Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Tarpukario Lietuvos organizacijų vėliavos: parodos katalogas, sud. Lukoševičiūtė E., Vilnius: Šiuolaikinio meno centras, 1997.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Vėliava

  Vėliava, 1930 m.

  Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacijos „Romuva“ vėliava horizontalaus stačiakampio formos. Viena jos pusė raudona, su centre aplikuotu herbiniu skydu ir įrašu: „AMICO, PATRIAE, UNITATI AESTIORUM! / VIVAT, CRESCAT, FLOREAT / „ROMUVA“!“ Kita vėliavos pusė trijų – raudonos, baltos ir žalios – spalvų, centre siuvinėta raidė: „R!“.

 • Vėliava

  Vėliava, 1935 m.

  Petras Tarabilda

  Draugijos užsienio lietuviams remti vėliava horizontalaus stačiakampio formos. Viena jos pusė balta, centre aplikuotas draugijos ženklas, o viršutiniame kairiajame kampe aplikuota trispalvė. Kita vėliavos pusė raudona, jos centre aplikuotas geltonas skydas su Vyčiu.

 • Vėliava

  Vėliava, XX a. 4 deš. pr.

  Jonas Juozas Burba

  Horizontalaus stačiakampio formos, mėlyna. Vienoje pusėje pavaizduoti stilizuota saulė, javų varpos, trijų namų su lėkiais siluetai ir Gedimino stulpai, po jais užrašas: „LIETUVIŲ / TAUTININKŲ SĄJUNGA“. Viršutiniuose kampuose įkomponuota po svastiką. Kitoje vėliavos pusėje užrašas: „TAUTOS VIENYBĖ / LIETUVOS GALYBĖ!“ Virš užrašo ir po juo – svastikos.

 • Vėliava

  Vėliava, 1934 m.

  Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos Kretingos skyriaus vėliava. Horizontalaus stačiakampio formos, tamsiai raudonos spalvos, centre aplikuota ir siuvinėta: ratas, dalgis ir grėblys ant priekalo, virš jų – kryžius, po jais – ąžuolo šakų vainikas. Ant vėliavos įrašas: „L. KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ S-GOS / KRETINGOS SKYRIUS“. Antra pusė iš raudonos ir žalios spalvų, centre įrašas: „K / LD / S“.

 • Vėliava

  Vėliava, 1935 m.

  Lietuvių ūkininkų „Vienybės“ sąjungos Batakių skyriaus vėliava. Horizontalaus stačiakampio formos, žalios  ir baltos spalvų. Centre ant baltos juostos įrašas: „ŪKININKŲ VIENYBĖ / TAUTOS GALYBĖ“. Virš įrašo  – baltas skydas, po juo – Gedimino stulpai. Kitoje vėliavos pusėje įrašas: „ŪKININKŲ VIENYBĖS / BATAKIŲ KOMITETAS“. Centre per visą vėliavą aukso spalvos dažais nupieštas varpų vainikas.

 • Vėliava

  Vėliava, 1935 m.

  Lietuvių ūkininkų „Vienybės“ sąjungos Skaudvilės skyriaus vėliava. Horizontalaus stačiakampio formos, žalios ir baltos spalvų. Centre ant baltos juostos įrašas: „ŪKININKŲ VIENYBĖ / TAUTOS GALYBĖ“. Virš įrašo – baltas skydas, po juo – Gedimino stulpai. Kitoje vėliavos pusėje įrašas: „LIETUVOS ŪKININKŲ VIENYBĖS / SKAUDVILĖS SKYRIUS“. Apačioje prisiūta geometriniu raštu austa juostelė.

 • Vėliava

  Vėliava, 1935 m.

  Lietuvių evangelikų liuteronų „Pagalbos“ sąjungos Batakių skyriaus vėliava. Horizontalaus stačiakampio formos, viena pusė žalia, kita – geltona. Ant geltonosios pusės, centre, skydas su Vytimi. Įrašas: „EVANGELIKŲ LIUT. LIETUVIŲ / „PAGALBOS“ SĄJUNGA“. Ant žaliosios pusės centre skydas su ąžuolo vainiku ir įrašu: „E. L. P. S.“. Ant vėliavos įrašas: „MŪSŲ TIKĖJIMUI IR LIETUVAI. / BATAKIŲ SKYRIUS.“

 • Vėliava

  Vėliava, XX a. 4 deš.

  Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Kretingos skyriaus vėliava. Horizontalaus stačiakampio formos, tamsiai mėlynos spalvos, apsiūta geltonais kutais. Vienoje pusėje centre išsiuvinėtas skydas su kryžiumi ir saule, po juo įrašas: „BROLIAI, BŪKITE BLAIVŪS / IR BUDĖKITE!“  Kitoje vėliavos pusėje įrašas: „L. K. / BLAIVYBĖS DRAUGIJA / KRETINGOS SKYRIUS.“

 • Vėliava

  Vėliava, 1934 m.

  Lietuvių katalikių moterų draugijos Joniškio skyriaus vėliava. Horizontalaus stačiakampio formos, mėlyna. Vienoje pusėje siuvinėta stilizuota saulė, rūtų šakelės, lelija ir įrašas: „TIESA IR MEILĖ“. Kitoje vėliavos pusėje  įrašas: „L. K.  MOTERŲ / D-JA / JONIŠKIO / SKYRIUS“. 

 • Vėliava

  Vėliava, XX a. 4 deš.

  Lietuvos katalikų vyrų sąjungos Veiverių skyriaus vėliava. Horizontalaus stačiakampio formos, raudona. Vienoje pusėje aplikuotas geltonas apskritimas su kryžiumi, kitoje pusėje ant geltono apskritimo įrašas: „L. K. VYRŲ / SĄJUNGA / VEIVERIAI“.

 • Vėliava

  Vėliava, 1931 m.

  Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Šiluvos kuopos vėliava. Vertikalaus stačiakampio formos, mėlyna. Vienoje pusėje aplikuota ir siuvinėta saulė, kryžius, knyga, rūtos ir ąžuolo šakelės ir įrašas: „DIEVUI IR TĖVYNEI“. Kitoje pusėje įrašas: „L. K. J. / „PAVASARIO“ / SĄJUNGOS / ŠILUVOS KUOPA / RASEINIŲ RAJONAS".

 • Vėliava

  Vėliava, 1926 m.

  Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Užvenčio kuopos vėliava. Vertikalaus stačiakampio formos, mėlyna. Vienoje pusėje – saulė, kryžius, knyga, lelijos šakelės ir įrašas: „DIEVUI IR TĖVYNEI.“ Kitoje pusėje įrašas: „L. K. J. / „PAVASARIO“ / S-GOS / UŽVENČIO KUOPA. / KRAŽIŲ R-NO.“

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2