Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Žygelis D., Buchaveckas S., „Jonas Noreika-Generolas Vėtra. 1910–1947 m.“, Karys, 2015 m., Nr. 10, p. 44.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Jono Noreikos - Generolo Vėtros portretas

  Jono Noreikos - Generolo Vėtros portretas, ~1933 m.

  Antanas Jankauskas

  Jonas Noreika – Generolas Vėtra, kilęs iš Šukonių k., Pakruojo vls. Kauno karo mokyklos kursantas. Vėliau mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakultete, buvo Lietuvos kariuomenės teismo narys, 1941 m. sukilimo dalyvis, Lietuvos laikinosios vyriausybės nacių okupacijos metais paskirtas Šiaulių apkr. viršininku. 1943 m. areštuotas Gestapo ir įkalintas Štuthofo koncentracijos lageryje. Po Štuthofo kalinių evakuacijos grįžo į Lietuvą. 1946 m. Lietuvos tautos tarybos vadovas slapyvardžiu „Generolas Vėtra“. KGB areštuotas, 1947 m. nuteistas mirties bausme, jo kūnas užkastas Tuskulėnuose.
  Užfiksuotas J. Noreikos portretas iki krūtinės. Kostiumuotas vyriškis visu kūnu pasisukęs į dešinę pusę.

 • Jonas Noreika su žmona

  Jonas Noreika su žmona, ~XX a. 4 deš. I p.

  Nežinomas autorius

  Jonas Noreika su būsima savo žmona, mokytoja Antanina Krapavičiūte. Užfiksuotas uniformuotas vyriškis su jauna mergina.

  Jonas Noreika – Generolas Vėtra, kilęs iš Šukonių k., Pakruojo vls. Kauno karo mokyklos kursantas. Vėliau mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakultete, buvo Lietuvos kariuomenės teismo narys, 1941 m. sukilimo dalyvis, Lietuvos laikinosios vyriausybės nacių okupacijos metais paskirtas Šiaulių apkr. viršininku. 1943 m. areštuotas Gestapo ir įkalintas Štuthofo koncentracijos lageryje. Po Štuthofo kalinių evakuacijos grįžo į Lietuvą. 1946 m. Lietuvos tautos tarybos vadovas slapyvardžiu „Generolas Vėtra“. KGB areštuotas, 1947 m. nuteistas mirties bausme, jo kūnas užkastas Tuskulėnuose.

 • Jonas Noreika su žmona

  Jonas Noreika su žmona, ~1942 m.

  Nežinomas autorius

  Jonas Noreika (tuomet užėmė Šiaulių apskr. viršininko pareigas) su žmona Antanina Krapavičiūte. Vyras ir moteris atsisukę vienas į kitą juokiasi, fone matyti tvoros, pastatai. Tai viena iš paskutinių fotografijų prieš įkalinimą Štuthofe.

  Jonas Noreika – Generolas Vėtra, kilęs iš Šukonių k., Pakruojo vls. Kauno karo mokyklos kursantas. Vėliau mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakultete, buvo Lietuvos kariuomenės teismo narys, 1941 m. sukilimo dalyvis, Lietuvos laikinosios vyriausybės nacių okupacijos metais paskirtas Šiaulių apkr. viršininku. 1943 m. areštuotas Gestapo ir įkalintas Štuthofo koncentracijos lageryje. Po Štuthofo kalinių evakuacijos grįžo į Lietuvą. 1946 m. Lietuvos tautos tarybos vadovas slapyvardžiu „Generolas Vėtra“. KGB areštuotas, 1947 m. nuteistas mirties bausme, jo kūnas užkastas Tuskulėnuose.

 • Jonas Noreika su šeima

  Jonas Noreika su šeima, ~1939 m.

  Nežinomas autorius

  Jonas Noreika su žmona Antanina Krapavičiūte, dukrele Dalia ir globotine, kurią pasiėmė iš vaikų namų. Visi pozuoja apsnigtame lauke, fone – tvora, gyvenamųjų pastatų fragmentai.

  Jonas Noreika – Generolas Vėtra, kilęs iš Šukonių k., Pakruojo vls. Kauno karo mokyklos kursantas. Vėliau mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakultete, buvo Lietuvos kariuomenės teismo narys, 1941 m. sukilimo dalyvis, Lietuvos laikinosios vyriausybės nacių okupacijos metais paskirtas Šiaulių apkr. viršininku. 1943 m. areštuotas Gestapo ir įkalintas Štuthofo koncentracijos lageryje. Po Štuthofo kalinių evakuacijos grįžo į Lietuvą. 1946 m. Lietuvos tautos tarybos vadovas slapyvardžiu „Generolas Vėtra“. KGB areštuotas, 1947 m. nuteistas mirties bausme, jo kūnas užkastas Tuskulėnuose.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 4
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1