Mačernių, Straupių, Korzų ir Pabarčių šeimos

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Kretingos muziejus
Fondas pagrindinis
Eksponato tipas pozityvas 
Sritys fotografija
Pirminės apskaitos numeris KM GEK 29909
Inventorinis numeris KM IF 8184
Matmenys aukštis x plotis – 57 x 91 mm (2016-04-25)
Medžiagos blizgus fotografinis popierius
Atlikimo, pagaminimo technika nespalvotoji fotografija 
Autentiškumas originalas 
Autorius (-iai)
Sukūrimo data XX a. 4 deš.
Sukūrimo vieta Šarnelės k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r. sav., Lietuva
Daugiau informacijos

Aprašymas

Eksponato aprašymas

Nespalvota, grupinė, horizontalaus formato, profiliu karpytais kraštais nuotrauka. Nufotografuota Juozo ir Bronislavos Mačernytės Straupių sodybos kieme esanti 16-kos įvairaus amžiaus asmenų grupė. Pirmoje eilėje ant žemės sėdi 2 berniukai ir 1 mergaitė (pasisukusi šonu ir apkabinusi už kaklo šalia esantį berniuką). Antroje eilėje ant suolo sėdi 6 asmenys – 4 moterys ir 2 vyrai (iš kairės į dešinę): pirmas – Vladislovas Mačernis (sodybos savininkų kaimynas ir giminaitis), antra – Bronislava Mačernytė-Straupienė, trečia – Pabarčienė, ketvirta – Ieva Mačernienė (sodybos šeimininkės Bronislavos Straupienės motina), penkta – Emilija Mačernytė-Korzienė. Trečioje eilėje stovi 4 vyrai ir 3 moterys (iš kairės į dešinę): pirmas – Vladas Pabarčius, antras – Boleslovas Korza, penktas – Pranas Mačernis, septintas – Juozas Straupis. Fone matosi šalia sodybos augantys želdiniai.

Nuotraukos reverse 6 vietose atspaustas fotopopieriaus gamintojo firmos pavadinimas: „Agfa-Lupex“.

Nuotraukoje esantys asmenys:

Boleslovas Korza, g. 1902-05-19 Nevarėnuose, Telšių r. sav. Mokėsi Telšių gimnazijoje, nuo 1921 m. dirbo Telšių pašte, 1923–1925 m. atliko karinę tarnybą. 1926 m. paskirtas Varnių pašto valdininku, 1927 m. – Tverų, 1931 m. – Nevarėnų, 1934 m. – Platelių pašto viršininku. 1931 m. vedė mokytoją Emiliją Mačernytę. Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvių tautininkų sąjungos, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“, Vilniui vaduoti sąjungos narys. Suimtas 1940-07-12, kalintas Kretingoje, 1940-09-07 perkeltas į Telšių kalėjimą. Nukankintas 1941-06-25 Rainių miškelyje. 1941-07-01 palaidotas Telšių kapinėse.

Emilija Korzienė (Mačernytė), g. ~1900 m. Šarnelės k., Plungės r. sav., ūkininkų Antano ir Ievos Mačernių šeimoje. Įgijusi pradžios mokyklų mokytojos cenzą, mokytojavo  Nevarėnų, Platelių, Alsėdžių ir kt. mokyklose.  1931 m. ištekėjo už Boleslovo Korzos. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Mirė apie 1990 m. JAV.

Ieva Mačernienė (Damalytė), g. ~ 1870 m. Šarnelės kaimo (Plungės r. sav.) ūkininko Antano Mačernio (apie 1850–1930 m.) žmona. Mirė apie 1950 m., palaidota Žemaičių Kalvarijos mstl. senosiose kapinėse.

Pranas Mačernis, Šarnelės kaimo (Plungės r. sav.) ūkininkų Antano ir Ievos Mačernių sūnus.

Vladislovas Mačernis, g. 1890 m. Jazdauskiškių k., gyv. Šarnelės k., Plungės r. sav. Ūkininkas, poeto Vytauto Mačernio (1921–1944) ir Lietuvos partizano Vlado Mačernio (1920–1948) tėvas. Mirė 1938 m. Palaidotas Žemaičių Kalvarijos mstl. senosiose kapinėse.

Vaclovas Pabarčius, g. 1903 m. Pakarklių k., Kėdainių r. sav., gyv. Žemaičių Kalvarijoje, Plungės r. sav. Žemaičių Kalvarijos pienininės vedėjas, skautas, Lietuvos šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941-01-12, kalintas Telšiuose. Nukankintas 1941-06-25 Rainių miškelyje. 1941-07-01 palaidotas Telšių kapinėse.

Pabarčienė, Vaclovo Pabarčiaus žmona. 1944 m. su sūnumi Algirdu Pabarčiumi pasitraukė į Vakarus.

Bronislava Straupienė (Mačernytė), g. 1902 m. Šarnelės kaimo (Plungės r. sav.) ūkininkų Antano ir Ievos Mačernių šeimoje. Apie 1930 m. ištekėjo už Juozo Straupio, užaugino dukteris Birutę (g. 1933 m.), Jadvygą (1938 m.) ir sūnų Juozą (g. 1940 m.). 1941–1944 m. kartu su vyru savo sodyboje slėpė nuo genocido išgelbėtus Telšių ir Alsėdžių žydus. Mirė 1980 m. Palaidota Raudondvaryje. Po mirties 1981 m. pripažinta Pasaulio tautų teisuole, 1999 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2014 m. jai pripažintas Laisvės kovų dalyvės statusas.

Juozas Straupis (Juozapas Striaupis), g. 1900 m. Puokės k., Skuodo r. sav., pažangaus ūkininko, 1905 m. revoliucijos įvykio dalyvio, kovotojo prieš vaikų rusinimą, už lietuvių kalbos naudojimą mokyklose ir savivaldoje, Juozapo Striaupio šeimoje. Apie 1930 m. vedė Bronislavą Mačernytę ir išėjo užkuriu ūkininkauti į jos ūkį Šarnelės kaime (Plungės r. sav.). 1941–1944 m. gelbėjo nuo genocido Telšių ir Alsėdžių žydus, kuriems savo sodyboje po vištininku buvo įrengęs slėptuvę. Mirė 1978 m., palaidotas Raudondvaryje (Kaunas). Po mirties 1981 m. jam suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, 1999 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2014 m. suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas.

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Mačernių, Straupių, Korzų ir Pabarčių šeimos daugiau informacijos...

Informacija apie aprašą

Duomenis pateikė Julius Kanarskas