Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Rietavo apylinkės, Kaunas: Lietuvos kraštotyros draugija, 1992, http://www.libis.lt/recordMarcForm.do?pageNo=undefined&marcFullType=full&biId=104157&BI001=undefined&doBackSearch=1&pSize=1&catalog=false&doNotHistory=1&resId=null (žiūrėta 2014 m. gegužės 5 d.).
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Rietavas pirmosiomis II pasaulinio karo dienomis. Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčios sudaužytų vargonų vaizdas

  Rietavas pirmosiomis II pasaulinio karo dienomis. Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčios sudaužytų vargonų vaizdas, 1941 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, siužetinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Nufotografuotas Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčios vargonų, sudaužytų pirmosiomis II Pasaulinio karo dienomis,  vaizdas. Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis.

  Muzikologas Vytautas Povilas Jurkštas tyrinėjęs Rietavo bažnyčios vargonų istoriją ir domėjęsis šiuo instrumentu Lietuvos centriniame valstybe archyve ir kituose šaltiniuose surado nemažai vertingos informacijos, kuri buvo publikuota knygoje „Rietavo apylinkės“. Pasak jo šie vargonai kunigaikščio Irenėjaus Oginskio (1808-1863) rūpesčiu buvos užsakyti ir pagaminti Saksonijoje garsioje, iki šių dienų veikiančioje, vargonų meistro Karlo Eduardo Jemlicho (Karl Eduard Jemlich) dirbtuvėje Drezdene. Tai buvęs vidutinio dydžio tokios rūšie instrumentas. 30-ies registrų Rietavo vargonai buvę „puošnūs ir brangūs, labai malonaus balso“. Kunigaikščiui jie atsiėjo 5 500 talerių ir Rietave buvo pastatyti apie 1859 m.

  Dabar šių kadaise visoje Žemaičių žemėje garsių vargonų belikęs tik atsiminimas. Jie buvo sudaužyti pačioje Antrojo pasaulinio karo pradžioje, 1941 m. birželio mėnesį. Užvirus mūšiams, rusų kariuomenė Rietavo bažnyčios bokšte įsirengė kulkosvaidį ir apšaudė Žemaičių plentu žygiuojančius vokiečius. Norėdami nutildyti kulkosvaidį, vokiečiai apšaudė bažnyčią ir artilerijos sviedinys apgadino antrąjį jos bokštą., išmušė nemažą skylę dešinėje jos pusėje. Sprogimai ne tik apgadino didįjį altorių, marmurines grindis ir kt., bet ir visiškai sudaužė vargonus.

 • Gydytojas Petras Cirtautas (1854 - 1919)

  Gydytojas Petras Cirtautas (1854 - 1919)

  Nežinomas fotografas

   

  Nespalvota, vertikalaus formato, portretinė fotografija. Nufotografuotas gydytojas Petras Cirtautas (1954-1919.XII.27) ilgus metus dirbęs Rietave ir jo apylinkėse.

  Petras Cirtautas gimė Veiviržėnuose 1854 (1856 m.?), Gasparo Cirtauto ir Marcijonos Skomantaitės - Cirtautienės šeimoje. Šeimoje augo 10 vaikų. Nors tėvai buvo pasiturintys ūkininkai, bet du sūnus – Gasparą (1888 m. tapusį Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, o nuo 1910 m. Žemaičių vyskupu)  ir Petrą (būsimąjį gydytoją) – į mokslus išleido Rietavo kunigaikštis Oginskis. Petras Cirtautas studijavo Doparto (Tartu) universitete. Baigęs mokslus įsikūrė Rietave. Gyvendamas Rietave jis net tik gydė žmones, bet ir rūpinosi šio krašto švietimu. Kartu su žmona Elena, kilusia iš Pavandenės dvaro garsios Sakelių giminės, aktyviai dalyvavo Rietavo visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

  Abu jie talkino rengiant lietuviškus vakarus. Petras Cirtautas prisidėjo prie to, kad Rietave atsirastų didelė, net 400 vietų salė susirinkimams, bei lietuviškiems vaidinimams. Salė buvo įrengta Rietavo vartotojų draugijos iš kunigaikštienės Marijos Gabrielė Oginskienės išnuomoto mūrinio namo, greta bažnyčios, antrame aukšte. Gydytojo žmona Elena, kurios mokytoja, tėvų namuose (1901–1903) buvo rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, prisidėjo prie visuomeninių draugijų Rietave įkūrimo. 1908 m. ji dalyvavo steigiant (įkūrė) Rietavo vartotojų draugiją,  buvo ir viena iš labdarių draugijos organizatorių. Ši draugija (Rietave veikusi 1910-1914 m.) išlaikė prieglaudą ir šelpdavo beturčius. Nemažai lėšų šiai veiklai remti būdavo surenkama lietuviškų (labdaros) vakarų metu. 1911 m. Rietave buvo įsteigtas Blaivybės draugijos Rietavo skyrius. Elena Cirtautienė tapo šios draugijos revizijos komisijos pirmininke. Blaivybę mėginta propaguoti betarpiškai bendraujant su jaunimu. Blaivybės skyrius atidarė arbatinę, kuria labiausiai rūpinosi gydytojas P. Cirtautas. Arbatinę ypač mėgdavo mokiniai. 1914 m. Rietave atidaryta blaivybės skyriaus biblioteka.

  Neretai Rietave lankydavosi ir gydytojo vyresnysis brolis vyskupas Gasparas Cirtautas (1841-1913).)

  Kilus Pirmajam pasauliniam karui, 1914 lapkričio 7 (20) d. Rietave buvo atidaryta Raudonojo kryžiaus ligoninė sužeistiems kariams. Taip pat įsteigtas nukentėjusiems nuo karo šelpti draugijos Rietavo skyrius. Riekia manyti, kad Petras ir Elena Cirtautai neliko nuošalyje nuo šių problemų sprendimo.

  Petras ir Elena Cirtautai užaugino penkis vaikus: Viktorą, Eleną, Mariją, Ireną ir Petrą. Kultūros požiūriu svarbu paminėti, kad Petro ir Elenos Cirtautų vaikaitis, dukros Elenos sūnus, yra garsus Lietuvos kompozitorius Vytautas Barkauskas.

  Petras Cirtautas mirė 1919 m., sulaukęs  65 m. amžiaus. Palaidotas šeimos kape Rietave.

  Plačiau apie Petrą Cirtautą ir jo šeimą žr. "Literatūra ir šaltiniai":                                                                                                                                                                            

   

 • Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių rūmų oranžerijos salono ir galerijos fragmentas apie 1930 m.

  Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių rūmų oranžerijos salono ir galerijos fragmentas apie 1930 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato, siužetinė fotografija. Nufotografuotas Rietavo dvaro sodyboje stovėjusių kunigaikščių Oginskių rūmų oranžerijos salono (fontaninės) ir galerijos fragmentas iš pietryčių pusės. Priešais pastatą stovi grupelė nežinomų žmonių. Fotografuota nežinomo fotografo, apie 1930 m. Plačiau apie oranžeriją žr. "Literatūra ir šaltiniai".
  Fotografijos pakraščiai balti, kraštai lygūs.

 • Kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžerijos augalai, apie 1930 m.

  Kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžerijos augalai, apie 1930 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota vertikalaus formato fotografija. Nufotografuota patalpa su joje dideliuose vazonuose augančiais augalais. Tai kunigaikščių  Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžerijos interjeras ir augalai: Valgomasis Kiaušvis (Dion edule), Palmė (Acoelorrhaphe wrightii), Šeflera (Schefflera veitchii). Daugiau apie oranžeriją ir joje augusius augalus žr. "Literatūra ir šaltiniai".

  Fotografijos pakraštėliai balti, lygūs.

 • Kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro sodininkas Bronius Saponka rūmų oranžerijoje prie palmės - aitriosios kariotos, apie 1930 m.

  Kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro sodininkas Bronius Saponka rūmų oranžerijoje prie palmės - aitriosios kariotos, apie 1930 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota vertikalaus formato fotografija. Nufotografuota patalpa su joje dideliame vazone augančiu augalu, ant vazono krašto sėdi vyras. Tai kunigaikščių  Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžerijos vaizdas. Nufotografuotas Rietavo dvaro sodininkas Bronius Saponka sėdintis prie didžiulės, 12 m. aukščio palmės – aitriosios kariotos (Cariota urens L.). Ši palmė 1938 m. rudenį buvo pervežta į Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodą Kaune.

  Daugiau apie oranžeriją ir joje augusius augalus žr. "Literatūrai šaltiniai".

 • Kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžerijos interjeras, apie 1930 m.

  Kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžerijos interjeras, apie 1930 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota vertikalaus formato fotografija. Nufotografuota augalų fone, dviejų klasikinio stiliaus marmurinių skulptūrų papėdėje, ant metalinio ažūrinio suoliuko sėdinti jauna, balta suknele apsirengusi moteris. Tai kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžerijos interjeras, apie 1930 m.  Ant suoliuko sėdinti moteris nežinoma.

  Daugiau informacijos apie kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmų oranžeriją žr. "Literatūra ir šaltiniai".

 • Rietavo dvaro sodyba. Graudi teatrinė gimnazijos moksleivių improvizacija prie griaunamų kunigaikščių Oginskių rūmų, apie 1927 m.

  Rietavo dvaro sodyba. Graudi teatrinė gimnazijos moksleivių improvizacija prie griaunamų kunigaikščių Oginskių rūmų, apie 1927 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota horizontalaus formato fotografija. Nufotografuota griaunamo pastato fone teatrinę kompoziciją atliekančių, puslankiu išsirikiavusių, mergaičių grupė. Jos apsirengusios baltai, išpintomis kasomis. Tai Rietavo gimnazijos moksleivių teatrinė kompozicija kunigaikščių Oginskių griaunamų Rietavo rūmų  ir oranžerijų fone, apie 1927 m.

  Daugiau informacijos apie kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmus ir oranžeriją žr. "Literatūra ir šaltiniai".

 • Laikraštis „Saulėtekio rasos“, 1928 m. vasario mėn. Nr. 1

  Laikraštis „Saulėtekio rasos“, 1928 m. vasario mėn. Nr. 1, 1928 m.

  Rietavo „Jaunosios Lietuvos“ ratelis

  Laikraštį (žurnalą) „Saulėtekio rasos” 1927-1928 m. leido Lietuvių Moksleivių Tautininkų Draugovės „Jaunoji Lietuva” Rietavo ratelis. Tai buvo mėnesinis, tačiau ne visada periodiškai išeidavęs leidinys, kuriame buvo spausdinama moksleiviams rūpima medžiaga, beletristiniai ir poezijos kūrinėliai, kultūros bei meno straipsniai, mokyklų bei visuomenės gyvenimo žinutės.1 Šio žurnalo autoriais/redaktoriais yra buvę B. (Pr. ?) Jasas, K. Beržanskis, A. Šidlauskas -Vilainis. 

 • Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių rūmų Rietave oranžerijos fragmentas apie 1924 m.

  Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių rūmų Rietave oranžerijos fragmentas apie 1924 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, siužetinė, vertikalaus formato fotografija. Nufotografuotas kunigaikščių Oginskių rūmų Rietave oranžerijos fragmentas apie 1924 m. Užfiksuota pati aukščiausia iš medžio ir stiklo konstrukcijų pastatyta oranžerijos dalis –„palminė“. Iš šonų ji jungiasi su kitomis oranžerijos patalpomis. Pastatas apiręs, jo konstrukcijos sutvirtintos skersai užkaltomis medinėmis , plačiomis lentomis, iš šonų paramstytas medinėmis rąstų sąramomis.
  Fotografijos kraštai lygūs apvesti baltu siauru rėmeliu.
  Fotografijos reversas vertikalaus formato. Jame įrašas violetiniu tušu: „ Rietavo dvare būvūsi Oranžerija/ kurioje budavo įv. Gėlės, Palmės kurios/ jų amžius 250 metų man mažam/ būnant tekdavo jas laistyti vandeniu/ ir dirbtiniu lietum purkšti švyrkštais/ Planas priedu Dziubinsko“. Žemiau įrašas pieštuku: „~ 1924 m.“

   

  Plačiau apie kunigaikščių Oginskių Rietavo rūmų oranžeriją žr. "Literatūra, šaltiniai" 1, 2.

   

 • Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių rūmų griuvėsiai, buvusios oranžerijos salono fragmentas. Griuvėsių fone pozuoja keturios moterys.

  Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių rūmų griuvėsiai, buvusios oranžerijos salono fragmentas. Griuvėsių fone pozuoja keturios moterys., 1937 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato, siužetinė nuotrauka. Nufotografuoti Kunigaikščių Oginskių rūmų griuvėsiai Rietave. Tai buvusios rūmų oranžerijos dalis vadinama „fontanine“ arba „oranžeriniu salonu“, žr. "Literatūra ir šaltiniai" 1.

  Griuvėsių fone pozuoja keturios moterys. Antroje eilėje iš kairės antra- Marija Budrevičiūtė. Kitos nežinomos. Viena iš moterų sėdi ant buvusio oranžerijos fontano krašto.
  Nuotraukos pakraščiai balti, kraštai karpyti. Nuotraukos reverse įrašas mėlynu tušu: „Oginskių rūmų agonija". Žemiaus įrašas pieštuku "1937 “.
   

   

 • Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių dvaro nešildomas šiltnamis- „trephauzas“. Priešais jį- trys moterys.

  Rietavo dvaro sodyba. Kunigaikščių Oginskių dvaro nešildomas šiltnamis- „trephauzas“. Priešais jį- trys moterys., 1937 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato, siužetinė fotografija. Nufotografuotas Kunigaikščių Oginskių dvaro Rietave nešildomas šiltnamis.  
  Priešais šiltnamį stovi trys moterys. Centre- Marija Budrevičiūtė. Kitos nežinomos.
  Fotografijos pakraščiai balti, kraštai karpyti. Fotografijos reverse įrašas juodu grafitu: „Nešildomasis šiltnamis, nuėmus langus / Justino Kontrimo / 1937 m “ .

   

  Šiltnamio pamatai ir rudimentai išlikę iki šių dienų. Dvaro klestėjimo laikais dvare buvo du šiltnamiai. Jie stovėjo maždaug už 400 m. į šiaurę nuo rūmų, prie iškasto didoko dekoratyvinio tvenkinio. Vienas 30x5 m. ploto šiltnamis buvo šildomas. Trečdalis jo buvo įleista į žemę. Liaudis jį vadino trephauzu, matyt, nuo vokiško žodžio treibhaus- šiltnamis. Jame buvo auginami šilumą mėgstantys augalai: palminiai, mimozos, įvairios gėlės, daržovių daigai ir kai kurios daržovės.
  Kitas- nešildomas šiltnamis 33x6 m. ploto buvo pastatytas greta, bet kiek atokiau nuo apšildomojo. Jame būdavo auginamos vynuogės, fygos, persikai, abrikosai ir kiti šiltų kraštų augalai. ... . Žr. Literatūra ir šaltiniai 1.

   

 • Rietavo dvaro sodyba. Buvęs kunigaikščių Oginskių rūmų parteris prie fontano sėdi grupė moterų, fone apardytos oranžerijos salono fragmentas.

  Rietavo dvaro sodyba. Buvęs kunigaikščių Oginskių rūmų parteris prie fontano sėdi grupė moterų, fone apardytos oranžerijos salono fragmentas., 1932 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato, siužetinė fotografija. Nufotografuota buvusiame kunigaikščių Oginskių rūmų parteryje sėdinčių jaunų moterų grupė. Iš kairės šešta- Rietavo L. Ivinskio pradinės mokyklos mokytoja Barbora Geidukytė Ržašauskienė. Kitos nežinomos. Kai kurios moterys sėdi ant buvusio parterio fontano atbrailos. Fontanas prižėlęs karklų. Fone matosi nugriautų Oginskių rūmų pastato dalis-  buvusios oranžerijos salono fragmentas. Plačiau apie Rietavo rūmų oranžeriją žr. "Literatūra, šaltiniai" 1, 2.

  Fotografijos reversas horizontalaus formato, taškinėmis linijomis padalintas į įrašo ir adreso laukelius. Reverso viršuje spausdintas užrašas: „POST CARD/ CARTE POSTALE// COMMUNICTION    ADDRESS“.  Reverso apačioje, spausdinata reidė „J.“ ir skaičius „9“. Nuotraukos reverse įrašas pieštuku: „ Ržašauskienė/ centre su seserimi/ 1932“.

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2