Paieškos kriterijai:

 • Literatūra, šaltinis, publikacija: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai, Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai, Plateliai, Beržoras, Žem. Kalvarija, Gegrėnai, sud. Butrimas A., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčia iš pietų pusės apie 1930 m.

  Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčia iš pietų pusės apie 1930 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas

  Nespalvota, vertikalaus formato, siužetinė fotografija. Nufotografuota Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčia iš pietų pusės, apie 1930 m.
  Nuotraukos pakraščiai balti, kraštai karpyti. Reversas horizontalaus formato, padalintas į įrašo, adreso ir pašto ženklo laukelius.

  Šią, bažnyčią 1853 m. pradėjo statyti kunigaikštis Irenėjus Oginskis (1808-1863), o 1874 m. baigė jo sūnus Bogdanas Oginskis (1848-1909).
  1853 m. vyskupas Motiejus Valančius pašventino būsimos bažnyčios kertinį akmenį. 

  Manoma, kad galutinį bažnyčios projektą parengė Prūsijos karališkasis architektas F.A. Štuleris (Friedrich August Stüler), kuris1853-1854 m. vadovavo šios įspūdingos neoromaninio stiliaus šventovės statybos darbams.

  Bažnyčios statybai buvo  išleista daugiau nei 500.000 aukso rublių.
  Daugiau apie Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčią žr. Literatūra ir šaltiniai.

 • Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčia iš rytų pusės apie 1930 m.

  Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčia iš rytų pusės apie 1930 m.

  Nežinomas XX a. I p. fotografas


  Nespalvota, horizontalaus formato, siužetinė fotografija. Nufotografuota Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčia iš pietų pusės apie 1930 m.
  Nuotraukos pakraščiai balti, kraštai karpyti. Nuotraukos reversas padalintas į grafas įrašui ir adresui, ant vertikalaus grafos brūkšnio popieriaus firminis ženklas: „Agfa“. Fotografiją 2002 m. muziejui perdavė Danguolė Nėnienė, gyv. Kaune.

   

  Šią bažnyčią pastatė kunigaikščiai Oginskiai, (pradėjo statydinti Irenijus Oginskis 1853 m., o baigė jo sūnus Bogdanas Oginskis 1874 m.). Bažnyčios statybai buvo  išleista apie pusę milijono rublių. Pastato projektą parengė Romoje gyvenęs architektas Gąsowski. Tačiau 1853-1854 m. bažnyčios statybai vadovavęs F.A.Stuler šį projektą, matyt, gerokai pakeitė ir Rietavo bažnyčia tapo panaši į jo sukurtą Potsdamo bažnyčią – abiejose sekama Lombardijos romaninių bazilikų su aukštomis kampanilėmis tradicija. Bažnyčia neoromaninė , lotyniško kryžiaus plano, bazilikinė, dvibokštė, su pusapskrite apside. Navos ir transepto sandūroje yra dar 1 bokštas. Vidus 3 navų, kurias dengia kryžminiai skliautai. Šventoriaus tvora metalinė, su mūriniais vartais.
  Daugiau apie Rietavo Šv. Mykolo arkangelo bažnyčią žr. Literatūra ir šaltiniai.

 • Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslas Kantaučių bažnyčioje, Plungės r.

  Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslas Kantaučių bažnyčioje, Plungės r., 1965 m.

  Mečislovas Sakalauskas

  Vertikalasu formato, nespalvota fotografija. Nufotografuotas puošniais rėmais įrėmintas paveikslas. Tai Kantaučių bažnyčios, Plungės rajone, kairiosios koplyčios altoriaus Rožinio Švč. Mergelės paveikslas. Plačiau api paveikslą žr. "Literatūra ir šaltiniai".

  Fotografijos reverse užrašas mėlynu tušinuku: "Kontaučių bažnyčia/ Plungės rajon./ 1965 m. M. Sakalauskas."

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 3
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1