Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–1944: katalogas, sud. Šlivinskas A., Kaminskas P., Baristaitė R., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2006, 392.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • AUKURAS

  AUKURAS, ~1925 m.

  Jonas Orintas, Kazys Šimonis

  Averse – reklaminis Jono Orento (Orinto) knygyno „Aukuras“ fotoatvirukas. Šio piešinio autorius dailininkas K. Šimonis, nors Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriuje yra saugomas panašus G. Bagdonavičiaus piešinys. Pavadinimas ant vaizdo, po juo, rėmelyje: Išleido J. Orento knygynas „AUKURAS“ Šiauliuose.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, be leidėjo duomenų.

 • Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Nežinomas autorius

  Averse – Lietuvos teritorijos žemėlapis iki ribos su Lenkijos okupuota dalimi, aplink Lietuvos žemėlapį sumontuota 11 Kauno miesto vaizdų, neautentiški kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto portretai bei viršuje, greta Vyčio ženklo, buv. Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio portretas. Be pavadinimo.
  Reverse - plotai laiškui ir gavėjo adresui, be leidėjo duomenų.

 • Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Nežinomas autorius

  Averse – Lietuvos teritorijos žemėlapis iki ribos su Lenkijos okupuota dalimi, aplink Lietuvos žemėlapį sumontuota 11 Kauno miesto vaizdų, neautentiški kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto portretai bei viršuje, greta Vyčio ženklo, buv. Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio portretas. Be pavadinimo.
  Reverse  plotai laiškui ir gavėjo adresui, be leidėjo duomenų.

 • Straße des von den Russen ausgebrannten Schaulen

  Straße des von den Russen ausgebrannten Schaulen, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse vokiečių kariškiai, važiuojantys vežimu buv. Šeduvos (dab. Vilniaus) gatve pro buv. Policijos (dab. Vasario16-os) gatvių sankirtą. Tolumoje – dab. Šiaulių katedra. Pavadinimas ant vaizdo, viršuje.
  Reversas tipinis: dešinėje  plotas – gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, viduryje – leidimo duomenys. Reverse – laiškas vokiečių k., su 2 karo pašto antspaudais (iš jų vienas - laikraščio "Dabartis" pristatymo tarnybos), siųstas į Tilžę 1916-03-16.

 • Kun. V. DEMBSKIS (1831-V-19–1913-XI-12)

  Kun. V. DEMBSKIS (1831-V-19–1913-XI-12)

  Jonas Orintas

  Fotovaizdinis Vladislovo Dembskio, pagyvenusio vyro su žilais ūsais ir barzda, portretas iki krūtinės. Po juo yra parašo faksmilė: „Kun. V. Dembskis“. Averso apačioje pavadinimas, po juo užrašas: „Jo kūno pelenai parvežti iš Amerikos ir 1925 m. VI-7 d. palaidoti laisvamanių kapinėse Šiauliuose." Reverse - plotai laiškui ir gavėjo adresui, viduryje, vertikaliai - leidėjo duomenys.

 • Торжества въ Шавляхъ въ день столeтiя Бородинской битвы 26-го Августа 1912 г.

  Торжества въ Шавляхъ въ день столeтiя Бородинской битвы 26-го Августа 1912 г., 1912 m.

  Nežinomas autorius

  Averse Šiaulių miesto centre, buv. Turgaus (dab. Prisikėlimo) aikštėje vykusio Borodino mūšio šimtmečio minėjimo fotovaizdas nuo buv. Rinkos ir Nikolajevo (dab. Varpo) g. kampo link Katedros. Aikštėje daug išrikiuotų rusų karinės įgulos kariškių ir civilių gyventojų.

  Reverse: dešinėje - linijos gavėjo adresui, kairėje vieta laiškui, viršuje - pašto reglamentas rusų ir prancūzų kalba. Be leidimo duomenų.

 • Шавли. Вокзальная улица

  Шавли. Вокзальная улица, ~1912 m.

  Nežinomas autorius

  Averse – buv. Šiaulių m. Geležinkelio stoties (dab. Stoties) g. fotovaizdas link buv. Kalno (dab. P.Višinskio) gatvės. Ties jų sankirta buvusiame kelių aukštų mūro pastate buvo Rožanskio tabako fabrikas, Pirmojo pas. karo metu – Karinė vokiečių 8-oji geležinkelių direkcija. Nugriautas po Antrojo pasaulinio karo.

  Reverse: dešinėje – linijos gavėjo adresui, kairėje vieta laiškui, viršuje – pašto reglamentas rusų ir prancūzų kalba. Be leidimo duomenų.

 • Паровой кожевенный заводъ Х. ФРЕЙНКЕЛЯ, ШАВЛИ. (Ковенской губ.)

  Паровой кожевенный заводъ Х. ФРЕЙНКЕЛЯ, ШАВЛИ. (Ковенской губ.), ~1907 m.

  Averse – buv. Šiaulių m. Chaimo Frenkelio odų gamyklos prie Didžiojo Kalėjimo (dab. Vilniaus) g. fotovaizdas link Talkšos ežero nuo buv. vėjinio malūno ties dab. Ežero ir Vytauto g. kampu. Matyti tarp šių gatvių buvusių gyvenamųjų namų gontais dengti stogai.

  Reverse nėra leidimo duomenų, tik laiškas juodu rašalu lenkų k., siųstas 1913-10-11 su 1 Rusijos pašto ženklu ir 3 antspaudais.

 • ŠIAULIAI

  ŠIAULIAI, 1918 m.

  Tadas Daugirdas

  Averse – Šiaulių miesto herbas, buvęs patvirtintas dar 1791 m. įkūrus miesto savivaldą. Dailininkas T. Daugirdas, atkūrus Lietuvos valstybę, 1918 m. išleido 24 plėšomų atvirukų albumėlį „24 Lietuvos pilių Ženklai", kuriame pateiktas ir šis senasis miesto herbas, tik jo viršūnėje virš skydo buvo nupiešta auksinė mūro karūna su penkiais bokštais. Nedaug pakitęs šis herbas išliko iki šiol. Atviruko pavadinimas herbo apačioje.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, viduryje leidimo duomenys.

 • Kirche in Siauliai / Siaulių bažnyčia

  Kirche in Siauliai / Siaulių bažnyčia, ~1939 m.

  Vytautas Augustinas

  Averse – dab. Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros fotovaizdas visu aukščiu nuo skvero pusės priešais miesto savivaldybę. (Šis titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m.) Renesanso stiliaus bažnyčia buvo pašventinta 1634 m.

  Atviruko pavadinimas reverse.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, viršuje fotografo duomenys.

 • Kirche in Siauliai / Siaulių bažnyčia

  Kirche in Siauliai / Siaulių bažnyčia, ~1939 m.

  Vytautas Augustinas

  Averse – dab. Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros fotovaizdas visu aukščiu nuo skvero pusės priešais miesto savivaldybę. (Šis titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m.) Renesanso stiliaus bažnyčia buvo pašventinta 1634 m.

  Atviruko pavadinimas reverse.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, buvęs A. Dlio kolekcijos antspaudėlis, viršuje fotografo duomenys. 

 • Kirche in Siauliai / Siaulių bažnyčia

  Kirche in Siauliai / Siaulių bažnyčia, ~1939 m.

  Vytautas Augustinas

  Averse – dab. Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros fotovaizdas visu aukščiu nuo skvero pusės priešais miesto savivaldybę. (Šis titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m.) Renesanso stiliaus bažnyčia buvo pašventinta 1634 m.

  Atviruko pavadinimas reverse.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, viršuje fotografo duomenys.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 47