Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Surgailis G., Lietuvos karinis laivynas 1935–1940, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2003, 207 p.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Lietuvos pasienio policijos kateris „Partizanas“

  Lietuvos pasienio policijos kateris „Partizanas“, 1989 m.

  Laivo modelį masteliu 1:100 pagamino klaipėdietis laivų konstruktorius ir statytojas Henrikas Mališauskas.

  Motorlaivis „Partizanas“ buvo pastatytas 1932 m. Klaipėdos „Lindenau & Cie“ laivų statykloje. Statybos numeris 65.
  1933 m. perduotas Klaipėdos krašto pasienio policijos tarnybai saugoti jūros sienas ir kovoti su kontrabanda. 1937 m.

  krante ir laive buvo įrengtos radijo stotys. 1939 m. laivas buvo apginkluotas 20 mm sunkiuoju pabūklu „Oerlikon“, 37

  mm pabūklu, 2 sunkiaisiais kulkosvaidžiais „Maxim“, lengvuoju kulkosvaidžiu „ZB“, 5 „Mauser“ šautuvais.
  1940 m. liepos 3 d. perduotas Krašto apsaugos ministerijai, rugpjūtyje - SSRS karo laivynui.

 • Pasienio policijos kateris „Aitvaras“

  Pasienio policijos kateris „Aitvaras“, XX a. 4 deš.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Horizontaliame vaizde - Lietuvos pasienio policijos kateris dešiniuoju bortu. Ant borto - užrašas su laivo pavadinimu didžiosiomis raidėmis „AITVARAS“. Vėliava virš vairinės ir vimpelas - laivo priekyje. Ant denio stovi keturi įgulos nariai: trys jūreiviai, antras iš kairės - karininkas. Laivo priekyje - kulkosvaidis.

 • „Prezidentas Smetona“ Dangės šiauriniame rage

  „Prezidentas Smetona“ Dangės šiauriniame rage, 1938 m.

  Nežinomas fotografas

  Dokumentinis horizontalaus formato kadras. Prie Dangės šiaurinio rago krantinės stovi Lietuvos karo laivas  „Prezidentas Smetona". Matosi tik jo laivagalio fragmentas, kuriame iškelta Lietuvos karo laivyno vėliava. Tolumoje  - Klaipėdos uosto panorama.

 • Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona“ Dangės šiauriniame rage

  Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona“ Dangės šiauriniame rage, 1937–1938 m.

  Nežinomas fotografas

  Dokumentinis horizontalaus formato kadras. Prie įplaukimo į  Darbų uostą stovi Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona". Matosi laivo anstato dalis, kaminas, stiebai. Keletas jūreivių, išsirengusių iki pusės arba su marškinėliais, stoviniuoja ant viršutinio denio.

 • Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona“ prie krantinės

  Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona“ prie krantinės, 1938 m.

  Nežinomas fotografas

  Dokumentinis vertikalaus formato kadras. Prie Dangės šiaurinio rago krantinės stovi Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona". Matosi tik laivo vidurinė anstato dalis su brezentu apdengtu pabūklu bei laivo stiebas. Vienas karo jūreivis stovi nusisukęs, kitas pro durus eina iš laivo patalpų, trečiasis -  įsilipęs į stiebą.
  Pirmajame plane Klaipėdos jactklubo pastato dalis ir knechtas.

 • „Prezidentas Smetona“ prie Dangės krantinės

  „Prezidentas Smetona“ prie Dangės krantinės, 1938 m.

  Nežinomas fotografas

  Dokumentinis vertikalaus formato kadras. Prie Dangės šiaurinio rago krantinės stovi Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona". Matosi tik laivo stiebai, antenos, kaminas. Pirmajame plane, dešinėje - tvora ir Klaipėdos jachtklubo pastato kampas. Šiame pastate 1938 m. karo laivo vadovybė nuomojosi patalpas kanceliarijai ir kitoms reikmėms.

 • „Prezidentas Smetona“ Šventosios uoste

  „Prezidentas Smetona“ Šventosios uoste, 1939 m.

  Nežinomas fotografas

  Dokumentinis panoraminis horizontalaus formato kadras. Šventosios uosto vidaus baseinas. Dešinėje, pirmajame plane - medinės žvejų valtys, už jų matosi  jachtų stiebai. Prie kitos krantinės - du žvejų kuteriai ir tolumoje stovi Lietuvos karo laivas „Prezidentas Smetona“. Ant krantinės suversti rąstai, greta - Šventosios uosto statybos valdybos pastatas.

 • Kauno aukštesniosios technikos mokyklos mechanikos skyriaus IX laida

  Kauno aukštesniosios technikos mokyklos mechanikos skyriaus IX laida, 1935 m.

  Nežinomas fotografas

  Vinjetėje – Kauno aukštesniosios technikos mokyklos mechanikos skyriaus IX laidos moksleiviai ir dėstytojai 1935 metais. Nuotrauka priklausė Juozui Teleišai, kuris 1940 m. tarnavo karo laive „Pirmūnas“ (ex „Prezidentas Smetona“) ir buvo priverstas pasirašyti laivo perdavimo SSRS tarnyboms aktą. Jo portretas antrasis iš kairės absolventų pakutinėje eilėje.

  Dėstytojų tarpe – prof. S. Kolupaila (antroje eilėje), inžinierius T. Šulcas (trečioje eilėje).

  Steponas Kolupaila (1892–1964) – Steponas Kolupaila – Lietuvos geodezininkas, hidrologas, spaudos darbuotojas, technikos mokslų daktaras, Lietuvos upių hidrologijos pradininkas. Dėstė Dotnuvos žemės ir miškų ūkio technikume, Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje, 1922–1944 m. – Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universitete. 1935–1940 m. – Lietuvos energijos komiteto Vandens jėgų skyriaus vedėjas. Nuo 1933 m. – veikė skautų organizacijoje, nuo 1934 m. – Vyriausiojo skautų štabo pakviestas eiti vandens kelionių instruktoriaus pareigas. Surengė žygį 68 baidarėmis Alytus– Klaipėda į Jūros šventę. 1938 (1937?) m. vadovavo studentų korporacijos „Jūra“ narių kelionei baidarėmis Paneriai–Kaunas. 1940 m. vadovavo žygiui baidarėmis Vilnius–Kaunas.

  Tadas Šulcas (1890–1940) – inžinierius. 1923 03 – Pirmojo Lietuvos jūrininkų sąjungos susirinkimo dalyvis. 1923–1925 m. Jūrininkų skyriuje prie Aukštesniosios technikos mokyklos dėstė laivų statybą, mechaniką ir laivų teoriją, teorinę mechaniką. Nuo 1929 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Parašė ir išleido knygą „Laivų statyba, laivų plėtotės, teorijos, statybos ir architektūros trumpi pagrindai“.

 • Italijos pašto ženklas „R. Accaademia Navale“

  Italijos pašto ženklas „R. Accaademia Navale“, 1931-11-29

  Nominalas: 1,25 liros

  Perforacija: 14½:14

  SCOTT katalogo Nr.: 267

  MICHEL katalogo Nr.: 371

  Vaizdas: Sunkusis kreiseris „Trento“.

  Antspauduotas: Apskritas, juodos spalvos.

   

  Pašto ženklas priklauso trijų proginių pašto ženklų serijai, skirtai paminėti 50–ąsias Italijos karinės jūrų akademijos įkūrimo metines.

   

  „Trento“ – italų sunkusis kreiseris, pastatytas 1927 m. Specijoje, Italijoje. Pirmasis iš dviejų Trento klasės kreiserių. Ilgis – 197 m., plotis – 20,6 m. Įgulą sudarė virš 700 žmonių. Gabeno du jūrinės aviacijos lėktuvus. Dalyvavo II–jame pasauliniame kare. 1942 m. nuskandintas britų bombonešio ir povandeninio laivo paleistų torpedų. Šiame kreiseryje nuo 1932 m. rugsėjo 27 d. iki 1933 m. vasario 23 d. tarnavo lietuvis Povilas Labanauskas.

 • Pasienio apsaugos laivas „Prezidentas Smetona“

  Pasienio apsaugos laivas „Prezidentas Smetona“, 1928–1932 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvotoje, horizontalaus formato fotonuotraukoje – laivas „Prezidentas Smetona” kairiuoju bortu. Laive plevėsuoja iškeltos signalinės jūrų vėliavėlės.

  Laivas, minų traleris „M-59“, pastatytas 1917 m. Vokietijoje. Jį 1927 m. pavasarį pakrančių apsaugos tikslams įsigijo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Jam suteiktas vardas – „Prezidentas Smetona“. Laivo pagrindinė užduotis buvo persekioti jūrų sienos pažeidėjus – spirito kontrabandininkus. 1933 m. pradžioje „Prezidentas Smetona“ perduotas Krašto apsaugos ministerijos žinion.

 • Kalėdinis sveikinimas

  Kalėdinis sveikinimas, 1937 m.

  Sveikinimas susideda iš vatmano lapelių, surištų tamsiu kaspinėliu. Viršelio dešinėje atspausdintas šviesesnės ir tamsesnės mėlynos spalvos heraldinis skydas su karinių jūrų pajėgų stillizuotais simboliais, Gediminaičių stulpais ir inkaru. Po juo – užrašas „L.K.L. „PREZIDENTAS SMETONA“.  Antrojo lapelio kairėje – spausdintas sveikinimo tekstas „Geriausių linkėjimų Kalėdų Šventėms ir Naujiesiems Metams“, pasirašytas ranka ir užrašas „1937 m. gruodžio 24 d. Klaipėda“, dešinėje priklijuota Lietuvos karo laivo nespalvota nuotrauka.

  Sveikinimą pasirašė Jurgis Umbrusevičius, 1936–1939 m. tarnavęs karo laive „Prezidentas Smetona“.

  Jurgis Umbrusevičius gimė Vilniuje 1913 metais. Nuo 1935 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės autorinktinėje. 1936 m., renkant savanorius į mokomajį karo laivą „Prezidentas Smetona“, perėjo į laivą, kuriame pradėjo tarnybą eiliniu jūreiviu, 1937 m. tapo jaunesniuoju puskarininkiu.

  1939 m. kovo 23 d,, Vokietijai atėmus Klaipėdą, laivas pasitraukė į Šventąją. Negalėdamas įplaukti į uostą, kurio akvatorija buvo nepakankamai gili, kovo 28 d. laivas išplaukė į Liepoją. Čia jis turėjo stovėti iki bus pritaikytas Šventosios uostas. Jurgis  Umbrusevičius minimas to meto įgulos sąraše. Liepos pradžioje laivas grįžo į Šventąją.

   

 • Tarnybos lapas

  Tarnybos lapas, 1940-05-31

  Karo laivo „Prezidentas Smetona“ civilinio tarnautojo, atsargos jūrų kapitono Adolfo Darginavičiaus  tarnybos lapas su autobiografiniais, pareigų, laipsnių suteikimo, komandiruočių, atostogų ir kitais su karo tarnyba susijusiais įrašais nuo 1910 rugpjūčio mėn. iki 1940 m. birželio 1 dienos.

  Adolfas Darginavičius (1886–1974) gimė Telšių apskrityje, Gintaluose. 1890 m. su tėvais išvyko į Liepoją. 1910 m. baigė Peterburgo jūrų mokyklos Technikos skyrių ir rugpjūčio mėn. pradėjo tarnauti karo laivyne. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo ledlaužio „Truvor“ vyr. mechaniku. 1921 m. grįžo į Lietuvą, buvo mobilizuotas į kariuomenę. 1922 m. pradžioje gavo inžinieriaus-vyresniojo leitenanto laipsnį. 1935–1940 m. ėjo inžinieriaus-mechaniko, laikinai vado pareigas karo laive „Prezidentas Smetona“. Prasidėjus karui, gyveno Vilniuje. 1943 03 16?–1945 03 12 su vyriausiuoju sūnumi kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2