Gydytojas Petras Cirtautas su žmona Elena Sakelyte Cirtautiene. Kaunas apie 1913 m.

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
Inventorinis numeris ROKIM Fsv -71-4-av-ori.tiff
Fototekos vertybės tipas skaitmeninė byla (fotografija) 
Autentiškumas originalas 

Turinio aprašymas

Gydytojas Petras Cirtautas (1861-1919) ir jo žmona Elena Sakelytė (1879-1955) – besikuriančios Nepriklausomos Lietuvos, Rietavo krašto šviesuoliai, aktyvūs visuomenininkai lietuvybės ir blaivybės puoselėtojai.

Petras Cirtautas gimė Veiviržėnuose, Gasparo ir Marcijonos Cirtautų šeimoje, kurioje augo 10 vaikų. Nors tėvai buvo pasiturintys ūkininkai, bet du sūnus – Gasparą (tapusį Žemaičių vyskupu)  ir Petrą (būsimąjį gydytoją) – į mokslus išleido Rietavo kunigaikštis Oginskis. Petras Cirtautas studijavo Doparto universitete. Baigęs mokslus įsikūrė Rietave. Gyvendamas Rietave jis net tik gydė žmones, bet ir rūpinosi šio krašto švietimu. Kartu su žmona Elena, kilusia iš Pavandenės dvaro garsios Sakelių giminės, aktyviai dalyvavo Rietavo visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Elenai didelę įtaką turėjo bendravimas su rašytoja Marija Pečkauskaite-Šatrijos Ragana, kuri Sakelių dvare mokytojavo 1901-1903 metais. E. Cirtautienė daug prisidėjo prie visuomeninių draugijų Rietave įkūrimo. 1908 m. ji dalyvavo steigiant Rietavo vartotojų draugiją,  buvo ir viena iš labdarių draugijos organizatorių. Ši draugija (Rietave veikusi 1910-1914 m.) išlaikė prieglaudą ir šelpdavo beturčius. Nemažai lėšų šiai veiklai remti būdavo surenkama lietuviškų (labdaros) vakarų metu. 1911 m. Rietave buvo įsteigtas Blaivybės draugijos Rietavo skyrius. E. Cirtautienė tapo šios draugijos revizijos komisijos pirmininke. Blaivybės skyrius atidarė arbatinę, kuria labiausiai rūpinosi gydytojas P. Cirtautas. 1914 m. Rietave atidaryta blaivybės skyriaus biblioteka.

1918 m. Rietavo inteligentija rūpinosi gimnazijos steigimu. Gimnazijos išlaikymo komiteto pirmininke buvo išrinkta Elena Cirtautienė. Rietavo gimnazija priklausė „Saulės“ draugijos Rietavo skyriui.

Petras ir Elena Cirtautai užaugino penkis vaikus: Viktorą, Mariją, Eleną, Ireną  ir Petrą.