Paieškos kriterijai:

 • Objektai, susiję su asmeniu: Marija Biržiškaitė-Žymantienė
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Erelių kuorai

  Erelių kuorai, 1976 m.

  Petronėlė Orintaitė, Marija Biržiškaitė-Žymantienė

  Rašytojos, pedagogės, visuomenės veikėjos Petronėlės Orintaitės (1905–1999) romanas „Erelių kuorai“. Leidinys minkštais viršeliais, iliustruotas, su autorės rašyta dedikacija.

 • Lietuviškoji enciklopedija. Devintas tomas

  Lietuviškoji enciklopedija. Devintas tomas, 1941 m.

  Vaclovas Biržiška, Mykolas Biržiška, Pranas Čepėnas,

  Lietuviškosios enciklopedijos redakcija: Vyriausiasis redaktorius - prof. Vacl. Biržiška; vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas - prof. M. Biržiška. Redaktoriai: P. Čepėnas, dr. V. Maciūnas ir dr. A. Šapoka. Techninis redaktorius - B. Vaitiekūnas. Redakcijos sekretoriai - M. Biržiškaitė-Žakevičienė ir B. Valušytė.  „Lietuviškoji enciklopedija. Devintas tomas.“ Enciklopediją išleido Valstybinė leidykla, atspausdino valstybinė „Varpo“ spaustuvė Kaune, 1941 metais. Tiražas: 12 000 egzempliorių. Leidinys gausiai iliustruotas fotografijomis, brėžiniais ir piešiniais. Knygoje 1538 psl. Tituliniame lape įrašas ranka, mėlynu rašalu: „1935 m. V. Blaževičiūtė“.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 2
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1