Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–1944: katalogas, sud. Šlivinskas A., Kaminskas P., Baristaitė R., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2006, 392.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • AUKURAS

  AUKURAS, ~1925 m.

  Jonas Orintas, Kazys Šimonis

  Averse – reklaminis Jono Orento (Orinto) knygyno „Aukuras“ fotoatvirukas. Šio piešinio autorius dailininkas K. Šimonis, nors Šiaulių „Aušros“ muziejaus Dailės skyriuje yra saugomas panašus G. Bagdonavičiaus piešinys. Pavadinimas ant vaizdo, po juo, rėmelyje: Išleido J. Orento knygynas „AUKURAS“ Šiauliuose.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, be leidėjo duomenų.

 • Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Nežinomas autorius

  Averse – Lietuvos teritorijos žemėlapis iki ribos su Lenkijos okupuota dalimi, aplink Lietuvos žemėlapį sumontuota 11 Kauno miesto vaizdų, neautentiški kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto portretai bei viršuje, greta Vyčio ženklo, buv. Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio portretas. Be pavadinimo.
  Reverse - plotai laiškui ir gavėjo adresui, be leidėjo duomenų.

 • Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Tarpukario Lietuvos teritorijos atvirukas-žemėlapis

  Nežinomas autorius

  Averse – Lietuvos teritorijos žemėlapis iki ribos su Lenkijos okupuota dalimi, aplink Lietuvos žemėlapį sumontuota 11 Kauno miesto vaizdų, neautentiški kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto portretai bei viršuje, greta Vyčio ženklo, buv. Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio portretas. Be pavadinimo.
  Reverse  plotai laiškui ir gavėjo adresui, be leidėjo duomenų.

 • Straße des von den Russen ausgebrannten Schaulen

  Straße des von den Russen ausgebrannten Schaulen, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse vokiečių kariškiai, važiuojantys vežimu buv. Šeduvos (dab. Vilniaus) gatve pro buv. Policijos (dab. Vasario16-os) gatvių sankirtą. Tolumoje – dab. Šiaulių katedra. Pavadinimas ant vaizdo, viršuje.
  Reversas tipinis: dešinėje  plotas – gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, viduryje – leidimo duomenys. Reverse – laiškas vokiečių k., su 2 karo pašto antspaudais (iš jų vienas - laikraščio "Dabartis" pristatymo tarnybos), siųstas į Tilžę 1916-03-16.

 • Unsere Truppen in Szaulen

  Unsere Truppen in Szaulen, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – vokiečių karių ir arklių tempiama artilerijos gurguolė, einanti ir jojanti degančio miesto Soboro (dab.Tilžės) g. link Katedros. Kairėje berniukų (dab. J. Janonio) gimnazijos tvora.
  Reversas tipinis: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, leidimo duomenys.

 • SCHAULEN, Bahnhof.

  SCHAULEN, Bahnhof., 1916 m.

  Nežinomas autorius

  Averse - buv. Šiaulių Geležinkelio stoties g. atkarpa į rytų pusę (dab. automobilių stovėjimo aikštelė prie Geležinkelio stoties). Dešinėje matyti  pagrindinis stoties pastatas, kairėje – geležinkelio stoties techninės tarnybos patalpos, nugriautos po Antrojo pasaulinio karo. (Kurį laiką ten buvo siaurojo geležinkelio stotis, veikė mažas turgelis, matomas E.Pavlovskio išleistuose Šiaulių atvirukuose).
  Reversas tipinis: dešinėje - plotas gavėjo adresui, kairėje - vieta laiškui. Be leidimo duomenų.

 • Schaulen (Szawle) / Marktplatz

  Schaulen (Szawle) / Marktplatz, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Averse - 1915 m. apgriauta miesto dalis: akmenmis grįsta Šiaulių miesto buv. turgavietės (dab. Prisikėlimo) aikštė ir buv. Sodo g.(dab. Aušros al.) link Nikolajevo (dab. Varpo) ir Dvaro gatvių sankirtos. Matyti turgaus aikštės prekybos paviljonų pastatų likučių ir griuvėsių panorama link Didždvario vartų, matomų tolumoje. Pavadinimas ant vaizdo, viršuje.
  Reversas tipinis: dešinėje - plotas gavėjo adresui, kairėje - laiškui, leidinio nr. Be leidėjo duomenų. 

 • Schaulen (Szawle) / Helden-Friedhof

  Schaulen (Szawle) / Helden-Friedhof, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Averse – Šiaulių m. buv. vokiečių karių kapinių fotovaizdas dab. Vilniaus gatvėje, Sukilėlių kalnelyje: takas, išdėstytas pakopomis, ant tako stovintys 3 kariai, jo gale – akmeninis paminklas. Pavadinimas ant vaizdo, viršuje.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje – laiškui, leidinio nr. Be leidėjo duomenų. 

 • Schaulen (Szawle) / Marktplatz

  Schaulen (Szawle) / Marktplatz, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Averse – 1915 m. apgriauta miesto dalis: akmenmis grįsta tuščia Šiaulių miesto buv. turgavietės (dab. Prisikėlimo) aikštė link buv. Rinkos g., Nikolajevo (dab. Varpo) gatvių, į pietvakarių pusę nuo Tilžės g. Matyti aplink turgaus aikštę buv. mūrinių prekybos pastatų likučių ir griuvėsių panorama. Pavadinimas ant vaizdo, viršuje.
  Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje – laiškui, leidinio nr. Be leidėjo duomenų. 

 • Schaulen / Kirche und Marktplatz

  Schaulen / Kirche und Marktplatz, 1915 m.

  Dr. Endelis

  Averso pirmame plane – valstietė, stovinti prie vežimo su arkliu, už jo stovi vokiečių kariškis. Už jų buv. Šiaulių Turgaus (dab. Prisikėlimo) aikštės panorama link buv. šv. Petro ir Povilo bažnyčios (dab. Katedros), matomos visu aukščiu. Pavadinimas ant vaizdo, viršuje. Reversas tipinis: dešinėje – plotas gavėjo adresui, kairėje plotas laiškui, leidimo duomenys.

 • Gruss aus Schaulen. / Tochter-Gymnasium.

  Gruss aus Schaulen. / Tochter-Gymnasium.

  Averse – Šiaulių m. Mergaičių (dab. Didždvario) gimnazijos senasis pastatas, pastatytas 1898 m. grafo V. Zubovo žemėje, jam mecenuojant statybą.

 • Gruss aus Schaulen. / Bahnhofstrasse

  Gruss aus Schaulen. / Bahnhofstrasse, 1901 m.

  Averse – Šiaulių m. Stoties ir P.Višinskio (buv. Kalno) gatvių sankirta, kairėje – buv. Rožanskio tabako fabriko pastatas.

  Reverse – plotai laiškui ir gavėjo adresui, kairėje – leidėjo duomenys vokiečių k.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 47