Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Už laisvę ir Tėvynę, sud. Kuodytė D., Peikštenis E., Žygelis D., Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Rietavo viršaičio Augustino Bendiko ir Domicelės Venckutės vestuvės apie 1937 m.

  Rietavo viršaičio Augustino Bendiko ir Domicelės Venckutės vestuvės apie 1937 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota horizontalaus formato grupinė fotografija. Įš akmenų statyto pastato su skiedrų stogu fone stovi išsirikiavusi grupė žmonių, tarp jų jaunavedžių pora, šalia jų, kairiau grupelė vyrų su muzikos instrumentais. Tai Rietavo viršaičio Augustino Bendiko ir Domicelės Venckutės vestuvės apie 1937 m. Šalia jų vestuvių dalyviai ir Rietavo pučiamųjų orkestras, vadovaujamas buvusio Bogdano Oginskio orkestro muzikanto Mykolo Butkevičiaus (stovi iš kairės pirmas). Fotografija daryta prie šalia Rietavo vartotojų kooperatyvo stovėjusio pastato iš miesto skvero pusės. Šiame pastate buvo laikomos kooperatyvo prekės, taip pat Rietavo gaisrininkų įranga. Pastatas nudegė II pasaulinio karo metais. Pokaryje buvo nugriautas.

  Augustinas Bendikas, kilęs iš Rietavo valsčiaus Bubėnų kaimo, pasiturinčių ūkininkų šeimos. 1934 – 1939  jam teko būti paskutiniuoju Nepriklausomos Lietuvos, tarpukario Rietavo valsčiaus viršaičiu.

  Užėjus sovietams ir prasidėjus represijoms slapstėsi tačiau buvo surastas ir po kankinimų ištremtas į Sibirą. Tremties vietos nepasiekė. Mirė traukinio vagone ties Komsamolsku prie Amūro. Kur palaidotas nežinoma.

   

  Anksti mirus pirmąjai žmonai Domicelei, Augustinas Bendikas buvo vedęs antrą kartą. Jo žmona tapo Zofija Skuodaitė gimusi 1919 m. Bubėnų kaime. Užėjus sovietams ir prasidėjus neramumas ji įstojo į Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Tonio būrio, kuris veikė Endriejavo apylinkėse gretas. Zofija Bendikienė - Ponia žuvo 1950 m. liepos 27 d. išduota buvusio bendražygio, MGB kariuomenės 32-ojo šaulių pulko pajėgoms apsupus partizanus šalia Jankaičių kaimo rugių lauke. Kartu žuvo likę būrio partizanai - būrio vadas A. Markevičius-Tonis, A. Šateikis-Dargis ir B. Dausynas-Vainutas. Kūnai buvo išniekinti Endriejavo miestelio aikštėje. Žr. Literatūra ir šaltiniai (1).

   

  Užrašas ant fotografijos reverso: „Viršaičio Bendiko/ vestuvės su Venckute/ Domicele/ apie 1937 m.”.

   

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 1
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1