Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Senieji Šiauliai atvirukuose 1902–1944: katalogas, sud. Šlivinskas A., Kaminskas P., Baristaitė R., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2006, 392.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Gruss aus Schaulen. / Polizei Strasse

  Gruss aus Schaulen. / Polizei Strasse

  Averse – buv. Policijos (dab. Vasario 16-osios) g. perspektyva link Katedros, kertanti buv. Didžiąją kalėjimo (dab. Vilniaus) gatvę. Joje daug žmonių, vežimų.

  Reverse 0 plotas laiškui ir gavėjo adresui, kairėje – leidėjo duomenys.

 • Gruss aus Schaulen. / Töchter-Gymnasium.

  Gruss aus Schaulen. / Töchter-Gymnasium.

  Averse – buv. Šiaulių Mergaičių (dab. Didždvario) gimnazijos senojo pastato fotovaizdas nuo gatvės pusės, pastatytas 1898 m. grafo V. Zubovo žemėje, jam mecenuojant statybą.

 • Gruss aus Schaulen. / Marktplatz.

  Gruss aus Schaulen. / Marktplatz.

  Averse – buv. Šiaulių m. Turgaus (dab. Prisikėlimo) aikštės fotovaizdas nuo buv. Nikolajevo (dab. Varpo) ir buv. Rinkos gatvės sankirtos link tvora aptvertos senosios Šv. Petro ir Povilo cerkvės, ten buvusios 1867–1937 m. Aikštėje matyti 6 kioskeliai, pavieniai prekeiviai, kai kurie su vežimais.

 • Szauliu baźniczia.

  Szauliu baźniczia.

  Averse – buv. Šiaulių miesto centro fotovaizdas nuo buv. Nikolajaus (dab. Varpo) g. link Turgaus aikštės, buv. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (dab. Šv. Petro ir Pauliaus katedros). Dešinėje matyti buv. pravoslavų cerkvės skvero fragmentas, centre – keli kioskeliai ir pavieniai prekiautojai Turgaus aikštėje, kairėje – įvairių prekybos paviljonų statiniai.
  Reverse – laiškas, siųstas paštu 1908 03 24, bet pašto ženklas nuplėštas, keli pašto antspaudai ir seni įrašai.

 • Gruss aus Schaulen. / Auditorium u. Augenklinik.

  Gruss aus Schaulen. / Auditorium u. Augenklinik.

  Averse: Jono Cumfto akių gydykla su ligonine (dab. miesto savivaldybės pastatų dalis) Policijos gatvėje (dab. Vasario 16-osios g.), Šiauliai. Gatvėje matyti suaugusieji.

  Reverse: vieta laiškui ir adresatui. Leidėjo duomenys.

 • Gruss aus Schaulen. / Schlosspark.

  Gruss aus Schaulen. / Schlosspark.

  Averse – Grafo Zubovo rūmų parko ansamblio, sukurto XIX a. viduryje, du fotovaizdai: kairėje 0 parko alėjų sankirta, dešinėje - Kaštonų alėja, vedanti nuo Vilniaus g. link parko Aušros al., greta buv. rūmų (dab. – Šiaulių universiteto Menų fak. rūmai (Aušros al. 50, Šiauliai).
  Reverse – laiškas, rašytas 1909 01 24, dešinėje gavėjo adresas: Abija, Kuršo gub. Kairėje, vertikaliai – leidėjo duomenys. Su Rusijos pašto ženklais ir antspaudais.

 • Gruss aus Schaulen. / Park-Allee.

  Gruss aus Schaulen. / Park-Allee.

  Averse – Grafo Zubovo rūmų parko (dab. Kaštonų) alėjos du fotovaizdai: viršuje – (dab. Kaštonų) alėja su suoleliais kraštuose, vedanti nuo Vilniaus g. link matomų rūmų parko vartų Aušros al., apačioje rūmų parko alėja nuo Aušros al. į pakalnę.
  Reverse – kairėje: plotas laiškui, dešinėje - gavėjo adresui. Kairėje, vertikaliai - leidėjo duomenys.

 • Schaulen / Schloss von Graf Subow

  Schaulen / Schloss von Graf Subow

  Averse – Grafo Zubovo rūmų: 2-3 aukštų tinkuoto mūro pastato, statyto (rekonstruoto) XIX a. viduryje, fotovaizdas nuo Didždvario vartų pusės.
  Reverse – plotas laiškui ir gavėjo adresui, kairėje, vertikaliai – leidėjo duomenys.

 • Šaulių bažnyčia. – Kościól w Szawlach.

  Šaulių bažnyčia. – Kościól w Szawlach., ~1908 m. – 1911 m.

  Stefanas Plateris-Zyberkas

  Averse – Šiaulių buv. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (dab. Šv. Petro ir Pauliaus katedros) vaizdo nuo rytų pusės grafinio piešinio reprodukcija.
  Reverse – užrašas „ATVIRUTĖ. – POCZTOWKA" (toks lietuvių k. terminas atvirukų leidyboje tuomet buvęs tarp pirmųjų).

 • Gruss aus Schaulen. / Grosse-Strasse.

  Gruss aus Schaulen. / Grosse-Strasse.

  Averse – buv. Šiaulių m. Didžiosios (dab. Vilniaus) gatvės fotovaizdas nuo  Policijos (dab. Vasario 16-os g. link Soboro (dab. Tilžės) g. (į vakarų pusę) su senaisiais pastatais abipus jos. Gatvėje keli vežimai.
  Reverse – laiškas prancūzų k., siųstas į Prancūziją, bet pašto ženklas su datos antspaudu nuplėštas.

 • Szawle / Kościół

  Szawle / Kościół

  Averse – Šiaulių miesto centre stovinčios Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (dab. Šv. Petro ir Pauliaus katedros) nespalvotas fotovaizdas nuo  Policijos (dab. Vasario 16) g. Kairėje – pravoslavų cerkvės medžiais apaugusio skvero fragmentas.
  Reverse – plotai laiškui ir gavėjo adresui, abu prirašyti laiško tekstu.

 • Szawle / Kościół

  Szawle / Kościół

  Averse – Šiaulių miesto centre  Šv. Petro ir Povilo bažnyčios (dab. Šv. Petro ir Pauliaus katedros) paspalvintas fotovaizdas nuo Policijos (dab. Vasario 16-os) g. Kairėje matyti buv. pravoslavų cerkvės medžiais apaugusio skvero fragmentas.
  Reverse  tipiniai plotai laiškui ir gavėjo adresui, kairėje leidėjo duomenys.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 47