Birutės Straupytės krikštynų Šarnelėje dalyviai. 1933 m.

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Kretingos muziejus
Fondas pagalbinis
Eksponato tipas skaitmeninė byla (fotografija) 
Sritys fotografija
Pirminės apskaitos numeris KM P 8913/27
Medžiagos skaitmeninė byla 
Atlikimo, pagaminimo technika skenavimas
Autentiškumas kopija 
Gamintojas (-jai)
Julius Kanarskas
Pagaminimo data 2016-04-21
Pagaminimo vieta Vilniaus g. 20, Kretinga, Kretingos r. sav., Lietuva

Aprašymas

Eksponato aprašymas

Nespalvota, grupinė, horizontalaus formato skaitmeninė nuotrauka. Nufotografuotos Birutės Straupytės krikštynos, Šarnelės k., Alsėdžių vls., Telšių aps. Nežinomo fotografo 1933 m. darytos nuotraukos skenuota kopija.

Nufotografuota sodybos pievelėje esanti 24 asmenų grupė. Pirmoje eilėje ant žemės sėdi vyras, o abipus jo – berniukas ir mergaitė. Antroje eilėje ant kėdžių puslankiu susėdę 6 asmenys – po 3 vyrus ir moteris. Centre, dviejų vyrų apsuptyje sėdi balta palaidine vilkinti krikštamotė Emilija Korzienė, prilaikanti ant kelių gulintį kūdikį Birutę Straupytę. Dešiniajame krašte sėdi kūdikio motina Bronislava Straupienė (E. Korzienės sesuo), prie kurios pasilenkęs ir apkabinęs stovi vyras Juozas Straupis. Kairiajame krašte sėdi svečiai – Nevarėnų pašto viršininkas Boleslovas Korza ir Pabarčienė. Trečioje eilėje sustoję 13-ka žmonių – 6 moterys, 6 vyrai ir jaunas kariškis. Eilės viduryje, pasilenkęs virš kūdikio krikštamotės E. Korzienės stovi Žemaičių Kalvarijos pieninės vedėjas Vaclovas Pabarčius.

Nuotrauka atspindi XX a. 4 deš. Žemaičių šeimos švenčių tradicijas.

 

Nufotografuoti asmenys:

Boleslovas Korza, g. 1902-05-19 Nevarėnuose, Telšių r. sav. Baigęs Telšių gimnazijos dvi klases, nuo 1921 m. dirbo Telšių pašte telegramų nešiotoju, 1923–1925 m. atliko karinę tarnybą. Nuo 1926 m. – Varnių pašto valdininkas, 1927 m. – Tverų, 1931 m. – Nevarėnų, 1934 m. – Platelių pašto viršininkas. 1931 m. vedė mokytoją Emiliją Mačernytę. Aktyvus visuomenininkas, lietuviškos spaudos platintojas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, Lietuvių tautininkų sąjungos ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ narys, Platelių jaunalietuvių vadas, Vilniui vaduoti sąjungos narys. Enkavedistų 1940-07-12 suimtas, kalintas Kretingoje, 1940-09-07 perkeltas į Telšių kalėjimą. 1941-06-25 nukankintas Rainių miškelyje, palaidotas 1941-07-30 Telšių kapinėse.

Emilija Korzienė (Mačernytė), g. ~1900 m., Šarnelės (Plungės r.) ūkininkų Antano ir Ievos Mačernių duktė. Įgijusi pradžios mokyklų mokytojos cenzą, mokytojavo  Nevarėnų, Platelių, Alsėdžių ir kt. mokyklose.  1931 m. ištekėjo už Boleslovo Korzos. 1944 m.  pasitraukė į Vakarus. Mirė apie 1990 m. JAV.

Pabarčienė, Vaclovo Pabarčiaus žmona. 1944 m. su sūnumi Algirdu Pabarčiumi pasitraukė į Vakarus.

Vaclovas Pabarčius, g. 1903 m. Pakarklių k., Kėdainių r. sav., gyv. Žemaičių Kalvarijoje, Plungės r. sav. Žemaičių Kalvarijos pienininės vedėjas, skautas, Lietuvos šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941-01-12, kalintas Telšiuose. 1941-06-25 nukankintas Rainių miškelyje, palaidotas 1941-07-30 Telšių kapinėse.

Bronislava Straupienė (Mačernytė), g. 1902 m., Šarnelės (Plungės r.) ūkininkų Antano ir Ievos Mačernių duktė. Apie 1930 m. ištekėjo už Juozo Straupio, užaugino dukteris Birutę (g. 1933 m.), Jadvygą (1938 m.) ir sūnų Juozą (g. 1940 m.). 1941–1944 m. kartu su vyru savo sodyboje slėpė nuo mirties išgelbėtus Telšių ir Alsėdžių žydus. Mirė 1980 m. Palaidota Raudondvaryje. Po mirties 1981 m. pripažinta Pasaulio tautų teisuole, 1999 m. apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2014 m. jai suteiktas Laisvės kovų dalyvės statusas.

Juozas Straupis, g. 1900 m., Puokės (Skuodo r.) ūkininko Juozapo Striaupio sūnus. Apie 1930 m. vedė Bronislavą Mačernytę ir išėjo užkuriu į jos ūkį Šarnelėje (Plungės r.). 1941–1944 m. gelbėjo nuo genocido Telšių ir Alsėdžių žydus, kuriems savo sodyboje po vištininku buvo įrengęs slėptuvę. Mirė 1978 m., palaidotas Raudondvaryje (Kaunas). Po mirties 1981 m. pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu, 1999 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, 2014 m. jam suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas.

Birutė Straupytė (Kiliesienė, Jereminienė), g. 1933 m., Šarnelės (Plungės r.) ūkininkų Juozo ir Bronislavos Mačernytės Straupių duktė. Pedagogė. Gyvena Šventojoje.

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Birutės Straupytės krikštynų Šarnelėje dalyviai. 1933 m. daugiau informacijos...

Informacija apie aprašą

Duomenis pateikė Julius Kanarskas