šviesesnis.
  Nesignuota.

  Aprašė Dalia Tarandaitė

 • Aleksandras Jogailaitis

  Aleksandras Jogailaitis, XIX a.

  Maurycy Drużyna, Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas

  Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras Jogailaitis (1460–1506) – Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis (nuo 1492) ir Lenkijos karalius (nuo 1501). Dėl LDK rytinių žemių kariavo su Rusija. 1496 m. vedė Maskvos kunigaikščio Ivano III dukrą Eleną. Gyveno daugiausia Vilniuje, čia pasistatė nuolatinę rezidenciją. 1503 m. jo įsakymu pradėta statyti gynybinė Vilniaus siena. 1501 m. į Vilnių pakvietė vienuolius dominikonus.
  Portretą XIX a. nutapė Mauricijus Družinas pagal Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje esantį visafigūrį XVIII a. tapytą Aleksandro Jogailaičio atvaizdą. Valdovas vaizduojamas iki klubų, trimis ketvirčiais pasisukęs į kairę. Vilki šarvais, pečius gaubia raudona šermuonėlių mantija, ant galvos – karūna. Viršuje kairėje užrašas: „Aleksander / Jagielonczyk / Król Polski/ W. X. Litt.“.

  Aprašė Dalia Tarandaitė

 • Jonas Jelenskis

  Jonas Jelenskis, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas
 • Povilas Jelenskis

  Povilas Jelenskis, XVIII a.

  Nežinomas Lietuvos XVIII a. dailininkas

  Povilas Jelenskis – Mozyriaus pavieto žemės teismo teisėjo Jono Jelenskio († iki 1693) tėvas, Antano Jelenskio senelis. LDK kariuomenės karininkas, karų su Maskva ir Švedija dalyvis. Už nuopelnus valstybei 1643 m. jam ir jo palikuonims patvirtinta bajorystė.
  Portretuojamasis vaizduojamas su šarvais. Jis trimis ketvirčiais pasisukęs į kairę, kaire ranka laiko ornamentuotą kardo rankeną. Dešinę ranką dengia raudona skraistė. Fonas bedaiktis, tamsiai rudas. Kairėje viršuje įkomponuotas Jelenskių herbas, dešinėje – užrašas: „Paweł Jeleński Het . Polny W: X: L: Żył za czasów Zygmunta III y Władysława IV Mial żoną Olizowną Zub c Syna Jana Jeleńskiego Sądziego Ziemskie. Mozyr“.

  Aprašė Dalia Tarandaitė

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 11