Paieškos kriterijai:

 • Objektai, susiję su asmeniu: Gerardas Bagdonavičius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Velykų margučiai

  Velykų margučiai, 1943 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Fotografijoje įamžintas 21 įvairiais raštais išmargintas Šv. Velykų margutis.

 • Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje, 1933 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje. 1933 m. Architektūra. Kompozicija uždaroji, centriškoji, dviejų planų. Pirmame plane namas su priebučiu viduryje, su dviem kaminais, su trimis langais su langinėmis ir prieangiu dešinėje pusėje. Antrame plane kairėje namo fragmentas.

  Signuotas apačioje dešinėje: „Paišė 1933 mt. Ger. Bagdonavičius.“

  Užrašas viršuje dešinėje: „229 nr. iš Vilniaus g-vės Šiauliai. Mickevičiaus g-vės kampas ties dabart. Vilniaus g-vę. Buv. seserų Liliejkaičių anksčiau Zubovų „fabrikas“ ir t. t. Šiauries-vakarų šonas.“

 • Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje, 1933 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje. 1933 m. Architektūra. Kompozicija uždaroji, centriškoji. Centre medinis dviejų aukštų namas su prieangiu kairėje pusėje ir dviem priestatais viduryje (vienas jų antrame aukšte); apatinio aukšto langai su langinėmis. Namo kairėje yra nedidelio pastato, o dešinėje – medžio fragmentai.

  Signuotas viršuje kairėje: „Paišė G. Bagdonavičius 1933.VII.20.“

  Užrašas viršuje kairėje: „Šiauliai. Vilniaus g-vė 229 nr. Kampas Mickevičiaus g-vės buv. Liliejkaičių namas iš kiemo pusės ir pietų fasadas – galas.“

   

   

 • Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje, 1933 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje. 1933 m. Architektūra. Lakšto centre medinis pakrypęs dviejų aukštų namas su priestatais kairėje ir dešinėje pusėse. Apatinio aukšto langai su langinėmis, su mūriniu kaminu ir su mažu kaminėliu, iš kurio rūksta dūmai.

  Signuotas apačioje dešinėje: „Paišė Ger. Bagdonavičius 1933 met.“

  Užrašas viršuje kairėje: „Šiauliai. Vilniaus g-vė 229 nr., kampas Mickevičiaus g-vės. Namas buv. seserų Lileikaičių nuosavybėjė, seniau Zubovų grafų „fabrikas“, todėl ir dabart. Viln. g-vė seniau vadinosi ФАБРИЧНАЯ УЛИЦА. Kurį laiką čia buvo ir „ЧАСОВНЯ“ (?). Nugriautas 1936–37 met. Vaizdas iš kiemo pusės.“

 • Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje, 1933 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Lileikaičių namas Vilniaus gatvėje. 1933 m. Architektūra. Kompozicija uždaroji, centriškoji, dviejų planų. Pirmame plane centre namas, kurio kairioji pusė medinė, jos apatinio aukšto langai su langinėmis, o dešinioji pusė mūrinė, su mūrine atrama iš kairės, su durimis ir langais be langinių. Antrame plane kairėje medžio, dešinėje namo fragmentai.

  Signuotas viršuje dešinėje: „Paišė Gerardas Bagdonavičius 1933 mt.“

  Užrašas viršuje kairėje: „Šiauliai. Vilniaus g-vėje 229 nr.“

   

 • Šiauliai. Antano Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikas

  Šiauliai. Antano Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikas "Rūta" iš pietų pusės, 1931 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Antano Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikas „Rūta“ iš pietų pusės. 1931 m. Architektūra. Kompozicija atviroji, asimetriškoji, dviejų planų. Pirmame plane dviaukščio namo fragmentas ir trys medeliai. Antrame plane mūrinė tvora su stulpais, už jos penkių pastatų su nedideliais langeliais fragmentai ir keturi aukšti kaminai; iš vieno jų rūksta dūmai.

  Signuotas apačioje dešinėje: „Bagdonavičius G.“

  Užrašas apačioje kairėje: „Šiauliai. Saldainių fabrikas »RŪTA« (iš pietų) 1931 mt.“

 • Šiauliai. Antano Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikas

  Šiauliai. Antano Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikas "Rūta" iš rytų pusės, 1931 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Antano Gricevičiaus lietuvių saldainių fabrikas „Rūta“ iš rytų pusės. 1931 m. Architektūra. Kompozicija atviroji, asimetriškoji, dviejų planų. Pirmame plane medžio (kairėje) ir pastato ar mūrinės tvoros fragmentai. Antrame plane pastatų sienos ir stogai su kaminėliais ir trimis didesniais kaminais, iš vieno jų rūksta dūmai; dešinėje medžio fragmentas.

  Signuotas apačioje dešinėje: „Bagdonavičius G.“

  Užrašas apačioje kairėje: „Šiauliai. Saldainių fabr. »RŪTA« (iš rytų) 1931 mt.“

   

 • Šiauliai. Didždvario vartai

  Šiauliai. Didždvario vartai, 1933 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Didždvario vartai. 1933 m. Architektūra. Kompozicija atviroji, asimetriškoji, daugiaplanė. Pirmame plane dešinėje vartai su pusapskrite arka ir dviem kolonomis abipus. Antrame plane tokie pat vartai, tik mažesni. Trečiame plane pro abiejų vartų tarpą matyti mūrinio pastato fragmentas; kairėje virš antrųjų vartų medžių fragmentai.

  Signuotas viršuje dešinėje: „GBagdonavičius 1933 m“.

  Užrašas viršuje dešinėje: „Aušros alėjos vartai (buv. Zubovų).“

  Užrašas antroje pusėje: „1933 mt Sugriauti dėl Aušros alėjos (Kapsuko g-vė po 1946 mt.) miesto transporto gatvės jūdėjimo trukdymo, nežiūrint mano ir kt. protestų Miesto Valdyboj. Klasicizmo XVIII–XIX amž. architektūra grafų Zubovų. 2 did. storos skardos – cinos – GRIFONAI, buvę prie rūmų fasado laiptų is 2-jų pūsių dar 1910 … met. I Pasaul. Karo metu yra žuvę (ar buvo evakuoti rūmų nuominko – Piliečių Kliubo V-bos ar paimti kaipo metalo laužui 1914.IV.17 d. okupantų) abu GRIFONAI daug ankščiau (XIX amž. pradžioj gal but buvo pagal irgi, klasicizmo stiliuje buvo praktikuojama, stiliaus reikalavimus, laikomi ant šitų dvaro vartų viršaus. Apie 1910 mt. aš – vaikas – tuomet kai jie buvo prie RŪMO fasado dažnai pasedėdavau tarp GRIFONŲ Gilumoj – tik ką pastatytas miesto inž. architekto Bitės namas dalyv. Skerstonui (braižytojui Miesto V-boje) projektuojant ir makieto autoriui. GBagdonavičius“.

   

 • Šiauliai. Navickio malūnas J. Basanavičiaus gatvėje

  Šiauliai. Navickio malūnas J. Basanavičiaus gatvėje, 1933 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Navickio malūnas J. Basanavičiaus gatvėje. 1933 m. Architektūra. Lakšto kairėje namų fragmentai su dviem aukštais kaminais, danguje skrendantys paukščiai. Lakšto dešinėje vienaaukščio namo su langu ir kopėčiomis ant stogo fragmentas. Namo fragmento dešinėje ožkos galvų ir figūros eskizai.

  Užrašas viršuje dešinėje: „Šiauliai. 1933 VI 14 Navickio malūnas Basanav. g-vėje žiūrint nuo Valančiaus g-vės“.

 • Krosnis Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje

  Krosnis Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 1933 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Krosnis Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 1933 m. Architektūra. Pirmame plane dešinėje trys laiptų pakopos. Antrame plane skliautuotos patalpos, kairėje pusėje ant pakylos krosnis su pusapvale anga.

  Signuotas apačioje kairėje: „G. Bagdonavičius 1933 m.“

  Užrašas apačioje dešinėje: „XVI amž. krosnis. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioj.“

   

 • Šiauliai. Turgavietė

  Šiauliai. Turgavietė, 1935 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Turgavietė. 1935 m. Architektūra. Lakšto centre penkių mažų vienodų dviaukščių pastatų, stovinčių vienas šalia kito, fasadai. Danguje skendantys paukščiai.

  Signuotas apačioje kairėje: „Paišė Gerardas Bagdonavičius“.

  Signuotas apačioje dešinėje: „Paišė 1935 mt. Gerardas Bagdonavičius“.

  Užrašas apačioje: „ŠIAULIAI. Senoji „rinka“ – turgavietė 1914 mt. Торговые ряды XIX amž. pradžia. „Pasažas“ Čia Dabar Pergalės aikstes paminklas (Быв „Гостинный Двор“ = Торговые Ряды. Sudegė po okupacijos 1915 mt. IV. 15 d.“

   

   

 • Šiauliai. Žilinskių namas Pagyžių gatvėje

  Šiauliai. Žilinskių namas Pagyžių gatvėje, 1938 m.

  Gerardas Bagdonavičius

  Šiauliai. Žilinskių namas Pagyžių gatvėje. 1938 m. Architektūra. Kompozicija dviejų planų, orientuota į centrą. Pirmame plane centre medinis namas šlaitiniu stogu, su keturiais langais gale (vienas jų antrame aukšte) ir vienu langu namo šone, su vienu kaminu, mūriniais aukštais pamatais bei durimis. Antrame plane namo kairėje stulpai su stogu, tvora ir medis, dešinėje apgriuvusi tvora, už jos namas ir medis.

  Signuotas apačioje kairėje: „Paišė Gerardas Bagdonavičius 1938 mt. Šiauliai“.

  Užrašas viršuje dešinėje: „Buv. dr. Žilinsko (tėvų) namas Pagyžių g-vėje (prieš 1914 mt. vadin. Посадная ул.) Nugriautas apie 1942 mt. Miesto Valdybos isakymu“.

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 347