Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Libikienė S., red. Vasiliauskaitė V., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Visuomenininkės, pedagogės, filantropės, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1861–1943) vizitinė kortelė, spausdinta spaustuvėje. 38 vnt.

  Šias vizitines korteles drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1931 m.

  Panevėžio apskrities gydytojo Antano Didžiulio (1883–1960) vizitinė kortelė dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei (1861–1943). Vizitinė kortelė spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Geriausi linkėjimai Velykų šventėmis. 5/ IV. 31“. 

  Vizitinėje kortelėje yra nurodytas gydytojo A. Didžiulio namų adresas. Sveikinimas pasirašytas drauge ir nuo žmonos Serafimos Didžiulienės.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, XX a. 3 deš. vid.

  Panevėžio gydytojo Antano Didžiulio (1883–1960) vizitinė kortelė dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei (1861–1943). Vizitinė kortelė spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Širdingiausi linkėjimai atgimstančios gamtos šventėmis! 2/ IV. 26“. 

  Sveikinimas vizitinėje kortelėje įrašytas 1926-04-02.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1931 m.

  Anykščių vidurinės mokyklos direktoriaus Mato Grigonio vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 1931 m. Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Kartu su Velykomis pavasarėkite! 1931 m.“

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu 1946 m. Panevėžio kraštotyros muziejui perdavė Bitės pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1932 m.

  Rašytojos Bronės Buivydaitės-Mičiulienės vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 1932 m. Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Kūrybinių jėgų! 1932-III-27“.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė buvusi Bitės pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1932 m.

  Teisininko Kazio Bukausko  vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 1932 m. Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Laimingų 1933 metų. Rokiškis. 1932. XII. 31“.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės buvusi pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1934 m.

  Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojo Jurgio Chrolavičiaus vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei gimimo ir vardo dienos proga 1934 m.  Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Ilgiausių Metų! 18/III-1934 m.“ Kortelėje nurodytas pedagogo J. Chrolavičiaus namų adresas: Panevėžys, Zitos g. 16.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės buvusi pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė

  Panevėžio valstybinės gimnazijos mokytojo Jurgio Chrolavičiaus vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei gimimo ir vardo dienos proga 1935 m.  Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Daug laimės! 18/III-1935 m.“ Kortelėje nurodytas pedagogo J. Chrolavičiaus namų adresas: Panevėžys, Zitos g. 16.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės buvusi pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1924 m.

  Panevėžio gydytojo Antano Didžiulio vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei.  Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Širdingi linkėjimai Naujiems 1925 metams!“ Kortelėje nurodytas gydytojo A. Didžiulio namų adresas: Panevėžys, Ukmergės g. 41.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės buvusi pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1928 m.

  Panevėžio gydytojo Antano Didžiulio vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei.  Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Laimingų 1929 Metų! 1/I 29 m.“ Kortelėje nurodytas gydytojo A. Didžiulio namų adresas: Panevėžys, Smėlynės g. 15.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės buvusi pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1928 m.

  Panevėžio gydytojo Antano Didžiulio vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 1928 m.  Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Gerbiamoji! Jei Panelei leis sveikata, neatsisakykite atsilankyti pas mus ryt 6 val. vak. į kuklią šeimyninę arbatėlę. Antanas Didžiulis. 16/ VI 28“. Kortelėje nurodytas gydytojo A. Didžiulio telefono numeris ir namų adresas: Panevėžys, Smėlynės g. 15.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės buvusi pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Vizitinė kortelė

  Vizitinė kortelė, 1931 m.

  Panevėžio apskrities gydytojo Antano Didžiulio vizitinė kortelė, dovanota Gabrielei Petkevičaitei-Bitei 1931 m.  Spausdinta spaustuvėje, su įrašu ranka: „Geriausi linkėjimai! 25-XII-31“. Kortelėje nurodytas gydytojo A. Didžiulio telefono numeris ir namų adresas: Panevėžys, Puzino g. 4.

  Šią vizitinę kortelę drauge su kitu G. Petkevičaitės-Bitės memorialiniu palikimu Panevėžio kraštotyros muziejui 1946 m. perdavė Bitės buvusi pagalbininkė Marytė Galiauskaitė.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4